DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 22/5, Huyện ủy Lương Sơn đã tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại với các hộ dân xã Tân Thành về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đồng chí Bùi Văn Dậu – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Nguyễn Đình Đua – Phó chủ tịch TT UBND huyện chủ trì buổi đối thoại.

DT tân thành

Toàn cảnh buổi đối thoại

Theo báo cáo của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, đến nay việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ trên địa bàn xã Tân Thành đã thực hiện cấp đổi, cấp mới được 9.623 giấy chứng nhận QSDĐ, đạt 76,54%, hiện còn 2.500 thửa chưa được cấp, UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Tân Thành và Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tiếp tục kê khai, lập hồ sơ cấp đổi, cấp lại, cấp mới giấy chứng nhận QSDĐ cho các hộ gia đình, cá nhân. Do kinh phí thực hiện không có, hồ sơ tồn nhiều nên tiến độ  bị chậm kéo dài. Đối với việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ lâm nghiệp theo Quyết định 672/QĐ-CP của Chính phủ, tính đến tháng 8/2018, xã Tân Thành đã thực hiện đo đạc và cấp giấy chứng nhận 1006 thửa, hiện đã bàn giao cho các hộ gia đình, cá nhân 803 giấy còn tồn 203 giấy. Nguyên nhân là do người dân chưa đến nhận hoặc không ủy quyền cho người khác nhận, một số trường hợp đã chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế nhưng chưa hoàn thiện thủ tục. Đối với việc cấp đất nông lâm trường trả ra, đến nay vừa có 97/500 hộ đã được kê khai lập hồ sơ địa chính thuộc đất của Công ty Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội, số còn lại chưa được lập hồ sơ là đất thuộc Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Hòa Bình và diện tích này nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ.

DT tân thành 2

DT Tân thành 1

Đại diện người dân xã Tân Thành  phản ánh về tình hình cấp giấy chứng nhận QSDĐ tại địa phương

Tại buổi gặp gỡ, đối thoại, các hộ dân xã Tân Thành đã đề nghị UBND huyện tiếp tục thực hiện việc cấp giấy CNQSDĐ cho các hộ gia đình, cá nhân còn sót lại; hướng dẫn người dân về thủ tục, hồ sơ và quy định về lệ phí trước bạ đối với việc xin cấp giấy CNQSDĐ, thủ tục về việc cho, tặng, thừa kế, chuyển nhượng quyền SDĐ. Người dân cũng phản ánh về thái độ, trách nhiệm của cán bộ làm công tác cấp giấy CNQSDĐ ở cấp xã, huyện còn nhiều bất cập, thiếu nhiệt tình, trình độ chuyên môn hạn chế.

DT tân thành 4

Đ/c Nguyễn Đình Đua - Phó chủ tịch TT UBND huyện tiếp thu, trả lời các ý kiến phản ánh của người dân

DT tân thành 5

Ông Nguyễn Khắc Yến - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện trả lời các ý kiến phản ánh của người dân

DT tân thành 3

Ông Nguyễn Đại Hà - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Thành tiếp thu, giải trình một số thắc mắc của người dân

Đại diện lãnh đạo UBND huyện và các phòng chức năng của huyện, UBND xã Tân Thành đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, phản ánh của người dân, đồng thời trả lời, giải trình làm rõ những vấn đề người dân quan tâm một cách thỏa đáng.

DT tân thành 6

Đồng chí Bùi Văn Dậu – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Bùi Văn Dậu yêu cầu xã Tân Thành và các ngành chuyên môn của huyện rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo cán bộ công chức làm việc với người dân phải trách nhiệm, công khai, minh bạch; hướng dẫn người dân làm hồ sơ phải cụ thể, đầy đủ thủ tục. Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị UBND xã Tân Thành và phòng TN và MT huyện phối hợp thực hiện thống kê rà soát lại tất cả các hộ gia đình, cá nhân chưa được cấp giấy CNQSDĐ, các vấn đề thủ tục hồ sơ còn vướng mắc kịp thời báo cáo Thường trực Huyện ủy chỉ đạo. Tăng cường tuyên truyền về Luật đất đai và thực hiện công khai quy trình thủ tục, lệ phí cấp giấy CNQSDĐ tại nhà văn hóa xóm để người dân biết và thực hiện đúng quy định./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3622225
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
525
1824
4076
1972018
6440
87773
3622225

Your IP: 44.201.94.72
2022-07-05 05:23
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction