DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 28/8, Đoàn công tác của UB MTTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Trần Đức Trường, Phó Chủ tịch Thường trực  Ủy ban MTTQ VN tỉnh làm trưởng đoàn đã về giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, BCH TƯ Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” tại huyện Lương Sơn.

Làm việc với đoàn về phía huyện Lương Sơn có đồng chí Nguyễn Vũ Chi – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành đoàn thể huyện và lãnh đạo xã Tân Vinh.

GIám sát 28.8

Toàn cảnh buổi làm việc

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Lương Sơn đã chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình hành động, Kế hoạch của Tỉnh ủy, Huyện ủy. Tích cực tuyên truyền, phổ biến về mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của Nghị quyết, và chủ trương sáp nhập, kiện toàn thôn, xóm trên địa bàn huyện đến toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân.

Trước khi tiến hành sáp nhập, đặt tên, đổi tên và thành lập thôn, xóm mới, toàn huyện  Lương Sơn có 20 đơn vị hành chính cấp xã và 186 thôn, xóm, tiểu khu. Để triển khai việc sáp nhập thôn, xóm ra diện rộng, năm 2018 huyện Lương Sơn đã tiến hành thực hiện thí điểm việc sáp nhập tại 02 xã Tân Vinh và Trường Sơn, kết quả, đã sáp nhập 04 xóm thành 02 xóm, giảm 02 xóm.

Sau khi rút kinh nghiệm thực hiện thí điểm, UBND huyện, Ban chỉ đạo huyện đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ trên toàn huyện. Tính đến hết tháng 4/2019 huyện Lương Sơn đã giảm từ 184 xóm, tiểu khu xuống còn 148 xóm, tiểu khu ( giảm 38 xóm, tiểu khu). Hiện nay, huyện đang tiếp tục trình UBND tỉnh sáp nhập thêm 04 xóm để giảm xuống thành 02 xóm ở xã Hợp Hòa và Hòa Sơn. Hiện tại, trên địa bàn huyện còn 10 xóm dưới 100 hộ ở 7 xã thuộc diện phải sáp nhập nhưng không thực hiện sáp nhập do địa bàn chia cắt, khoảng cách xa, giao thông đi lại khó khăn, không tương đồng về văn hóa, phong tục tập quán.

Chủ trương sáp nhập thôn, xóm, tiểu khu trên địa bàn huyện đã được lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất và tổ chức thực hiện bài bản, đúng quy định, lộ trình, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các đơn vị được sáp nhập tới nay đã đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả.

Ngoài nội dung báo cáo về công tác sáp nhập xóm, tiểu khu, huyện Lương Sơn đã cung cấp thêm thông tin về việc sáp nhập các trường học, các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, việc thực hiện tinh giản biên chế...Huyện Lương Sơn đã kiến nghị với Đoàn công tác một số vấn đề như:Đề nghị tỉnh có hướng dẫn cụ thể, thống nhất về việc quản lý, sử dụng tài sản công, các nhà văn hóa, có kế hoạch xây dựng các nhà văn hóa đủ diện tích, trang thiết bị cho các xóm sau sáp nhập; việc giải quyết chế độ chính sách cho người nghỉ việc sau sáp nhập...

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Trần Đức Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh  đã ghi nhận và đánh giá cao công tác chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 18, hội nghị TƯ 6, khóa XII của huyện Lương Sơn. Đồng thời, đề nghị huyện Lương Sơn tiếp tục thực hiện đưa Nghị quyết vào cuộc sống; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ chủ trương sáp nhập.Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể CT-XH tại cơ sở. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Thường xuyên nắm bắt thông tin và kịp thời báo cáo với tỉnh những vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, thôn, xóm./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3622031
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
331
1824
3882
1972018
6246
87773
3622031

Your IP: 44.201.94.72
2022-07-05 03:47
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction