DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Như tin đã đưa, sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, sáng ngày 5/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lương Sơn lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025  đã bước sang ngày làm việc cuối cùng và tiến hành bế mạc.

DH 26 t

Ban chấp hành Đảng bộ huyện Lương Sơn khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025

DH 26 u

Ban thường vụ Huyện ủy Lương Sơn khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ mới gồm 35 đồng chí. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã họp phiên đầu tiên, bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 11 đồng chí; bầu Bí thư, các Phó Bí thư Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Bùi Quang Toàn- Nguyên Phó bí thư Huyện ủy khóa XXV, Chủ tịch UBND huyện được bàu giữ chức Bí thư Huyện ủy khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; đ/c Hoàng Đức Minh – Nguyên Phó bí thư TT Huyện ủy khóa XXV tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư TT Huyện ủy khóa XXVI; đ/c Nguyễn Văn Danh – Nguyên Ủy viên BTV Huyện ủy khóa XXV, Phó chủ tịch UBND huyện được tín nhiệm bàu giữ chức Phó bí thư Huyện ủy khóa XXVI.

DH 26 m

Đại hội bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 24 đồng chí (trong đó có 23 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết).

DH 26 n

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Tại đại hội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Theo đó, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Lương Sơn đề ra mục tiêu "Huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực; xây dựng huyện Lương Sơn phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, trở thành vùng kinh tế năng động của tỉnh Hòa Bình, phấn đấu đến năm 2025 huyện Lương Sơn cơ bản đạt tiêu chí đơn vị hành chính cấp thị xã", với 16 chỉ tiêu cụ thể như: Tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất bình quân 5 năm tăng 15%. Đến năm 2025: thu nhập bình quân đầu người đạt 83 triệu đồng. Thu ngân sách nhà nước đạt 1.000tỷ đồng. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 60%.Duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí huyện nông thôn mới; phấn đấu có 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1%/năm (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025), đến năm 2025 giảm còn 1,42%. Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội chiếm 30%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%; trong đó có bằng cấp, chứng chỉ chiếm 65%. Có 7 bác sỹ và 16,5 giường bệnh/1 vạn dân. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 95%Đến năm 2025: Tỷ lệ hộ dân thành thị được sử dụng nước hợp vệ sinh 100%; tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh 97%. Tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom và xử lý đạt 90%;Tỷ lệ chất thải nguy hại và chất thải y tế được xử lý 100%. Tỷ lệ độ che phủ rừng ở mức 42%. Tỷ lệ các cụm Công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn từ 70%/ tổng số cụm Công nghiệp trở lên.Hằng năm có từ 80% tổ chức cơ sở đảng, từ 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có từ 80% chính quyền các xã, thị trấn; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên./.

Thanh Hoàn

 

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction