DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Sáng 7/7, HĐND huyện Lương Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ 13 nhằm đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020.

Kỳ họp 13

Đ/c Bùi Văn Dậu - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khai mạc kỳ họp

Kỳ họp 13 a

Các đại biểu dự kỳ họp

Theo báo cáo trình tại kỳ họp, sáu tháng đầu năm 2020, huyện Lương Sơn đã tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp đảm bảo khung thời vụ; diện tích, năng suất, sản lượng đều đạt so với kế hoạch. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp 6 tháng ước đạt trên 834 tỷ đồng, đạt 43,76% kế hoạch. Sản lượng lương thực cây có hạt ước đạt trên 16 nghìn tấn, vượt 6,6% kế hoạch và bằng 94,6% so với cùng kỳ năm 2019. Trồng rừng 464 ha (đạt 71,39%). Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đến nay huyện Lương Sơn đã cơ bản được Hội đồng thẩm định Trung ương bỏ phiếu đồng ý đề nghị Thủ tướng Chính phủ ra quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Sản xuất công nghiệp - xây dựng, thương mại – dịch vụ, du lịch tuy có bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, song vẫn giữ được mức tăng trưởng khá, giá trị CN-TTCN ước đạt 7.983 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ 2019; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 229 triệu USD đạt 47,7% kế hoạch, tăng 15%; tổng mức luân chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 2.417 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ 2019. Tuy nhiên, các khoản thu ngân sách gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là thu tiền từ đấu giá quyền sử dụng đất chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng ước đạt 97,919 tỷ đồng, đạt 31,3% dự toán tỉnh giao, đạt 26,3% dự toán huyện giao và bằng 103,1% so với cùng kỳ; thu ngân sách huyện ước thực hiện 328,649 tỷ đồng đạt 49,5% dự toán tỉnh giao và 45,8% dự toán huyện giao. Tỷ lệ nợ đọng thuế vẫn ở mức cao (125 tỷ).

Kỳ họp 13 b

Toàn cảnh kỳ họp

Công tác quản lí đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng và phát triển đô thị, phòng chống tham nhũng được đẩy mạnh. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao được duy trì; huyện đã chỉ đạo thực hiện tốt việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết 830 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được các cấp, các ngành, địa phương trong huyện đặc biệt quan tâm; các chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được triển khai thực hiện kịp thời, đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định của Chính phủ. Tình hình an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; công tác quốc phòng, quân sự địa phương được đảm bảo. Sáu tháng đầu năm, huyện có 04/16 chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch cả năm; 7/16 chỉ tiêu đạt từ 50% trở lên; 3/16 chỉ tiêu đạt dưới 50%; còn 03 chỉ tiêu chưa đánh giá.

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã nghe các ngành: Ủy ban MTTQ, Viện kiển sát, Tòa án, Thi hành án dân sự báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm. Xem xét và thông qua 6 tờ trình, Nghị quyết, gồm: Nghị quyết về quyết toán ngân sách năm 2019; Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và xây dựng hạ tầng khu đấu giá đất ở thôn Chợ Bến, xã Thanh Cao; khu đấu giá đất ở và Chợ trung tâm xã Thanh Cao; khu đấu giá đất ở xóm Đồng Tiến, xã Tân Vinh; khu đấu giá đất ở xóm Ci và xóm Đồng Tiến, xã Tân Vinh; Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021./.

Thanh Hoàn

 

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3616570
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
257
528
9036
1956058
785
87773
3616570

Your IP: 44.201.94.72
2022-07-02 03:35
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction