DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 22/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Lương Sơn ra Lời kêu gọi ủng hộ Nhân dân các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai. Nội dung như sau:

Kính gửi: Các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, doanh nhân, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn huyện Lương Sơn

Những ngày vừa qua, trên địa bàn các tnh miền Trung liên tiếp hứng chịu những trận bão, lũ nặng nề, đặc biệt là các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình và Hà Tĩnh đã xảy ra mưa lũ lớn trên diện rộng, gây thiệt hại nghiêm trọng v người và tài sản ca Nhân dân. Nỗi đau mất đi người thân, sự khốn khó ca hàng ngàn gia đình phải lâm vào cảnh sống tạm bợ, đói rét do tài sản, nhà b sụp đổ, cuốn trôi và ngập trong nước. Hơn lúc nào hết, người dân vùng bị thiên tai, lũ lụt, đang rất cần sự quan tâm, sẻ chia, tinh thần “Tương thân, tương ái” từ các cấp, các ngành và toàn xã hội.

UHMT2020

Lãnh đạo TT Huyện ủy và cán bộ, công chức, người lao động Huyện ủy Lương Sơn ủng hộ đồng bào miền trung khắc phục hậu quả thiên tai

Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái và đạo lý “Lá lành đùm lá rách”. Ban Thường trực y ban MTTQ Việt Nam huyện kêu gọi các cơ quan, đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang, các tầng lớp Nhân dân, các tổ chức tôn giáo, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cá nhân tích cực, tham gia ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Ban Cứu trợ huyện Lương Sơn tổ chức vận động, quyên góp ủng hộ Nhân dân các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ gây ra cụ thể như sau:

1. Mức vận động:

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ trong Lực lượng vũ trang đang hưởng lương: Mức ủng hộ thấp nhất là một ngày lương (chia cho 30 ngày).

- Đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân, người lao động và Nhân dân: Mức ủng hộ tùy lòng hảo tâm.

2.Thời gian vận động: Từ ngày 23/10/2020 đến ngày 05/11/2020.

3. Hình thức ủng hộ:

* Ủng hộ bằng tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ;

* Đơn vị nhận tiền: Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lương Sơn

* Hình thức nộp tiền:

         - Tiền mặt hoặc chuyển khoản: Nộp về Quỹ “Cứu trợ” của huyện qua tài khoản số: 3751.9064708, tại Kho bạc Nhà nước huyện Lương Sơn; Mã sử dụng ngân sách: 9064708.

         (Mọi chi tiết xin liên hệ đồng chí Ma Thị Hương Thủy, Chuyên viên Cơ quan MTTQ huyện, điện thoại: 0218.3824.137; 0164.841.7511).

4. Đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ban Cứu trợ các xã, thị trấn:

- Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ban Cứu trợ các xã, thị trấn báo cáo cấp uỷ, chủ trì phối hợp với chính quyền tổ chức triển khai thực hiện. Kết thúc cuộc vận động, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ban Cứu trợ các xã, thị trấn báo cáo bằng văn bản về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và chuyển toàn bộ số tiền quyên góp, ủng hộ được về tài khoản Quỹ “Cứu trợ” của huyện chậm nhất là ngày 04/11/2020 để tổng hợp chuyển đi theo quy định.

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện sẽ thông báo kết quả sau ngày 05/11/2020 trên cổng thông tin điện tử huyện Lương Sơn.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ban Cứu trợ huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội, các nhà hảo tâm và mọi người dân trên địa bàn huyện Lương Sơn tích cực tham gia quyên góp, ủng hộ, góp phần giúp đỡ Nhân dân các tỉnh miền Trungbị thiệt hại do bão, lũ gây ra để nhanh chóng vượt quan khó khăn, ổn định cuộc sống./.

            Xin trân trọng cảm ơn !

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3610049
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
736
1779
2515
1956058
82037
54375
3610049

Your IP: 44.192.47.87
2022-06-27 09:09
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction