DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 15/4, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban chuyên đề “ Giải pháp nâng cao chất lượng quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất; nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tạo quỹ đất để thu hút đầu tư và tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước; thu hồi đất nông, lâm trường giao cho các nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh”. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh - Ủy viên BCHTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Huyện ủy Lương Sơn có các đồng chí lãnh đạo TT Huyện ủy, TT HĐND, UBND huyện; lãnh đạo Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy; lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND huyện; các phòng TC-KH; KT&HT; NN & PTNT; TN&MT huyện.

GB cđề quý 2

Đ/c Bùi Văn Dậu - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu thảo luận tại điểm cầu huyện Lương Sơn

Trong những năm qua công tác quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới, quy hoạch kiến trúc trên địa bàn tỉnh đã được lập, thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật. Công tác quy hoạch kế hoạch sử dụng đất được các cấp lập và phê duyệt đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương theo chu kỳ thời gian cụ thể đã xác định. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2019 trên địa bàn tỉnh là 459.062,49 ha ( trong đó: đất nông nghiệp 386.333,06 ha; đất phi nông nghiệp 53.741,55 ha; đất chưa sử dụng 18.987,06 ha chủ yếu là núi đá không có rừng cây và một phần đất đồi núi chưa sử dụng). Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được thực hiện định kỳ hàng năm. Công tác nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tạo qũy đất sạch để thu hút đầu tư và tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước; việc thu hồi đất nông, lâm trường giao cho các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh cũng được quan tâm thực hiện. Qua rà soát, toàn tỉnh có 28.898 ha đất do các nông, lâm trường quản lí, Ủy bannhâ dân tỉnh đã giao cho các công ty nông, lâm nghiệp thuê đất và cấpGCNQSDĐ 13.200 ha; thu hồi và giao cho các địa phương quản lí trên 13.568 ha. Hiện nay toàn tỉnh có 713 doanh nghiệp được Ủy ban tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất với tổng diện tích 16.937,4 ha để thực hiện các dự án đầu tư.

Thảo luận với hội nghị tại điểm cầu Huyện ủy Lương Sơn, đồng chí Bùi Văn Dậu – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã đồng tình với nội dung đánh giá của tỉnh. Về công tác lập quy hoạch chung, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng NTM của huyện thời gian qua đã được thực hiện đầy đủ, tuy nhiên qua thực tế cho thấy tính khả thi của các quy hoạch chưa cao, khả năng dự báo và tầm nhìn còn hạn chế,  định hướng các khu vực sản xuất, các khu dân cư nông thôn, các khu trung tâm hành chính chưa rõ ràng; quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng NTM chưa tạo ra được quỹ đất để dự trữ phát triển và thu hút đầu tư, vì vậy khi có các dự án đầu tư vào huyện lại phải điều chỉnh quy hoạch. Quy hoạch sử dụng đất còn nhiều hạn chế, còn xảy ra vi phạm về đất đai, sử dụng đất chưa hiệu quả. Việc quản lí đất nông lâm trường trả ra còn nhiều khó khăn…

Huyện Lương Sơn đã đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí để các huyện, thành phố triển khai xây dựng các quy hoạch; tỉnh cần có cơ chế chính sách để các doanh nghiệp, các nhà đầu tư tài trợ việc lập quy hoạch để giảm tải cho ngân sách nhà nước. Đề nghị tỉnh triển khai quy hoạch xây dựng vùng động lực kinh tế của tỉnh để có định hướng phát triển lâu dài, tỉnh cũng cần có cơ chế chính sách để đấu giá toàn bộ khu đất khi mà huyện đã xây dựng quy hoạch và GPMB. Đề nghị tỉnh tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí để huyện Lương Sơn điều chỉnh quy hoạch chung quy hoạch đô thị Lương Sơn tỉ lệ 1:5000 đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 và điều chỉnh quy hoạch NTM của các xã sáp nhập; thực hiện đo đạc lại địa giới hành chính đối với các xã của huyện ( trừ 7 xã vùng nam đã được thực hiện), tỉnh sớm xem xét  và sớm có quyết định đầu tư của tập đoàn TH-True Milk  vào địa bàn huyện Lương Sơn…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu, tổng hợp toàn bộ ý kiến đóng góp của các đại biểu. Và đề nghị các các sở ngành chức năng phối hợp thực hiện rà soát lại các quy hoạch, trên cơ sở đó xây dựng quy hoạch phát triển chung của tỉnh kịp thời trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đảm bảo các quy hoạch ngành, lĩnh vực phải tuân thủ, thống nhất theo quy hoạch chung của tỉnh. Trong quá trình xây dựng quy hoạch cần quan tâm đến chất lượng quy hoạch, có tầm nhìn xa và có sự tham gia của các nhà khoa học, cơ quan quản lí nhà nước và nhân dân. Muốn vậy, phải mời được các đơn vị tư vấn có uy tín, có năng lực để thực hiện. Các địa phương trong tỉnh phải làm tốt công tác GPMB, tạo nhiều quỹ đất sạch để thu hút đầu tư; siết chặt công tác quản lý đất đai, xây dựng; quan tâm phân bổ nguồn ngân sách cho công tác lập quy hoạch, phát triển hạ tầng quy hoạch các khu cụm KCN, khu đấu giá đất; rà soát việc cấp giấy CNQSDĐ; quản lí sử dụng có hiệu quả đất nông, lâm trường trả ra...

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3609726
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
413
1779
2192
1956058
81714
54375
3609726

Your IP: 18.232.59.38
2022-06-27 05:36
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction