DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Trong 2 ngày (25 và 26/5), Đảng bộ xã Tân Vinh ( huyện Lương Sơn) tổ chức Đại hội lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự có đồng chí Hoàng Đức Minh - Phó Bí thư TT Huyện ủy cùng các đồng chí trong tổ công tác chỉ đạo Đại hội của huyện.

DHTVinh 2

Đ/c Hoàng Đức Minh - Phó bí thư TT Huyện ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ xã Tân Vinh nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng bộ xã Tân Vinh có 186 đảng viên, sinh hoạt ở 09 chi bộ. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Tân Vinh đã phát huy nội lực, đoàn kết, thống nhất, tranh thủ nguồn lực, phát triển nhanh, bền vững trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, hoàn thành đạt và vượt 18/20 chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội khóa XXI đề ra. Kinh tế đạt mức tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, thương mại tiếp tục tăng, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp đạt 168,6 tỷ đồng (chiếm 26,03%); công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng đạt 291,73 tỷ đồng (chiếm 45,04%); dịch vụ - thương mại đạt 187,4 tỷ đồng (chiếm 28,93%). Thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng;  tỷ lệ hộ khá, giàu tăng nhanh, hộ nghèo giảm còn 24 hộ chiếm 1,97% (so với năm 2015 giảm 17 hộ).

DHTVinh5

Toàn cảnh Đại hội

Phong trào xây dựng nông thôn mới đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia. Xã đã huy động trên 109 tỷ đồng cho xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Các công trình phúc lợi công cộng được đầu tư xây dựng nâng cấp như: Nhà văn hóa, sân vận động xã, trường Mầm non, hệ thống giao thông, thủy lợi được cứng hóa chiếm tỷ lệ cao. Năm 2018 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM và được công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Cùng với tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng được Đảng bộ xã quan tâm, chỉ đạoXã có 2/2 trường học đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ học sinh xét tốt nghiệp đạt 100%, chuyển lớp đạt 95,8%, chuyển cấp đạt 97%. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm, hàng năm xã luôn duy trì thực hiện tốt các chương trình Quốc gia về y tế, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 90%; 6/6 xóm có nhà văn hóa, có hệ thống loa truyền thanh, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 86,9%; 100% khu dân cư, cơ quan, trường học đạt danh hiệu văn hóa. An ninh chính trị, trật tự ATXH được đảm bảo.

Công tác xây dựng Đảng có nhiều tiến bộ và đạt được kết quả cao trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tổ chức; năng lực chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền ngày càng hoàn thiện; hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội luôn được quan tâm, củng cố, kiện toàn và hoạt động có hiệu quả.

DHTVinh 4

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Tân Vinh đề ra 16 chỉ tiêu trên các lĩnh vực, trong đó, phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng; có 2 khu dân cư kiểu mẫu và 6 vườn mẫu được công nhận; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 96%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%; tỷ lệ lao động nông nghiệp chỉ còn dưới 30%; 100% hộ gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh; phấn đấu trường Tiểu học và THCS đạt chuẩn mức độ I, trường Mầm non đạt chuẩn mức độ II; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,3%; kết nạp 25 đảng viên mới; thu ngân sách nhà nước hàng năm tăng 25%; tổng sản lượng lương thực giữ ổn định ở mức 500 tấn; duy trì tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở mức 1%; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 80%, 5/6 khu dân cư văn hóa và 100% cơ quan, trường học văn hóa; 100% chất thải nguy hại được xử lí; giữ vững 90% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng bộ, chính quyền và các ngành, đoàn thể đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.

DHTVinh 1

BCH Đảng bộ xã Tân Vinh khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội Đảng bộ xã Tân Vinh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 15 đồng chí; lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu chức danh bí thư Đảng ủy xã và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Lương Sơn lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3614699
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
139
1478
7165
1956058
86687
54375
3614699

Your IP: 3.235.228.219
2022-06-30 04:22
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction