DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Sáng 18/10, HĐND huyện Lương Sơn khoá XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 10 (kỳ bất thường ) để kiện toàn chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND huyện và thông qua một số nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Đồng chí Hoàng Văn Tứ, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch TT. HĐND tỉnh; Nguyễn Viết Trọng , TUV, Giám đốc Sở Nội vụ; các đồng chí đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại đia phương; lãnh đạo TT Huyện ủy, UBND huyện, Ủy ban MTTQ và các Ủy viên UBND huyện đã về dự kỳ họp.

Kỳ họp 10 c

Các đại biểu HĐND huyện Lương Sơn bầu chức danh Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND huyện Lương Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã thông qua tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu chức danh Chủ tịch UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021; tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021; tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu chức danh Phó chủ tịch UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, tại kỳ họp, 100%  đại biểu HĐND huyện có mặt đã tín nhiệm bầu đồng chí Bùi Quang Toàn- Phó bí thư Huyện ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn khóa XIX nhiệm kỳ 2016- 2021;  miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021 đối với đồng chí Nguyễn Đình Đua về nghỉ chế độ hưu trí, đồng thời bầu đồng chí Nguyễn Phương Đông -  HUV, Trưởng phòng LĐ – TBXH huyện giữ chức danh Phó chủ tịch UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Kì họp 10a

Đ/c Hoàng Văn Tứ - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch TT HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng 2 đồng chí được HĐND huyện tín nhiệm cao

Thay mặt các đồng chí được bầu lần này, đồng chí Bùi Quang Toàn – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn khóa XIX nhiệm kỳ 2016- 2021 đã cảm ơn và  bày tỏ cảm nghĩ sâu sắc trước sự tin tưởng, tín nhiệm của cấp ủy, HĐND huyện. Đồng chí xin hứa sẽ không ngừng học hỏi, gắn bó mật thiết với nhân dân, cố gắng mang hết khả năng cùng tập thể BTV Huyện ủy, Thường trực UBND huyện tiếp tục đoàn kết, thống nhất, nâng cao chất lượng, hoạt động hiệu quả, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2019 , phấn đấu xây dựng huyện Lương Sơn ngày càng phát triển giàu mạnh, xứng đáng là vùng kinh tế động lực của tỉnh Hòa Bình.

kỳ họp 10 b

Đ/c Bùi Văn Dậu – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lương Sơn tặng hoa chúc mừng đồng chí Bùi Quang Toàn và đ/c Nguyễn Phương Đông

Cũng tại Kỳ họp này, HĐND huyện Lương Sơnđã xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về  điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về  điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về  điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ dự án thu ngân sách cấp huyện năm 2019.  Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc khen thưởng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu.Tờ trình  và Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh công trình mở rộng cơ sở vật chất trường Mầm non Cư Yên, xã Cư Yên, huyện Lương Sơn. Tờ trình và dự thảo Nghị quyếtvề việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Vũ Chi do chuyển công tác./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


ISO

ISO9001

dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction