Chính trị

 Ngày 24/9, tại xã Thanh Lương, Ban Dân vận Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Dân vận quý III và triển khai nhiệm vụ trong tâm quý IV năm 2019. Dự có đồng chí Hoàng Đức Minh – Phó bí thư TT Huyện ủy; đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể ở huyện và TT Đảng ủy các xã, thị trấn trong huyện.

GB dân vận Q 3

Toàn cảnh hội nghị

Trong Quý III/2019, tình hình đời sống tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.Công tác dân vận tiếp tục được các cấp ủy Đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt kết quả tích cực. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Nhân dân được củng cố và tăng cường, Nhân dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Nhiệm vụ trong tâm trong 3 tháng cuối năm là: Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình công tác dân vận 2019; tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực lao động sản xuất, tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Thực hiện tốt chỉ đạo về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Hòa Bình; chỉ đạo thực hiện sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luậncủa Trung ương, tỉnh về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo.Tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân tại xã Cao Dương. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéothi đua chào mừng Kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2019)…/.

Thanh Hoàn

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị