DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 25/12/2019, Huyện ủy Lương Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo, Dân vận năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tham dự hội nghị có đại diện cơ quan tham mưu giúp viêc Tỉnh uỷ phụ trách huyện Lương Sơn; đồng chí Bùi Văn Dậu – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đ/c Nguyễn Văn Danh – Phó chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội; Bí thư, Phó Bí thư Thường trực các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Cúc - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN huyện chủ trì hội nghị.

DV TK 2019

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Cúc - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN huyện chủ trì hội nghị

DV TK 2019 a

Các đại biểu dự hội nghị

Trong năm 2019, Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Huyện ủy đã chủ động, sáng tạo trong tham mưu, đề xuất, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, góp phần  hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng của huyện. Kết quả: Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu thực hiện tốt công tác tuyên truyền, định hướng tình hình tư tưởng, dư luận trong nhân dân; chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; Tuyên truyền tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Duy trì tốt hoạt động của Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, trong năm đã mở 38 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, lí luận cho 3.178 học viên, duy trì và hoàn thành lớp Trung cấp LLCT – HC khóa IV; sưu tầm, biên soạn tái bổ sung cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Lương Sơn giai đoạn 1930-2020.

Công tác Dân vận của hệ thống chính trị huyện năm 2019 đạt nhiều kết quả thiết thực. Ban Dân vận các cấp trên địa bàn huyện tiếp tục chủ động tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện tích cực các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy chế, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy; đặc biệt là đã tham mưu thường xuyên, hiệu quả việc triển khai “Năm dân vận chính quyền” 2019; chỉ đạo xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở ngày càng đi vào nề nếp; khối đại đoàn kết toàn dân tộc cũng được củng cố, phát huy; phong trào thi đua “Dân vận khéo” ngày càng phát triển và mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2019; đồng thời góp phần giữ vững quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh.

DV TK 2019 b

Đồng chí Bùi Văn Dậu – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo

Hội nghị đã tiến hành thảo luận, chỉ ra những mặt còn hạn chế và đề ra giải pháp thiết thực nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của công tác Tuyên giáo, Dân vận trong năm 2020. Trong đó, tập trung tuyên truyền, ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã theo quy định; tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng CSVN và các ngày lễ lớn của đất nước; tập trung chỉ đạo, tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc 13 của Đảng.

DVTK 2019 c

Đ/c Bùi Văn Dậu – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lương Sơn trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” cho các đ/c có nhiều đóng góp trong công tác Dân vận

Nhân dịp này, Huyện ủy Lương Sơn đã tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp Dân vận” cho 5 đồng chí./.

Thanh Hoàn 

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3614413
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1331
1845
6879
1956058
86401
54375
3614413

Your IP: 3.215.79.204
2022-06-29 22:54
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction