DICHVUCONG

 Ngày 20/8,Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tại huyện Lương Sơn có 4 điểm cầu với gần 700 đại biểu là các đồng chí lãnh đạo TT Huyện ủy; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội huyện; Ủy viên BCH Đảng bộ các xã, thị trấn và các chi bộ trực thuộc đã theo dõi hội nghị.

3 năm CT 05

 Các đại biểu theo dõi hội nghị tại điểm cầu Huyện ủy Lương Sơn

Theo đánh giá của Trung ương, sau 3 năm triển khai Chỉ thị số 05 đã đạt được một số kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp. Việc thực hiện Chỉ thị đã trở thành nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân. Trong quá trình tổ chức thực hiện đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay, những tập thể, cá nhân tiêu biểu, góp phần lan tỏa làm cho việc thực hiện Chỉ thị số 05 ngày càng đi vào chiều sâu, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “Tự chuyển hóa”.Nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm được cấp ủy, chính quyền tập trung giải quyết triệt để; nhiều địa phương, đơn vị chọn khâu đột phá là quyết liệt đổi mới cách thức lãnh đạo, điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm công tác cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Đối với huyện Lương Sơn, sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05, thông qua việc nghiên cứu các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ ở mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trong toàn huyện. Mỗi cá nhân đã có ý thức thức cao hơn trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, gương mẫu trong mọi công việc. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Huyện ủy gắn kết chặt chẽ, sáng tạo với các phong trào thi đua. Các ngành, đoàn thể cũng phát động nhiều phong trào, hoạt động thiết thực hiệu quả để tuyên truyền đoàn viên, hội viên và nhân dân học tập và làm theo gương Bác. Tiêu biểu như phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của MTTQ; phong trào  “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm” của Hội Liên hiệp Phụ nữ; phong trào “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cộng đồng” của Huyện đoàn,… cùng nhiều phong trào sáng tạo, thiết thực khác của các tập thể, cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách hiệu quả.

3 năm CT05a

Các đại biểu theo dõi hội nghị tại điểm cầu Huyện ủy Lương Sơn

Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, trong các tầng lớp nhân dân khắp các địa bàn trong toàn huyện như: Cán bộ và nhân dân xóm Gò Đẻ, xóm Rậm xã Cư Yên đã hiến gần 2ha đất để xây dựng sân vận động và nhà văn hóa của xã; Cán bộ và nhân dân xóm Đồng Tiến xã Tân Vinh hiến 2.088m2 cho Ủy ban nhân dân xã xây dựng trụ sở mới, làm nhà văn hóa trung tâm. Chi bộ Tiểu khu 6 thị trấn Lương Sơn với việc đảm bảo an ninh trật tự cho nhân dân tiểu khu; mô hình tiếng Kẻng vây bắt tội phạm tại xã Tân Thành; mô hình ba không về an ninh trật tự tại các trường học; mô hình đấu tranh, phòng chống tội phạm của Công an huyện; mô hình sản xuất gỗ lũa tại xã Lâm Sơn, mô hình phụ nữ tự quản về VSMT và con đường hoa tại các chi hội Phụ nữ các tiểu khu, xóm, Mô hình tiết kiệm giúp nhau mua thẻ bảo hiểm y tế, mô hình HTX Nông nghiệp trồng cây có múi xã Tân Thành, Trường Sơn; Hợp tác xã nông nghiệp Hòa Bình Xanh (chăn nuôi Dê) xã Long Sơn, Hợp tác xã Chuối VIBA xã Trung Sơn, Hợp tác xã sản xuất rau hữu cơ ở một số xã…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng– Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện Chỉ thị 05. Những kết quả này đã góp phần tích cực phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, đối ngoại và công tác xây dựng Đảng.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực, tính lâu dài, thường xuyên của việc thực hiện Chỉ thị 05 trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh. Các cấp ủy, chính quyền, mỗi đảng viên cần tập trung làm thật tốt và có hiệu quả công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện tốt Kết luận số 55-KL/TW ngày 15-8-2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; khắc phục, giải quyết dứt điểm, triệt để những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Từng cơ quan, đơn vị, địa phương phải có chương trình, kế hoạch cụ thể; tập trung xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tích cực trồng và bảo vệ cây xanh, chống rác thải nhựa.../.

Thanh Hoàn

NOGTHONMOI

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

1735293
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
6878
8312
20388
26646
99777
0
1735293

Your IP: 3.235.105.97
2020-09-29 21:02
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction