Chính trị

 Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trưởng thôn, xóm, tiểu khu, góp phần củng cố và xây dựng chính quyền địa phương thực sự trong sạch, vững mạnh, từ ngày 20 đến 24/8/2019, UBND huyện Lương Sơn đã tổ chức lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho 148 trưởng thôn, xóm, tiểu khu trên địa bàn huyện.

TH trưởng thôn

Toàn cảnh hội nghị

Trong thời gian tập huấn, các học viên đã được nghiên cứu những nội dung cơ bản về tổ chức và hoạt động của thôn, xóm, tổ dân phố; công tác vận động nhân dân thực hiện quản lí cư trú tại thôn, xóm và tổ dân phố; công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và xây dựng nếp sống văn minh, thực hiện vệ sinh môi trường; vận động nhân dân thực hiện một số chủ trương, chính sách tại thôn, xóm, tổ dân phố; việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và thực hiện hương ước, quy ước của thôn, xóm, tổ dân phố…

TH trưởng thôn 1

Các đại biểu dự hội nghị

Thông qua lớp tập huấn, các cán bộ trưởng thôn, xóm, tiểu khu đã hiểu thêm về vị trí pháp lí của thôn, xóm, tổ dân phố; nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng thôn, xóm, tiểu khu, qua đó, nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ mà nhân dân tín nhiệm giao phó, tích cực xây dựng thôn, xóm, tổ dân phố ngày càng vững mạnh, văn minh./.

Thanh Hoàn

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị