Chính trị

 Sáng 14/7, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban chuyên đề "Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh”. Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Lương Sơn có đ/c Hoàng Đức Minh – Phó bí thư TT Huyện ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện.

QCDC 14.7.2020Các đại biểu tại đểm cầu huyện Lương Sơn

Theo báo cáo: Toàn tỉnh có 162 cơ quan hành chính, 641 đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh và cấp huyện. Tính đến ngày 29/ 2/2020, tổng số cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh là 25.714 người, trong đó, khối cơ quan Nhà nước 2.079 công chức, 22.514 viên chức; khối Đảng, đoàn thể 1.121 công chức.

Trong thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC; các nội dung, quy định đã được thể chế hóa phù hợp với từng ngành, địa phương, đơn vị, đảm bảo cho cán bộ CC,VC biết và tham gia thực hiện, tạo sự đồng thuận, đoàn kết nội bộ, hạn chế việc khiếu kiện, khiếu nại, ngăn chặn đẩy lùi tiêu cực, lãng phí, tham nhũng trong quan hệ giải quyết công việc với công dân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Đối với huyện Lương Sơn việc thực hiện QCDC ở cơ sở và QCDC trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp đã được triển khai thực hiện đồng bộ. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm, phối hợp với tổ chức Công đoàn xây dựng quy chế, quy định trong hoạt động cơ quan gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Huyện cũng đã tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC, từ năm 2016 đến nay, Ban thường vụ Huyện ủy và Ban chỉ đạo thực hiện QCDC cơ sở huyện đã kiểm tra, giám sát 60 cuộc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; mỗi năm huyện mở 2 lớp tập huấn về thực hiện QCDC cơ sở; thường xuyên tổ chức hội nghị đối thoại, hội nghị cán bộ công nhân viên chức; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, 11/11 xã, thị trấn thực hiện giao dịch giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa; duy trì lịch tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, phản ánh của người dân. Trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, huyện Lương Sơn đã tiếp 206 lượt công dân, giải quyết 191 đơn thư khiếu nại của công dân.

Tại hội nghị, đã có 7 ý kiến tham luận chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở, cơ quan, đơn vị hiện nay như: Chất lượng hội nghị CBCCVC chưa cao; việc thực hiện các nội dung phải công khai tại cơ quan, đơn vị còn hình thức chiếu lệ; việc góp ý tự phê bình và phê bình còn ít… Các đại biểu đã đề xuất giải pháp thực hiện tốt QCDC tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức CT-XH, cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở. Tăng cường vai trò của BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở. Phát huy vai trò của CBCCVC, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh nếp sống văn minh, văn hóa công sở. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong tiếp dân, đối thoại, tiếp xúc với Nhân dân và xử lý những kiến nghị, phản ánh của Nhân dân. Tăng cường hoạt động thanh tra nhân dân, nâng cao trách nhiệm của CBCCVC trong thực thi công vụ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC, tổ chức khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến.../.

TH

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị