Chính trị

 Ngày 6/8, tại xã Cao Dương, Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận, công tác tôn giáo năm 2019 cho các đồng chí là Trưởng khối Dân vận các xã, thị trấn và Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

TH DVTG 2019

Các đại biểu tham gia hội nghị tập huấn

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Dân vận Huyện ủy Lương Sơn truyền đạt các nội dung cơ bản liên quan đến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác Dân vận. Những điểm mới của Nghị định 04/2015/NĐ-CP về thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Công tác tôn giáo trong tình hình mới...

Thông qua buổi tập huấn đã giúp đội ngũ cán bộ ở cơ sở có thêm những kiến thức, kỹ năng để vận dụng vào thực tiễn công tác, góp phần nâng cao chất lượng  công tác dân vận, công tác tôn giáo, từ đó làm tốt công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, công tác vận động quần chúng nhân dân tại địa phương, cơ sở thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước./.

Thanh Hoàn

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị