DICHVUCONG

 Ngày 12/6, huyện Lương Sơn đã tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện lần thứ III, năm 2019. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Phó chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo TT Huyện ủy, TT HĐND huyện; lãnh đạo các ngành, đoàn thể ở huyện và 151 đại biểu đại diện cho trên 100 nghìn đồng bào các dân tộc trong toàn huyện.

DHDTTS

Đ/c Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Trong giai đoạn 2014-2018, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc đã được Đảng bộ, Chính quyền các cấp huyện Lương Sơn triển khai đầy đủ, kịp thời. Huyện đã Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư, vốn lồng ghép các chương trình, dự án chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cụ thể, dự án Chương trình 135 đã hỗ trợ xây dựng 57 công trình với tổng vốn 22.299 triệu đồng; dự án phát triển sản xuất, chính sách hỗ trợ người nghèo, khó khăn, chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, ... đã giúp hàng nghìn lượt hộ đồng bào DTTS được hưởng lợi. Đặc biệt, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong giai đoạn 2014-2018 huyện đã lồng ghép, huy động nguồn lực xây dựng, cải tạo 63 công trình giao thông, 29 công trình thủy lợi, 48 công trình trường học, 12 công trình trạm y tế, 43 công trình nhà văn hóa, sân vận động, xây dựng mới 9 Đài truyền thanh xã, thiết lập Trang TTĐT ở 20 xã, thị trấn cùng nhiều công trình phúc lợi khác với tổng mức đầu tư hàng trăm tỷ đồng. Nhiều mô hình phát triển sản xuất, mở rộng liên kết trong tiêu thụ sản phẩm nông sản cho người dân được thực hiện đã góp phần nâng cao đời sống kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều chuyển biến tích cực; tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm mạnh từ 7,72% (năm 2015) xuống còn 3,91% (năm 2019). Đến nay toàn huyện có 11/19 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, năm 2019 tiếp tục đưa 8 xã còn lại về đích NTM...

DHDTTS3

Đ/c Nguyễn Vũ Chi - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn huyện giai đoạn 2014-2018

Giai đoạn 2019 – 2024 Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Lương Sơn lần thứ III phấn đấu: Đến năm 2024 không còn xã thuộc vùng khó khăn; Thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,4%, phấn đấu 100% hộ dân ở nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; 100% số xã đạt chuẩn NTM ( trong đó, có 75% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 25% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu).

DH DTTS4

Đ/c Bùi Văn Dậu – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Dũng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Bùi Văn Dậu – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao những kết quả mà huyện Lương Sơn đã đạt được trong những năm qua. Đồng thời mong muốn, huyện Lương Sơn sẽ phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, lãnh đạo người dân phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo bền vững. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Mở rộng phát triển các mô hình sản xuất gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm địa phương, tạo chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, phát huy lợi thế của địa phương, phấn đấu xây dựng huyện Lương Sơn ngày càng giàu mạnh.

DHDTTS5

DHDTTS1

Lãnh đạo UBND huyện Lương Sơn tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

Đại hội đã thông qua Quyết tâm thư và lựa chọn 9 đại biểu tiêu biểu dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh. Nhân dịp này, có 5 tập thể, 10 cá nhân được UBND huyện Lương Sơn tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc./.

Thanh Hoàn

NOGTHONMOI

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

2305565
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3969
4592
8561
635500
94260
140517
2305565

Your IP: 3.239.51.78
2021-01-25 20:32
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction