Ngày 27/6, BCH Đảng bộ huyện Lương Sơn khóa XXV đã tổ chức hội nghị lần thứ 18 kiểm điểm công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện.

BCH 18

Đ/c Bùi Văn Dậu – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị

BCH 18 a

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Dậu – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã  quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Cao Xuân Hùng - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy công bố quyết định của Tỉnh ủy Hòa Bình về việc chỉ định Ủy viên BCH Đảng bộ huyện Lương Sơn khóa XXV, nhiệm kỳ 2015-2020 đối với các đồng chí Bùi Viết Chiểu – Bí thư Đảng ủy, Trưởng công an huyện Lương Sơn và đồng chí Bùi Anh Xứng – Bí thư Huyện Đoàn Lương Sơn.

BCH 18 b

Đ/c Bùi Văn Dậu – TUV, Bí thư Huyện ủy trao QĐ chỉ định là Ủy viên BCH Đảng bộ huyện cho 2 đồng chí

Các ủy viên BCH Đảng bộ huyện đã tiến hành giới thiệu bầu bổ sung đồng chí Bùi Viết Chiểu – Bí thư Đảng ủy, Trưởng công an huyện là Ủy viên BTV Huyện ủy khóa XXV, nhiệm kỳ 2015-2020 với kết quả 100% phiếu đồng ý.

BCH 18 c 

Các đại biểu bầu bổ sung ủy viên BTV Huyện ủy khóa XXV, nhiệm kỳ 2015-2020

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 cho thấy: Sáu tháng đầu năm, BCH đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo chương trình công tác đề ra.Kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển; sản xuất công nghiệp – xây dựng, thương mại – dịch vụ, du lịch tăng trưởng khá; các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì; Chương trình MTQG xây dựng NTM được cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo quyết liệt; công tác xây dựng và phát triển đô thị được đẩy nhanh tiến độ. Các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển, các chế độ chính sách xã hội được giải quyết kịp thời, an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác quản lí đất đai, tài nguyên, môi trường được chỉ đạo sát sao. Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm được thực hiện nghiêm túc theo đúng qui định; tình hình ANCT và TTATXH được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được duy trì nề nếp có hiệu quả, chất lượng tổ chức sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng cao. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, hướng về cơ sở, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thi đua lao động sản xuất, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, chung sức xây dựng NTM, gắn với đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Trong 6 tháng đầu năm, huyện Lương Sơn có 4 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch cả năm; 6 chỉ tiêu đạt trên 50% KH; 2 chỉ tiêu đạt dưới 50% (thu ngân sách, phát triển đảng viên); còn 6 chỉ tiêu chưa đánh giá được 6 tháng đầu năm.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung tháo gỡ khó khăn, tìm giải pháp thực hiện mục tiêu đưa 100% xã về đích NTM, tiến tới  công nhận huyện NTM;  đẩy mạnh tiến độ xây dựng phát triển đô thị loại IV;  tăng cường các giải pháp thu ngân sách, thực hiện việc sáp nhập xã, triển khai các đề án phát triển tái cơ cấu ngành ngành nông nghiệp; phát triển đảng viên…

Kết luận hội nghị Đ/c Bùi Văn Dậu- TUV, Bí thư HU, Chủ tịch HĐND huyện nêu rõ: Trong thời gian tới các đơn vị tập trung nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp; tiếp tục triển khai thực hiện có hiểu quả các chị thị, nghị quyết của Trung ương và Đại hội đảng các cấp. Đặc biệt là thực hiện Nghị quyết số 18, số 19 của BCHTW khóa XII về tiếp tục đi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tốt chủ trương của trung ương, tỉnh về sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã, triển khai thực hiện việc đặt tên, đổi tên thôn, xóm, tổ dân phố. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả NQTW 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa việc học tập và làm theo thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy các cấp. Chú trọng công tác phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.  Tăng cường các giải pháp thu ngân sách, thu các khoản nợ thuế, thực hiện tiết kiệm chi, đảm bảo kinh phí cho các hoạt động thường xuyên, đột suất; đẩy nhanh th tục các khu đấu giá đất nhằm đáp ứng kinh phí để đầu tư CSHT đô thị và xây dựng NTM; đẩy nhanh xây dựng các công trình XDCB, xây dựng huyện NTM, triển khai có hiu quả chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, kế hoạch dồn đin đổi thửa, đề án phát triển du lịch…

BCH 18 d

Đ/c Bùi Văn Dậu – TUV, Bí thư Huyện ủy trao Bằng khen của Tỉnh ủy cho các đảng viên

BCH 18 e

Đ/c Bùi Văn Dậu – TUV, Bí thư Huyện ủy tặng hoa chúc mừng các đ/c nguyên là Ủy viên BCH Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2015-2020

Nhân dịp này Huyện ủy Lương Sơn đã tổ chức trao Bằng khen của Tỉnh ủy Cho 6 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục (2014-2018) và tổ chức chia tay 5 đồng chí nguyên là Ủy viên BCH Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2015-2020 do chuyển công tác và nghỉ hưu./.

Thanh Hoàn

NOGTHONMOI

466636345423525

dich vu cong

 

GIAY MOI copy copy

 phan anh kien nghi

FFFFFADA

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


Tìm kiếm

Thống kê truy cập

hit counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction