DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 18/6, Huyện ủy Lương Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Dân vận - Tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Quang Minh – Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Đức Minh – Phó bí thư TT Huyện ủy dự và phát biểu chỉ đạo.

GB DVTG 2019

Các đại biểu dự hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm tình hình nhân dân trong huyện ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước. Ban Dân vận Huyện ủy làm tốt chức năng tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, nắm tình hình hoạt động của mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, hội quần chúng. Duy trì nề nếp giao ban công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác tôn giáo, phong trào thi đua dân vận khéo, giải quyết các vấn đề mới nảy sinh tại địa phương. Đã tham mưu cho Huyện ủy tổ chức 2 hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy với nhân dân. Bên cạnh đó khối dân vận cơ sở đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, nắm tình hình diễn biến tư tưởng của các tầng lớp nhân dân để tham mưu thực tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác Dân vận của chính quyền ngày càng được quan tâm thực hiện. Lực lượng vũ trang tiếp tục bám sát địa bàn, triển khai tốt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các cơ sở. Hoạt động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục có những đổi mới, cách làm hiệu quả, thiết thực, tập trung hướng về cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân…

Về công tác Tuyên giáo, đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm của huyện để tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đông đảo quân chúng nhân dân. Tham mưu cho Ban Thường vụ xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện và tuyên truyền Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 (khóa XII),Kế hoạch về việc thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019; tổ chức thành công hội nghị tọa đàm “ Tăng cường công tác giáo dục lí tưởng cách mạng cho thanh niên trong giai đoạn mới”. Thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện cho mạng lưới Báo cáo viên hoạt động ngày càng có hiệu quả, chất lượng. Duy trì chế độ phản ánh, nắm bắt và tổng hợp báo cáo về các cấp theo đúng quy định. Phối hợp chặt chẽ với các ngành trong khối Khoa giáo tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện tốt các chương trình, nhiệm vụ công tác về các lĩnh vực khoa giáo.

GB DVTG 2019c

Đồng chí Nguyễn Quang Minh – Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo

Hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận, tập trung làm rõ những hạn chế, tồn tại trong công tác Dân vận, Tuyên giáo 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Các đại biểu ở các xã đã đề nghị Huyện ủy thường xuyên tổ chức các hội nghị đối thoại để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị để tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai, học tập chỉ thị, nghị quyết đến các xã, hoặc cụm xã; tổ chức hội nghị tập huấn theo cụm để giảm tải việc đi lại cho cán bộ và nhân dân...

GB DVTG 2019 a

Đ/c Hoàng Đức Minh – Phó bí thư TT Huyện ủy phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và Huyện ủy Lương Sơn đã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực cố gắng của Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lương Sơn đã bám sát thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành đề ra. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, các đồng chí đề nghị ban Dân vận, Tuyên giáo tích cực tuyên truyền vận động người dân triển khai thực hiện tốt công tác dồn điền đổi thửa; vận động nhân dân ủng hộ chủ trương sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã; thực hiện tốt các phong rào thi đua yêu nước, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và lam theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục nhân rộng mô hình “ Dân vận khéo”; tập trung tuyên truyền hướng tới kỷ niệm ngày truyền thống của các ngành xây dựng Đảng. Tham mưu cho BTV Huyện ủy làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp và hướng tới mục tiêu xây dựng huyện Lương Sơn trở thành huyện nông thôn mới và nâng cấp Thị trấn Lương Sơn và các xã dự kiến mở rộng lên đô thị loại IV./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3604973
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
453
1973
13399
1930353
76961
54375
3604973

Your IP: 44.201.94.72
2022-06-25 06:09
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction