Chiều ngày 28/5/2019, UBND huyện Lương Sơn tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Bùi Văn Dậu – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Huyệnủy, các đồng chí Ủy viên UBND huyện; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể và Bí thư, Chủ tịch các xã, thị trấn trong huyện. Đồng chí Nguyễn Vũ Chi – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

SX lại

Đồng chí Nguyễn Vũ Chi – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

SX lại 1

Các đại biểu dự hội nghị

Hội nghị đã quán triệt Nghị quyết số 37 – NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã  trong giai đoạn 2019-2021; Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ về ban hành kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã  trong giai đoạn 2019-2021; triển khai kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã huyện Lương Sơn. Theo đó, giữ nguyên địa giới hành chính của 06 đơn vị: Thị trấn Lương Sơn, xã Hòa Sơn, Nhuận Trạch, Cư Yên, Tân Vinh, Lâm Sơn để thực hiện quy hoạch lên thị xã. Nhập, điều chỉnh toàn bộ dân số, diện tích tự nhiên của 03 xã: Hợp Hòa, Cao Răm, Trường Sơn để thành lập xã mới; nhập, điều chỉnh toàn bộ dân số, diện tích tự nhiên của 03 xã: Cao Dương, Tân Thành, Hợp Châu để thành lập xã mới; nhập, điều chỉnh toàn bộ dân số, diện tích tự nhiên của 02 xã: Long Sơn và Hợp Thanh để thành lâp xã mới; nhập, điều chỉnh toàn bộ dân số, diện tích tự nhiên của 02 xã: Cao Thắng và Thanh Lương để thành lập xã mới; nhập,điều chỉnh toàn bộ dân số, diện tích tự nhiên của 02 xã: Trung Sơn, Thành lập để thành lập xã mới; nhập, điều chỉnh toàn bộ dân số, diện tích tự nhiên của 02 xã: Liên Sơn, Tiến Sơn để thành lập xã mới. Như vậy, sau khi sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã, huyện Lương Sơn còn 12 đơn vị hành chính, giảm 08 đơn vị hành chính.

Tham gia thảo luận tại hội nghị, hầu hết các đại biểu đều đồng thuận với kế hoạch và chủ trương sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện.

SX lại 2

Đ/c Bùi Văn Dậu - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Bùi Văn Dậu nhấn mạnh: Việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp xã là việc làm  quan trọng, do vậy, UBND huyện, các xã cần nghiên cứu, quán triệt văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên để tổ chức tuyên truyền hiệu quả về mục đích, ý nghĩa của việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tới cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm rõ, tổ chức thực hiện.Cần nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương. Phân công nhiệm vụ cho thành viên BCĐ và triển khai đầy đủ các bước theo lộ trình đề ra.

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Chi đề nghị: UBND xã, thị trấn tổ chức ngay hội nghị triển khai kế hoạch việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện; thành lập BCĐ xã, xây dựng kế hoạch thực hiện, kế hoạch tuyên truyền và kinh phí thực hiện. Phòng Văn hóa; Trung tâm VHTT và truyền thông xây dựng kế hoạch tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa thôn để người dân biết và thực hiện. Phòng nội vụ xây dựng Đề án sáp nhập, xin ý kiến cử tri, phân công nhiệm vụ cho các thành viên BCĐ huyện. Các phòng chuyên môn, cắn cứ chức năng, nhiêm vụ thưc hiện tốt các công việc được phân công theo kế hoạch./.

Thanh Hoàn

 

NOGTHONMOI

466636345423525

dich vu cong

 

GIAY MOI copy copy

 phan anh kien nghi

FFFFFADA

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


Tìm kiếm

Thống kê truy cập

hit counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction