Chiều ngày 10/1, Uỷ ban MTTQVN huyện Lương Sơn đã tổ chức Hội nghị lần thứ 3, nhiệm kỳ 2019 – 2024 tổng kết công tác MTTQ năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Dự Hội nghị có các đồng chí: Sa Đức Thọ- Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Tỉnh; Bùi Văn Dậu – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Bùi Hữu Điền - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch TT HĐND huyện; Nguyễn Phương Đông – Phó chủ tịch UBND huyện; các ban ngành, đoàn thể huyện cùng 57 vị ủy viên Ủy ban MTTQ huyện.

MTTQ 3

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã hiệp thương cử bổ sung thay thế ông Tạ Đình Thanh – Chủ tịch Hội Nông dân huyện tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ VN huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2019-2024. Và đánh giá kết quả công tác MTTQ năm 2019. Nghe UBND huyện thông báo kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 của huyện.

Năm 2019, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Lương Sơn đã tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng , xây dựng chính quyền vững mạnh; thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động. Đặc biệt, đã tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ và nhất trí  cao với việc sắp sếp lại đơn vị hành chính cấp xã và sáp nhập xóm, tiểu khu trên địa bàn huyện, kịp thời tham mưu cho cấp ủy triển khai, thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội, chăm lo, nâng cao đời sống cho nhân dân, tích cực xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư. Đã vận động các hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực ủng hộ quỹ “ Mái ấm tình thương”, quỹ “ Vì người nghèo” ,  “mái ấm công đoàn”, xây dựng quỹ tiết kiệm, hũ gạo tiết kiệm...Tính đến hết năm 2019, toàn huyện đã vận động ủng hộ “ quỹ vì người nghèo” được trên 265 triệu đồng; hỗ trợ xây mới 12 nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 2 nhà với tổng trị giá 390 triệu đồng. Trong dip Tết Kỷ Hợi 2019 đã phối hợp tặng trên 7.900 xuất quà cho các đối tượng trị giá gần 905 triệu đồng. 100% khu dân cư tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong năm, Ủy ban MTTQ huyện phối hợp tổ chức thành công các hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp Quốc hội, HĐND các cấp theo quy định của pháp luật. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng luôn được duy trì, trong năm đã tổ chức được 145 cuộc giám sát và 132 cuộc thanh tra ở tất cả các đơn vị xã, thị trấn.

MTTQ 3a

Đ/c Sa Đức Thọ- Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Tỉnh trao giấy khen của UBMTTQVN tỉnh cho các tập thể, cá nhân xuất sắc năm 2019

Năm 2020, Ủy ban MTTQ huyện đề ra 5 nhiệm vụ gồm: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp tầng lớp nhân dân, tăng cường phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Vận động nhân dân thi đua sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương và đất nước; Phát huy dân chủ, tham gia xây dựng đảng, chính quyền và phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng lãng phí, thực hành tiết kiệm; Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân; Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

MTTQ 3 b

Đ/c Bùi Văn Dậu – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao giấy khen của UBMTTQVN huyện cho các tập thể xuất sắc năm 2019

MTTQ 3 c

Đ/c Nguyễn Thị Kim Cúc - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện trao giấy khen cho các cá nhân xuất sắc năm 2019

Kết thúc hội nghị, đã có 4 tập thể và 2 cá nhân được nhận giấy khen của Ủy ban MTTQVN tỉnh; 10 tập thể và 5 cá nhân được nhận giấy khen của Ủy ban MTTQVN huyện vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2019./.

Thanh Hoàn

 

NOGTHONMOI

466636345423525

dich vu cong

 

GIAY MOI copy copy

 phan anh kien nghi

FFFFFADA

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


Tìm kiếm

Thống kê truy cập

hit counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction