DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Những ngày này, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Lương Sơn đang nô nức thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong nhiệm kỳ qua, nhờ quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, sự năng động sáng tạo trong thực hiện các giải pháp, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Lương Sơn đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, trở thành huyện đầu tiên và là đơn vị hành chính thứ hai của tỉnh Hòa Bình đạt chuẩn NTM; thị trấn Lương Sơn và khu vực mở rộng được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại IV. Huyện đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 15/18 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV đề ra.

NK đại hội 3

Lãnh đạo tỉnh và huyện khảo sát khu quy hoạch Cụm công nghiệp Hòa Sơn

Đột phá trong xây dựng nông thôn mới

Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ quan trọng, thúc đẩy phát triển toàn diện mọi mặt của nông thôn, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Lương Sơn đã huy động sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, nhất là phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong xây dựng NTM.

Kết quả nổi bật là đến cuối năm 2019, 19/19 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 06 khu dân cư kiểu mẫu, 11 vườn mẫu được công nhận. Năm 2019 huyện Lương Sơn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, (vượt kế hoạch trước 1 năm).Toàn huyện đã huy động được trên 3.131 tỷ đồng cho xây dựng NTM, trong đó nhân dân đóng góp trên 317 tỷ đồng, hiến hàng chục nghìn m2 đất để mở rộng đường, làm hạ tầng nông thôn, giảm dần sự cách biệt giữa các vùng trong huyện, bộ mặt đô thị và nông thôn có bước thay đổi căn bản; 100% các tuyến đường Quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên xã được đầu tư xây dựng đảm bảo đạt chuẩn theo quy định. Hệ thống kênh mương được xây dựng kiên cố, đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu tưới, tiêu cho 98,38% diện tích sản xuất nông nghiệp.

NK đại hội 4

Bộ mặt đô thị Lương Sơn khởi sắc

Huyện đã duy trì và phát triển nhiều vùng sản xuất cây ăn quả, rau màu có giá trị cao, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất nông nghiệp.Giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt trên 1.906 tỷ đồng; tốc độ tăng bình quân đạt khoảng 3,6%/năm. Trong 5 năm diện tích cây có múi của huyện tăng 907,4 ha, rau hữu cơ tăng 13,79 ha, rau an toàn tăng 23,5 ha. Diện tích được chứng nhận an toàn thực phẩm, VietGAP 99,8 ha, hữu cơ đạt 10,32ha, bước đầu hình thành chuỗi liên kết sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao, nhiều sản phẩm nông nghiệp đạt chất lượng cao và vươn ra thị trường trong nước và xuất khẩu, như các sản phẩm: Rau hữu cơ, Chuối Viba, Bưởi diễn Tân Thành, Cao xạ đen, Gà Thuận Phát, Nhãn miền chín muộn Cao Răm, Dê núi Long Sơn,...

NK đại hội 2

Lãnh đạo tỉnh, huyện thăm quan các sản phẩm OCOP của huyện

Huyện đã quan tâm tạo điều kiện tối đa thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn. Trong 5 năm, có 405 doanh nghiệp và 52 hợp tác xã thành lập mới, 1.128 hộ cá thể được cấp mới và cấp đổi đăng ký kinh doanh. Đến nay, toàn huyện có 916 doanh nghiệp và hợp tác xã, 2.924 hộ kinh doanh cá thể hoạt động có hiệu quả, tăng 2 lần so với 2015. Trong nhiệm kỳ, đã thu hút được 67 dự án đầu tư, trong đó 59 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký là 2.855,5 tỷ đồng; 08 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký là 50.699 nghìn USD.

Công tác phát triển đô thị được huyện đặc biệt quan tâm. Huyện đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tập trung các nguồn lực để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, kiến trúc cảnh quan đô thị. Trên địa bàn huyện đã có các đô thị, khu dân cư làm thay đổi lớn bộ mặt đô thị Lương Sơn, như: Khu Trung tâm Thương mại và nhà ở Đông Dương; Khu Chợ trung tâm và nhà ở Thương Mại Queensland (Thị trấn Lương Sơn); Khu Beverly Hill (xã Cư Yên); Khu Achirenco-Villas&Resort (xã Lâm Sơn)... Thị trấn Lương Sơn và khu vực mở rộng gồm 5 xã đã được Bộ trưởng Bộ Xây dựng công nhận đạt tiêu chí đô thị loại IV vào năm 2019, hoàn thành trước 01 năm so với Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Tỷ lệ đô thị hóa toàn huyện đạt 42% (đạt chỉ tiêu Đại  hội đề ra).

NK đại hội 1

Trên địa bàn huyện có nhiều Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp được triển khai xây dựng

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có bước phát triển tiến bộ.Sự nghiệp giáo dục và đào tạo được quan tâm, đến nay toàn huyện còn 49 đơn vị trường học, giảm 28 trường do thực hiện sáp nhập. Chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được nâng cao; quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, từng bước chuẩn hóa, hiện đại hóa. Số trường đạt chuẩn quốc gia tăng nhanh, có 41/49 trường học đạt chuẩn Quốc gia, đạt tỷ lệ 83,67%, tăng 58,37% so với năm 2015.

Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm. 100% số xã, thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 92/90%, tỷ lệ chất thải nguy hại, chất thải y tế được xử lý đạt 100% (vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra). Cơ cấu lao động chuyển dịch nhanh theo hướng tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo. Các chương trình hỗ trợ giảm nghèo được đẩy mạnh, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, chỉ còn 2,57%. Quốc phòng, an ninh và công tác nội chính được đảm bảo và tăng cường, không có đột xuất bất ngờ xảy ra; tạo môi trường thuận lợi cho dân sinh, kinh tế phát triển.

 

NK đại hội 6

Đường NTM được mở rộng đến từng thôn xóm

Để hướng tới mục tiêu đến năm 2025 huyện Lương Sơn cơ bản đạt tiêu chí đơn vị hành chính cấp Thị xã . Đảng bộ huyện sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phát triển công nghiệp gắn với quy hoạch đô thị, bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái, phát triển nông thôn, bảo tồn các công trình văn hóa và cảnh quan thiên nhiên. Phát triển với tốc độ tăng trưởng cao, bền vững và hiệu quả, làm động lực thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển và góp phần thực hiện các mục tiêu xã hội. Chú trọng phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, thân thiện với môi trường; khai thác hợp lý và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên để phát triển công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng. Phát triển công nghiệp ở nông thôn gắn với quá trình xây dựng nông thôn mới, đô thị hóa và phát triển bền vững.

Thực hiện tốt các cơ chế, chính sách hỗ trợ ưu đãi, thu hút đầu tư đối với các doanh nghiệp lớn về công nghệ cao, công nghiệp chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp điện tử vào đầu tư tại huyện để tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế, từ đó mang lại tác động lan tỏa, thu hút các doanh nghiệp khác vào đầu tư, sản xuất kinh doanh. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư, sớm đưa các dự án vào sản xuất, kinh doanh. Hỗ trợ và tạo điều kiện phát triển làng nghề truyền thống, phát triển làng nghề gắn với phục vụ du lịch; đẩy mạnh công tác khuyến công, nhân rộng nghề mới ở các vùng thuần nông. Đa dạng hóa sản phẩm làng nghề, xây dựng phát triển và bảo vệ thương hiệu làng nghề.

Quy hoạch và thành lập mới 2-3 cụm công nghiệp với tổng diện tích 150-220 ha, xây dựng hạ tầng và thu hút đầu tư, lấy phát triển công nghiệp làm đòn bẩy để phát triển đô thị, thu hút dân số vào sống và làm việc trong đô thị...

Chú trọng công tác xây dựng đảng, chính quyền

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Lương Sơn đã quan tâm trú trọng đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Trong nhiệm kỳ đã mở được174 lớp đào tạo, bồi dưỡng về LLCT, CMNV cho 14.204 lượt học viên; cử 27 cán bộ trong diện quy hoạch đi học các lớp cao cấp LLCT.  Đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII. Xây dựng và nhân rộng các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tạo chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng; đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, góp phần xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

TĐHNTM 6

Nhiều mô hình sản xuất phát triển

Việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả được cấp ủy huyện tập trung lãnh đạo gắn với thực hiện triển khai việc nhập, đặt tên, đổi tên thôn, xóm, tiểu khu trên phạm vi toàn huyện và triển khai thực hiện Nghị quyết số 830/NQ-UBTVQH14 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hòa Bình. Sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện giảm được 76 người; số dôi dư cần phải giải quyết theo lộ trình là 94 người; cán bộ không chuyên trách tổng số là: 225 người, số dôi dư là 155 người.

Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên được tăng cường.Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 780 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ huyện lên trên 5.700 đảng viên. Số tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh được nâng lên.Công tác kiểm tra, giám sát, giữ gìn kỷ luật Đảng tiếp tục được tăng cường, trong nhiệm kỳ, đã tiến hành 1.864 cuộc kiểm tra, giám sát, đã xử lý kỷ luật 01 tổ chức đảng và 73 đảng viên. Hoạt động của HĐND từng bước có sự đổi mới; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của UBND được nâng cao...

Phát huy kết quả đạt được của nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện Lương Sơn đặt ra mục tiêu chung lớn nhất cho nhiệm kỳ 2020 – 2025 là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc; huy động mọi nguồn lực, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng Công nghiệp - Dịch vụ - Nông nghiệp; nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới, phát triển đô thị; tăng cường công tác quản lý tài nguyên và môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; phát triển văn hóa - xã hội; cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân;giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng huyện Lương Sơn phát triển toàn diện, bền vững, phát huy vai trò là vùng động lực kinh tế của tỉnh Hòa Bình. Phấn đấu đến năm 2025 huyện Lương Sơn cơ bản đạt tiêu chí đơn vị hành chính cấp Thị xã.

Con đường phía trước đang rộng mở với nhiều thời cơ nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức cho huyện nông thôn mới Lương Sơn. Với tiềm năng đã được khẳng định, nguồn lực đã được khơi thông, trên nền tảng văn hóa, truyền thống anh hùng cách mạng, Đảng bộ và Nhân dân huyện Lương Sơn phấn khởi tự hào bước vào nhiệm kỳ mới với quyết tâm xây dựng quê hương Lương Sơn ngày càng giàu mạnh và phát triển, xứng đáng là huyện cửa ngõ - vùng động lực kinh tế của tỉnh Hòa Bình./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3604845
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
325
1973
13271
1930353
76833
54375
3604845

Your IP: 44.201.94.72
2022-06-25 05:21
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction