DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Chiều ngày 14/1, Tóa án nhân dân huyện Lương Sơn đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác, nhiệm vụ năm 2020. Dự có các đồng chí: Phạm Quốc Hưng – Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; Lương Văn Can – Phó Chánh án TAND tỉnh; Hoàng Đức Minh – Phó bí thư TT Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo CCTP huyện; Nguyễn Văn Thư – Phó chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo các ngành, đoàn thể huyện; các đồng chí là Hội thẩm nhân dân huyện.

Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả hoạt động Tòa án nhân dân huyện năm 2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác Tòa án năm 2020.

TAND 2

Đ/c Phạm Quốc Hưng – Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo

TAND

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2019, Tòa án nhân dân huyện Lương Sơn đã thụ lý 388 vụ việc các loại ( giảm 6 vụ so với năm 2018), đã giải quyết 380 vụ việc ( đạt 98%). Trong đó, án hình sự thụ lí và giải quyết 75/75 vụ, 165 bị can (đạt 100%), công tác xét xử đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để lọt tội phạm và  không làm oan sai người vô tội, không có án hủy. Các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh và thương mại thụ lí 263 vụ việc, đã giải quyết 255 vụ việc ( đạt 96,96%). Tỷ lệ hòa giải và công nhận sự thỏa thuận của các đượng sự trong các vụ việc dân sự là 223/255 vụ ( đạt 87,45%), vượt chỉ tiêu thi đua do TAND tối cao đề ra. Cùng với đó, TAND huyên đã tổ chức nhiều phiên tòa rút kinh nghiệm và thực hiện công khai các bản án, quyết định lên Cổng TTĐT của ngành. Tham mưu cho Huyên ủy và Ban chỉ đạo CCTP huyện xây dựng kế hoạch và chương trình CCTP.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Tòa án nhân dân huyện Lương Sơn đề ra phương hướng, nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2020 là, đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả các mặt công tác, trọng tâm là công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án và các việc thuộc thẩm quyền của Tòa án; thực hiện nghiêm Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ; đẩy mạnh các phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Đảm bảo 100% các bản án, quyết định của Tòa án được ban hành trong thời hạn luật định. Tỷ lệ giải quyết, xét xử án hình sự đạt 98% trở lên, các vụ việc dân sự đạt 95% trở lên, án hành chính đạt 80% tở lên. Tỷ lệ hòa giải trong giải quyết các vụ án dân sự đạt từ 70% trở lên; tỷ lệ án bị hủy không quá 0,5%, án bị sửa do lỗi chủ quan dưới 1%. Thi hành án hình sự đạt 100%; giải quyết đơn thư khếu nại, tố cáo đạt 100%; mỗi thẩm phán xét xử ít nhất 2 phiên tòa rút kinh nghiệm; 100% bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật, có đủ điều kiện công khai được đăng tải trên Cổng TTĐT của Tòa án.

TAND 1

Đ/c Hoàng Đức Minh – Phó bí thư TT Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo CCTP huyện phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Đức Minh – Phó bí thư TT Huyện ủy và đồng chí Phạm Quốc Hưng – Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình đã đánh giá cao tinh thần đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của TAND huyện Lương Sơn trong năm qua. Cụ thể, năm 2019 TAND huyện Lương Sơn là đơn vị duy nhất của tỉnh Hòa Bình được nhận cờ thi đua của TAND tối cao. Về nhiệm vụ trong năm 2020, các đồng chí lãnh đạo TAND tỉnh và Huyện ủy Lương Sơn đề nghị TAND huyện tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nhanh chóng khắc phục tồn tại, hạn chế để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2020; tiếp tục chăm lo công tác xây dựng Đảng, thực hiện tốt Nghị quyết TW4 ( Khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chiến lược CCTP; đẩy nhanh tiến độ, giải quyết các vụ việc đảm bảo nghiêm minh, đúng pháp luật. Quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên. Tổ chức tốt Đại hội Chi bộ và công tác giới thiệu nhân sự tham gia BCH Đảng bộ huyện khóa tới. Kiện toàn bộ máy tổ chức ; bám sát nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương. Tham mưu thực hiện tốt công tác CCTP và làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan trong huyện; tích cực thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống của ngành Tòa án...

TAND3

Lãnh đạo TAND tỉnh trao danh hiệu CSTD ngành TAND cho đ/c Nguyễn Kim Trường - Chánh án TAND huyện Lương Sơn

TAND4

Lãnh đạo TAND tỉnh trao Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp TAND” cho 3 đồng chí

TAND 5

Lãnh đạo TAND tỉnh trao Bằng khen của TANDTC cho bà Phan Thị Thu, Hội thẩm ND

TAND6

Lãnh đạo TAND tỉnh trao danh hiệu CSTĐCS cho 2 đồng chí

TAND7

TAND 8

Lãnh đạo TAND tỉnh trao giấy khen của TAND tỉnh cho 8 đồng chí

Nhân dịp này, TAND huyên Lương Sơn đã tổ chức khen thưởng các danh hiệu Chiến sĩ thi đua của ngành TAND cho đồng chí Nguyễn Kim Trường- Chánh án TAND huyện; tặng Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp TAND” cho 3 đồng chí; tặng Bằng khen của TAND Tối cao cho 1 Hội thẩm nhân dân huyện; tặng danh hiệu CSTĐ cơ sở cho 2 đồng chí và tặng giấy khen của TAND tỉnh cho 8 đồng chí./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3610211
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
898
1779
2677
1956058
82199
54375
3610211

Your IP: 44.192.47.87
2022-06-27 09:55
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction