DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 16/12/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lương Sơn đã tổ chức hội nghị lần thứ 20, khóa XXV nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019, triển khai kế hoạch năm 2020. Dự có các đồng chí Ủy viên BCH Huyện ủy; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; bí thư các Chi, Đảng bộ; lãnh đạo các ngành, đoàn thể ở huyện.

BCH 20 b

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2019, cùng với sự nỗ lực quyết tâm cao của Đảng bộ và Nhân dân trong huyện nên tình hình kinh tế - xã hội đạt được kết quả khá toàn diện. Kinh tế tiếp tục phát triển, sản xuất công nghiệp – xây dựng, thương mại – dịch vụ, du lịch tăng trưởng khá, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 100% kế hoạch (450 triệu USD); tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 241 tỷ đồng đạt 107,9% dự toán huyện giao và tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2018. Huyện đã thu hút được 8 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 668,9 tỷ đồng, nâng tổng số dự án trên địa bàn huyện là 174 dự án. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh, có 19/19 xã  đã về đích nông thôn mới; 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới đã cơ bản hoàn thành; Thị trấn Lương Sơn và  khu vực mở rộng được Bộ Xây dựng công nhận đạt tiêu chí đô thị loại IV. Công tác quản lí tài nguyên, môi trường có nhiều chuyển biến. Chất lượng giáo dục được nâng lên, có 17 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, tăng 10 trường so với kế hoạch, nâng tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện đạt 72,1%. Đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người dân được nâng lên. Công tác an sinh xã hội và chính sách đối với người có công tiếp tục được triển khai tích cực. An ninh chính trị được đảm bảo, quốc phòng được củng cố và tăng cường. Chất lượng lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng cao, sự gắn kết giữa Đảng với Nhân dân được tăng cường.

BCH 20a

Các đại biểu dự hội nghị

Năm 2019, Đảng bộ huyện Lương Sơn đã hoàn thành15/18 chỉ tiêu kế hoạch cả năm, có 2 chỉ tiêu không đạt là chỉ tiêu về chuyển dịch cơ cấu kinh tế và chỉ tiêu về kết nạp Đảng viên mới; 1 chỉ tiêu chưa đánh giá là tỷ lệ tổ chức CSĐ đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận cho ý kiến vào dự thảo báo cáo thu chi ngân sách nhà nước năm 2019; dự thảo chỉ tiêu nghị quyết năm 2020; dự thảo về các đề cương báo cáo Đại hội chi, đảng bộ cơ sở; dự thảo đề cương báo cáo Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Nghe Bí thư Huyện ủy quán triệt Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của BCH Trung ương Đảng về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

BCH 20

Đ/c Bùi Văn Dậu - TUV, Bí thư HU, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Dậu,TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của huyện, sự điều hành tích cực của UBND huyện trong năm 2019. Đồng thời chỉ ra một số hạn chế cần có biện pháp khắc phục trong thời gian tới, đó là: Kinh tế chưa có bước phát triển đột phá; tái cơ cấu ngành nông nghiệp chưa đạt kết quả như mong muốn, các mô hình liên kết kinh tế theo chuỗi giá trị còn ít và chưa bền vững; một số khoản thu trong cân đối không đạt dự toán; công tác quản lí tài nguyên, môi trường, quản lí đất đai còn bộc lộ nhiều yếu kém; cải cách hành chính vẫn còn nhiều bất cập...

Trên cơ sở chỉ ra những tồn tại, hạn chế, Bí thư Huyện ủy Bùi Văn Dậu yêu cầu thời gian tới cần tăng tốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội đề ra trong năm 2020. Trong đó tiếp tụclàm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho nhân dân, tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Làm tốt công tác nhân sự và xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp. Chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện Đề án sáp nhập các xã. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc triển khai kế hoạch năm 2020 của tập thể, cá nhân; triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của BCT về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020. Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, tổng kết năm 2019, đề ra nhiệm vụ, giải pháp năm 2020. Tổ chức tốt Kỳ họp cuối năm của HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn. Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ đông xuân năm 2020, triển khai kế hoạch trồng rừng; chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi, cây trồng. Quan tâm đến những vấn đề thuộc lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản; quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, người nghèo trong dịp tết; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo không khí vui tươi, phấn khởi; đồng thời đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự giao thông, đảm bảo cho nhân dân đón tết an toàn; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.../.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3636289
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
6329
5551
18140
1972018
20504
87773
3636289

Your IP: 44.192.114.32
2022-07-07 22:58
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction