DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Vừa quan, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã tiến hành giám sát việc xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy xã Cao Dương.

Qua giám sát cho thấyĐảng ủy xã Cao Dương đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và ban hành, thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủyTheo Quy chế trong thời gian từ 02/2020 đến tháng 08/2020 Đảng ủy đã tổ chức 08 kỳ họp Ban Chấp hành, 12 cuộc họp của Ban Thường vụ mở rộng. Đảng ủy đã ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ, Chương trình làm việc toàn khoá, Chương trình công tác năm và Chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của Đảng uỷ; Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện gắn với xây dựng, sơ kết, tổng kết các chương trình, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quy định của Trung ương, Tỉnh uỷ, Huyện uỷ, lãnh đạo chi bộ, các tổ chức trong hệ thống chính trị của xã thực hiện nhiệm vụ về công tác tổ chức cán bộ, công tác đảng viên, gồm: 18 Kế hoạch; 69 Quyết định; 37 Công văn; 03 Hướng dẫn; 11 Thông báo; 20 Nghị quyết; 37 báo cáo; 05 Chương trình; 08 Tờ trình, lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2022, Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025. Về công tác kiểm tra, giám sát, đã kiểm tra 03 cuộc ở 03 chi bộ và giám sát 03 đồng chí Bí thư chi bộ về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao

Thường trực HĐND nghiêm chỉnh chấp hành và thực hiện chức năng, tổ chức thành công 02 kỳ họp của HĐND xã khóa I; ban hành được Quy chế hoạt động, quy chế phân công nhiệm vụ cho Thường trực HĐND xã; ban hành 15 Nghị quyết; 07 Quyết định và 05 kế hoạch đảm bảo thực hiện đầy đủ 02 chức năng quyết định và chức năng giám sát của HĐND xã.

Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng; về kinh tế - xã hội, đến nay đã có 03 chỉ tiêu thực hiện đạt 100%; 02 chỉ tiêu thực hiện đạt trên 90%; 03 chỉ tiêu thực hiện đạt 80%; các chỉ tiêu còn lại đạt dưới 50% chưa đánh giá.

Đoàn Kiểm tra đã chỉ ra một số hạn chế như:Công tác tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đôi khi chưa kịp thời;Họp giao ban hàng tuần Ban Thường vụ chưa đảm bảo theo quy chế; Việc chỉ đạo ban hành Quyết định thành lập khối dân vận, Quy chế dân chủ ở cơ sở còn chậm; Các ban Chỉ đạo chưa họp giao ban theo quy chế; Đảng ủy chưa làm tốt công tác ghi chép một số loại sổ sách, lưu trữ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ; Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 còn chậm, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xây dựng nội dung kiểm tra, giám sát còn chưa đảm bảo theo chức năng, nhiệm vụ,số lượng còn ít; Chưa sát sao trong công tác quản lý tài nguyên, môi trường và khai thác khoáng sản.

Từ những hạn chế trên Đoàn Giám sát yêu cu Đảng ủy xã Cao Dương tăng cường công tác tuyên truyền, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp;Ban hành các kế hoạch, nghị quyết chuyên đề về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về các lĩnh vực đơn vị còn hạn chế như: đất đai, tài nguyên, khoáng sản, sản xuất nông nghiệp…; Xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm đảm bảo về chức năng, nhiệm vụ, số lượng; Thực hiện họp giao ban các ban Chỉ đạo theo quy chế./.

Nguyễn Thị Hảo - Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3616602
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
289
528
9068
1956058
817
87773
3616602

Your IP: 44.201.94.72
2022-07-02 03:53
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction