Ngày 26/11, Đoàn công tác của BTV tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Hữu Đạt – Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã về giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 12/2/2015 của BTV Tỉnh ủy Hòa Bình về tạo nguồn thu và tăng cường quản lí ngân sách trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đối với BTV Huyện ủy Lương Sơn. Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

GS thu NSNN

Toàn cảnh buổi làm việc của Đoàn với BTV Huyện ủy Lương Sơn

Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 – NQ/TU của BTV Tỉnh ủy, công tác thu NSNN trên địa bàn huyện Lương Sơn đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Các cấp ủy, chính quyền địa phương và cả hệ thống chính trị đã tích cực, chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết đề ra. Chủ động phối hợp trong công tác quản lí, khai thác nguồn thu, thành lập tổ đôn đốc, chống thất thu và xử lí nợ thuế. Nhờ đó, tốc độ tăng thu NSNN trên địa bàn huyện đạt cao hơn giai đoạn 2011-2015. Cụ thể, trong 4 năm ( 2015, 2016,2017,2018) số thu NSNN trên địa bàn huyện Lương Sơn tăng 14,9%/năm so với dự toán tỉnh giao và tăng 7,6% so với dự toán huyện giao. Số tăng trưởng thu NSNN giai đoạn 2016-2018 đạt 12,45%/ năm ( so với số thực thu NSNN). Tuy nhiên, vẫn đạt thấp hơn mục tiêu đã đề ra tại Nghị quyết số 18 của BTV Tỉnh ủy là 17%/ năm.  Nguyên nhân chính là do có sự thay đổi về chế độ, chính sách thu dẫn đến làm giảm nguồn thu, kinh phí đầu tư hạ tầng, công tác thu hút đầu tư, năng lực của một số nhà đầu tư còn yếu dẫn đến việc triển khai thực hiện kéo dài, không khai thác được các nguồn thu mới. Bên cạnh đó, nợ thuế kéo dài, tăng qua các năm, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn khó khăn, phải thực hiện các chính sách ưu đãi, miễn, giảm, gia hạn; Công tác thu NSNN ở một số cấp ủy chính quyền chưa được quan tâm đúng mức, số thu ở một số xã đạt thấp; một số doanh nghiệp còn trây ỳ dẫn tới việc nơ đọng thuế còn ở mức cao.

GS thu NS 1

Đ/c Nguyễn Hữu Đạt – Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, trưởng đoàn giám sát  phát biểu kết luận

Huyện Lương Sơn đã kiến nghị với tỉnh cần xem xét lại các doanh nghiệp thuê đất trên địa bàn huyện nhưng không triển khai thực hiện dự án thì thu hồi và giao lại cho huyện để quy hoạch khu dân cư, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn lực để đầu tư CSHT nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện nông thôn mới, xây dựng thị trấn Lương Sơn và các xã phụ cận đạt đô thị loại IV. Phân cấp cho Chi cục thế huyện quản lí các doanh nghiệp trên địa bàn huyện có vốn điều lệ đến 30 tỷ đồng để tạo nguồn thu thuế ổn định cho huyện. HĐND tỉnh và các ngành liên quan xem xét phân cấp điều tiết một phần ( từ 15-20%) trong tỷ lệ điều tiết các khoản thu của một số doanh nghiệp lớn đứng chân trên địa bàn do tỉnh thu và quản lí để huyện có thềm nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và xây dựng NTM. Tỉnh cần có giải pháp cho dừng khai thác đối với các mỏ đá không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và các loại phí trên địa bàn huyện. Chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh đẩy nhanh tiến độ cấp giấy CNQSDĐ để tăng nguồn thu từ đất, đặc biệt là đất do nông, lâm trường trả ra. Đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ huyện lập đồ án xây dựng đường tránh thị trấn Xuân Mai ( Chương Mỹ) và thị trấn Lương Sơn đi qua xã Hòa Sơn. 

GS thu NS 2

Đ/c Bùi Văn Dậu - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đoàn giám sát

Các thành viên trong đoàn giám sát của tỉnh đã ghi nhận kết quả mà huyện Lương Sơn đã đạt được trong việc tạo nguồn thu và tăng cường quản lí ngân sách trên địa bàn thời gian qua. Đồng thời chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc huyện cần quan tâm giải quyết trong thời gian tới như:  Việc công khai minh bạch các thông tin đầu tư; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về chính sách thuế mới; công tác CCTTHC trong lĩnh vực thuế; tăng cường công tác thanh, kiểm tra; giải quyết nợ đọng thuế và tăng cường công tác quản lí nhà nước về đất đai và công tác xây dựng.

Về các kiến nghị của huyện Lương Sơn, đoàn sẽ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và các ngành chức năng của tỉnh xem xét, giải quyết trong thời gian tới./.

Thanh Hoàn

NOGTHONMOI

466636345423525

dich vu cong

 

GIAY MOI copy copy

 phan anh kien nghi

FFFFFADA

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


Tìm kiếm

Thống kê truy cập

hit counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction