Chính trị

 Ngày 15/8/2019, dưới sự chủ trì của đồng chí  Bùi Văn Dậu – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, BTV Huyện ủy Lương Sơn đã tổ chức các Hội nghị: Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp huyện để thực hiện các bước quy trình lấy phiếu tín nhiệm kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và bổ sung cấp ủy huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2015-2020. Dự hội nghị có đại diện cán bộ lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy phụ trách, theo dõi huyện Lương Sơn.

BS phó CT

Đ/c Bùi Văn Dậu – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyệnchủ trì hội nghị BCH Đảng bộ huyện

Thực hiện Thông báo số  2482 – TB/VPTU, ngày 29/7/2019 của Văn phòng Tỉnh ủy thông báo Kết luận của BTV Tỉnh ủy đồng ý để Huyện ủy Lương Sơn thực hiện quy trình nhân sự kiện toàn chức danh Phó chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 từ nguồn nhân sự tại chỗ trong quy hoạch. Qua xem xét các điều kiện tiêu chuẩn về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực, uy tín, sức khỏe và các tiêu chuẩn cụ thể đối với chức danh Phó chủ tịch UBND huyện, BTV Huyện ủy đã đề xuất giới thiệu đồng chí Nguyễn Phương Đông – Huyện ủy viên, Trưởng phòng LĐ-TBXH huyện để kiện toàn chức danh Phó chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

Về kiện toàn bổ sung Ủy viên BCH Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2015-2020. Căn cứ vào số Ủy viên cấp ủy huyện hiện có, để đảm bảo cơ cấu, thành phần, ngành, lĩnh vực theo quy định, BTV huyện ủy đã giới thiệu bổ sung 3 đồng chí tham gia Ủy viên BCH Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm các đ/c: Nguyễn Thị Thu Hằng – Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin huyện, Tạ Đình Thanh – Chủ tịch Hội Nông dân huyện, Nguyễn Khắc Yến – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện.

BS phó CT 1

BS phó CT 2

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh

Thực hiện quy trình giới thiệu lấy phiếu tín nhiệm nhân sự qua 5 bước của BCH, BTV Huyện ủy; Hội nghị cán bộ chủ chốt…, kết quả, đồng chí Nguyễn Phương Đông ( kiện toàn chức danh Phó chủ tịch UBND huyện) và các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hằng, Tạ Đình Thanh, Nguyễn Khắc Yến ( bổ sung Ủy viên BCH Đảng bộ huyện) đều đạt số phiếu tín nhiệm cao.

Căn cứ kết quả giới thiệu nhân sự của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, các cơ quan có thẩm quyền sẽ tiếp tục thực hiện các bước để kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 và bổ sung Ủy viên BCH Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2015-2020 theo đúng quy định./.

Thanh Hoàn

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị