DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 16/7, huyện Lương Sơn tổ chức kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đây là kỳ họp thường lệ giữa năm nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và bàn một số nội dung quan trọng khác. Dự có đồng chí Phạm Hồng Tuyến - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Kỳ họp 9 c

Toàn cảnh Kỳ họp

Kỳ họp 9 a

Đ/c Bùi Văn Dậu - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì khai mạc kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND huyện Lương Sơn đã tập trung xem xét và cho ý kiến vào 12 báo cáo, 4 tờ trình của UBND huyện;  3 báo cáo và 2 tờ trình của HĐND huyện; các báo cáo thẩm tra của các ban HĐND huyện; thông báo của Ủy ban MTTQ và báo cáo hoạt động của các ngành: Viện kiển sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm. Trong đó trọng tâm là đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm và các tờ trình về quyết toán ngân sách năm 2018; tờ trình về điều chỉnh dự toán chi ngân sách huyện; tờ trình điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019 và tờ trình về việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Lương Sơn.

Kỳ họp 9 b

Các đại biểu dự kỳ họp

6 tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Lương Sơn tiếp tục có sự phát triển và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Giá trị sản xuất các ngành nông lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch đều đạt trên 50% kế hoạch cả năm và tăng từ 17-22% so với cùng kỳ năm 2018. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện 97.101 triệu đồng, đạt 50,2% dự toán tỉnh giao. Thu hút đầu tư đang có những dấu hiệu đáng mừng với 4 dự án đầu tư mới vào địa bàn. Có 5 HTX mới được thành lập. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng, đã cơ bản hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận 8 xã còn lại đạt chuẩn NTM, tiến tới xây dựng huyện NTM vào cuối năm 2019. Công tác phát triển đô thị được đẩy mạnh thực hiện, đến nay huyện Lương Sơn đã hoàn thành đề án đề nghị công nhận thị trấn Lương Sơn và 5 xã khu vực mở rộng đạt đô thị loại IV. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tiếp tục được duy trì và phát triển. Sự nghiệp giáo dục, y tế, chính sách xã hội thường xuyên được quan tâm. Đến nay, toàn huyện có 24/43 trường đạt  chuẩn Quốc gia và đang tiếp tục đề nghị công nhận 17 trường đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 90%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo, ổn định.

Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện cũng còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế cần khắc phục như: Việc triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp còn chậm, chưa phát huy được tiềm năng, thế mạnh của huyện; công tác phòng chống dịch tả lợn Châu phi hiệu quả đạt chưa cao; kết quả thu ngân sách đạt thấp; nguồn vốn đầu tư cho xây dựng NTM và xây dựng đô thị còn hạn chế. Tỷ lệ nợ đọng thuế còn cao (129 tỷ đồng); tiến độ xây dựng một số công trình còn chậm; tình trạng ô nhiễm môi trường, vi phạm pháp luật về đất đai, khai thác khoáng sản vẫn còn xảy ra; chất lượng điện sinh hoạt ở một số nơi chưa đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân. Trong xây dựng NTM việc xây dựng cảnh quan môi trường, tuyến đường hoa, khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu chưa thực sự rõ nét. Tình trạng sinh con thứ ba, tảo hôn, nợ đọng BHYT chưa được giải quyết triệt để. Các vụ việc về an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo còn tiềm ẩn nhiều phức tạp...

Kỳ họp 9 d

Đ/c Nguyễn Văn Danh - Phó chủ tịch UBND huyện tiếp thu, giải trình các ý kiến chất vấn của các đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp

Thảo luận, chất vấn tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện Lương Sơn đã đề nghị UBND huyện và các ngành chuyên môn tập trung các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm. Trong đó, cần tích cực đẩy mạnh các giải pháp thu ngân sách nhà nước, tiếp tục triển khai thực hiện đấu giá đất để tạo nguồn ngân sách cho đầu tư phát triển các chương trình, đề án trên địa bàn huyện. Đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản. Tập trung nguồn lực cho việc thực hiện hoàn thành các tiêu chí huyện NTM và xây dựng vùng trung tâm huyện lên đô thị loại IV. Thực hiện tốt đề án sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện...

Các đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết, gồm: Nghị quyết về tổng quyết toán ngân sách năm 2018; Nghị quyết về điều chỉ dự toán chi ngân sách huyện; Nghị quyết về điều chỉnh đầu tư công năm 2019; Nghị quyết về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện; Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2020 của HĐND huyện; Nghị quyết về việc cho thôi làm đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Nguyễn Thị Duyên do nghỉ hưu./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3614451
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1369
1845
6917
1956058
86439
54375
3614451

Your IP: 3.215.79.204
2022-06-29 23:09
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction