DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Sáng 12/6/2020, Huyện ủy Lương Sơn tổ chức Hội thảo về cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Lương Sơn giai đoạn 1930-2020.

Dự hội thảo có đồng chí Lê Văn Bàng – Chủ tịch Hội sử học tỉnh Hòa Bình; đ/c Bùi Văn Dậu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện qua các thời kỳ và thành viên Ban chỉ đạo, Ban biên soạn cuốn sách.

HTLSĐB 1

Toàn cảnh Hội thảo

Dự thảo cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Lương Sơn giai đoạn 1930-2020, có độ dài trên 300 trang, ngoài lời giới thiệu và kết luận, nội dung cuốn sách gồm 8 chương phản ánh khá đầy đủ các chặng đường lịch sử của Đảng bộ huyện Lương Sơn từ năm 1930 đến năm 2020. Trong đó, Chương I: Lương Sơn-Vùng đất, con người và truyền thống; Chương II:Xây dựng cơ sở cách mạng- Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8 năm 1945 (1930-1945); Chương III: Xây dựng, củng cố và bảo vệ chính quyền cách mạng -Tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954); Chương IV: Đảng bộ và nhân dân Lương Sơn khôi phục cải tạo và phát triển kinh tế - xã hôi (1954-1965); Chương V: Đảng bộ và nhân dân Lương Sơn xây dựng CNXH và chống Mỹ cứu nước ( 1965-1975); Chương VI: Đảng bộ và nhân dân Lương Sơn góp phần xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN (1975-1985); Chương VII: Đảng bộ và nhân dân Lương Sơn trong 15 năm đầu thực hiện đường lối đổi mới của Đảng (1986-2000); Chương VIII: Đảng bộ huyện Lương Sơn lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn (2000-2020).

HTLSĐB 2

Đ/c Hoàng Văn Hon- Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình đóng góp ý kiến tại Hội thảo

Bản thảo Lịch sử Đảng bộ huyện Lương Sơn giai đoạn 1930– 2020 được nghiên cứu, biên soạn trong thời gian 2 năm, trên cơ sở giữ nguyên 2 tập lịch sử Đảng bộ huyện đã phát hành và có bổ sung thêm các tư liệu lịch sử từ năm 1930 - 2000, viết mới giai đoạn (2000 – 2020) chia ra gồm 4 giai đoạn, tương ứng với 4 kỳ Đại hội của Đảng bộ huyện. Cuốn lịch sử còn bổ sung đầy đủ danh sách ủy viên BCH Đảng bộ huyện từ khóa I cho đến nay; danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt của huyện qua các thời kỳ.

HTLSĐB4

Đ/c Hoàng Việt Cường- Nguyên Bí thư Tỉnh ủy tham gia ý kiến tại hội thảo

Tại Hội thảo, Ban biên soạn đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp quan trọng của các đại biểu bổ sung các nội dung và hình thức trình bày các chương; bổ sung thêm một số sự kiện, dấu mốc quan trọng trong cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ ở địa phương; các sự kiện đến thăm và làm việc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại địa phương; các điểm nhấn trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội tại các kỳ Đại hội Đảng bộ huyện, đặc biệt là thời gian từ 1986- 2020.

HTLSĐB 3

Đ/c Nguyễn Đình Nhu- Nguyên Bí thư Huyện ủy tham gia ý kiến tại hội thảo

Các đại biểu đề nghị, đơn vị tư vấn biên soạn cần tìm hiểu, tra cứu kỹ hơn để đảm bảo ngôn từ, số liệu và các sự kiện được nêu trong cuốn Lịch sử Đảng bộ được súc tích, chính xác và phù hợp, đặc biệt là danh sách cán bộ chủ chốt của huyện, các ủy viên BCH Đảng bộ huyện qua các kỳ đại hội còn nhiều sai sót cần phải chỉnh sửa lại cho đúng với tên, họ, chức danh...

Phát biểu kết luận buổi Hội thảo, đồng chí Bí thư Huyện ủy Bùi Văn Dậu đã cảm ơn sự đóng góp đầy trách nhiệm của các đại biểu. Đồng thời yêu Ban biên soạn cuốn sách tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện để bổ sung những dữ liệu, sự kiện ở từng thời kỳ vào cuốn sách một cách chính xác, phù hợp với lịch sử của huyện.

Cuốn sách khi hoàn thành sẽ tái hiện chặng đường 90 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ và nhân dân huyện Lương Sơn. Đây là nguồn tư liệu lịch sử, kinh nghiệm quý báu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ trong hiện tại và tương lai; góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; đồng thời, động viên khích lệ tinh thần thi đua xây dựng huyện Lương Sơn ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Sau hội thảo này, Ban thường vụ Huyện ủy sẽ họp và quyết định thời gian phát hành cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 1930-2020 sao cho phù hợp, đảm bảo thời gian và mang lại ý nghĩa sâu sắc về giá trị lịch sử./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3605379
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
859
1973
13805
1930353
77367
54375
3605379

Your IP: 44.192.94.86
2022-06-25 12:12
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction