DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Sáng 24/6/2020, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Liên Sơn tổ chức Đại hội lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự Đại hội có Thường trực Hội Nạn nhân chất độc da cam/ dioxin huyện; Lãnh đạo Đảng ủy, Chính quyền, các ban ngành đoàn thể xã Liên Sơn và 45 đại biểu là hội viên.

DH da cam xã LS

Toàn cảnh Đại hội

Trên cơ sở sáp nhập Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin của 4 xã: Trung Sơn, Liên Sơn, Thành Lập, Tiến Sơn thành Hội lâm thời xã Liên Sơn. Đến nay Hội có 45 hội viên (trong đó có 39 hội viên là nạn nhân trực tiếp), hầu hết các hội viên đều đã cao tuổi, thu nhập chủ yếu phụ thuộc vào tiền trợ cấp nên rất khó khăn. Sau sáp nhập Hội đã nhanh chóng kiện toàn BCH lâm thời gồm 5 đồng chí, tổ chức kỳ họp thứ nhất bầu chức danh Chủ tịch và 2 Phó chủ tịch Hội. Tổ chức tuyên tuyền vận động hội viên tham gia tổ chức hội và đã kết nạp mới được 6 hội viên.

Tại Đại hội lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2020-2025, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Liên Sơn đã thảo luận, đề ra phương hướng, chỉ tiêu cho nhiệm kỳ mới. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động phù hợp với tình hình của địa phương; quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; phấn đấu 100% gia đình hội viên có mức sống khá trở lên và đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; xây dựng quỹ hội mỗi năm đạt 35 triệu đồng trở lên, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ quỹ hội đạt bình quân 1,5 triệu đồng /hội viên; tiếp tục vận động kết nạp thêm hội viên mới.

Đại hội đã hiệp thương bầu 5 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã lần thứ Nhất; đồng chí Nguyễn Văn Thập được bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Liên Sơn khóa I, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction