DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 

Từ ngày 3-5/8/2015, Đảng bộ huyện Lương Sơn đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Việt Cường – Phó Vụ trưởng Vụ địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo huyện qua các thời kỳ; lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban, ngành MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội đặc thù và 249  đảng viên là Đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 5.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

IMG 1058

Đồng chí Nguyễn Văn Quang – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

IMG 1044

Đồng chí Bùi Văn Dậu – TUV, Bí thư Huyện ủy đọc diễn văn khai mạc Đại hội

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Lương Sơn đã chủ động, tích cực, nỗ lực phấn đấu hoàn thành  khá toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đã đề ra.Kinh tế huyện có bước phát triển, tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ tăng nhanh; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư nâng cấp, đời sống nhân dân được cải thiện. Bước đầu đã thực hiện được mục tiêu là vùng động lực kinh tế của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 16,3%. Cơ cấu kinh tế: công nghiệp - xây dựng chiếm 49,7%; dịch vụ chiếm 29,6%; nông - lâm nghiệp - thủy sản chiếm 20,7%. Thu ngân sách Nhà nước bình quân hằng năm đạt 96,3 tỷ đồng; năm 2015 ước đạt 106,5 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm giảm 1,65%, đến năm 2015 còn 4,75%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 38 triệu đồng, tăng 20,9 triệu đồng so với năm 2010.Văn hóa- xã hội có bước phát triển tiến bộ, dân trí được nâng cao, duy trì và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn, đẩy lùi các hủ tục. Nhân dân ngày càng được tiếp cận và thụ hưởng các điều kiện về chăm sóc sức khỏe và nâng cao trình độ văn hóa, đời sống tinh thần. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố, tăng cường; an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được củng cố và tăng cường. Hệ thống chính trị thường xuyên đổi mới về phương thức hoạt động, từng tổ chức thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ; đáp ứng yêu cầu tổ chức thực hiện đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Vị trí, vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, quản lí Nhà nước của Chính quyền được nâng lên, công tác tập hợp và vận động quần chúng của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng mở rộng, dân chủ, củng cố đại đoàn kết trong đảng, trong xã hội, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ huyện Lương Sơn còn 7 chỉ tiêu không hoàn thành. Kinh tế chưa có sự bứt phá về sản xuất và tạo nguồn thu ngân sách Nhà nước; sản xuất công nghiệp - xây dựng còn thiếu ổn định, năng lực cạnh tranh chưa cao; chưa tạo ra vùng chuyên canh lớn, hiệu quả sản xuất nói chung thấp, thiếu bền vững;  tiến độ thực hiện một số chương trình quốc gia chậm. lao động và việc làm còn nhiều bất cập; vẫn còn xảy ra tình trạng hộ tái nghèo, đời sống nhân dân ở một số nơi còn rất khó khăn; vi phạm pháp luật còn diễn biến phức tạp.

 

Với chủ đề Đại hội: “Nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Đảng bộ, đoàn kết toàn dân, phát huy hiệu quả mọi nguồn lực, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững trở thành vùng kinh tế động lực năng động của tỉnh Hòa Bình”. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Lương Sơn đã đề ra 18 chỉ tiêu chủ yếu. Cụ thể, phấn đấu bình quân năm năm, tổng vốn đầu tư toàn xã hội hằng năm khoảng 35% GRDP; thu ngân sách nhà nước tăng 12-15%/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,3%/ năm. Đến năm 2020 cơ cấu tổng sản phẩm địa phương : Công nghiệp – xây dựng 60,4%;  dịch vụ  26,4%; Nông lâm ngư nghiệp 13,2%. Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 2 lần so với năm 2015, GRDP bình quân đầu người  đạt 60 triệu đồng ( 2.730 USD), tỷ lệ đô thị hóa đạt 42%; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 52,6%, tỷ lệ lao động nông nghiệp còn dưới 40%, có 6 bác sĩ và 16 giường bệnh / vạn dân;  tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 90% dân số;  duy trì ổn định tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 46% ; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng TSVM đạt 50%, tỷ lệ chính quyền cấp xã  vững mạnh đạt 90%, không có yếu kém; Hàng năm kết nạp đảng viên mới bằng 3% so với tổng số đảng viên…

 

Tham gia thảo luận tại tổ và hội trường, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến  quan trọng tập trung vào một số vấn đề như: cần có chủ trương, giải pháp đúng, kịp thời, sát với thực tiễn trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng vùng CT229, vùng đặc biệt khó khăn; tích cực phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; giữ gìn sự ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội…

IMG 1057

Đồng chí Nguyễn Văn Quang – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những nỗ lực và chúc mừng thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Lương Sơn đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Về phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và các giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: huyện Lương Sơn cần nắm bắt những cơ hội và khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của địa phương để đẩy mạnh phát triển KT-XH nhanh, bền vững; phát triển du lịch, dịch vụ, công nghiệp, tích cực thu hút đầu tư, trú trọng phát triển công nghiệp chế biến, thực hiện tái đầu tư ngành nông nghiệp. Đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đồng thời bảo vệ an toàn các công trình trọng điểm của tỉnh và quốc gia trên địa bàn. Tăng cường đấu tranh, kiềm chế và giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng bày tỏ sự tin tưởng các đại biểu sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, thực sự là hạt nhân lãnh đạo, trung tâm đoàn kết vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn cuộc sống.

IMG 1063

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH khóa XXV, nhiệm kỳ 2015-2020

Trên tinh thần dân chủ, trí tuệ, đoàn kết, đổi mới, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lương Sơn khóa XXV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 39 đồng chí; Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI  gồm 25 đồng chí đại biểu chính thức ( trong đó có 1 đại biểu đương nhiên), 2 đại biểu dự khuyết và thông qua Nghị quyết Đại hội.

IMG 1080

Ban Thường vụ Huyện ủy Lương Sơn khóa XXV, nhiệm kỳ 2015-2020

IMG 1079

BCH Đảng bộ huyện Lương Sơn khóa XXV, nhiệm kỳ 2015-2020

Tại Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ nhất diễn ra vào 20 giờ ngày 4/8/2015, BCH Đảng bộ huyện đã tiến hành bầu Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XXV, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 11 đồng chí; bầu chức danh Bí thư , Phó bí thư Huyện ủy, bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XXV, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Bùi Văn Dậu tiếp tục tái đắc cử chức danh Bí thư Huyện ủy, 2 đồng chí Nguyễn Vũ Chi và Hoàng Đức Minh được bầu giữ chức danh Phó Bí thư Huyện ủy, đồng chí Lê Văn Dân được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy huyện Lương Sơn khóa  XXV, nhiệm kỳ 2015-2020./.

Thanh Hoàn

 

Một số hình ảnh tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Lương Sơn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015-2020

IMG 1037

Toàn cảnh Đại hội

 

IMG 1020

IMG 1027

Các đại biểu đến dâng hoa và thắp hương tại Đền thờ liệt sĩ huyện Lương Sơn

IMG 1046

IMG 1051

Đoàn đại biểu thiếu nhi đến chào mừng Đại hội

IMG 1062

Các đại biểu thảo luận tại tổ

IMG 1082

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

 

 

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3618353
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
204
1836
204
1972018
2568
87773
3618353

Your IP: 3.238.125.76
2022-07-03 03:06
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction