DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 22/12, Huyện ủy Lương Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác Dân vận, Tuyên giáo năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Hoàng Đức Minh – Phó bí thư TT Huyện ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

TKDVTG 2020 c

Đồng chí Hoàng Đức Minh – Phó bí thư TT Huyện ủy phát biểu chỉ đạo

TKDVTG 2020 a

Các đại biểu dự hội nghị

Theo báo cáo đánh giá của Ban dân vận: Năm 2020, công tác dân vận đã được các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt kết quả tích cực. Ban dân vận Huyện ủy đã chủ động làm tốt công tác tham mưu, tăng cường phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hoạt động dân vận hướng về cơ sở để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân, tăng cường đối thoại, vận động, thuyết phục, hạn chế các biện pháp hành chính trong giải quyết các vụ việc phát sinh trong nhân dân. Phong trào thi đua “dân vận khéo” tiếp tục được nhân rộng. Công tác tôn giáo, dân tộc được chú trọng và thực hiện có hiệu quả. Việc phối hợp công tác giữa khối dân vận với các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị được tăng cường, góp phần nâng cao chất lượng công tác dân vận và củng cố mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong huyện.

Về công tác tuyên giáo, trong năm 2020, Ban tuyên giáo đã tham mưu cho BTV Huyện ủy ban hành 9 kế hoạch, 19 hướng dẫn tuyên truyền, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; tích cực tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh Covid-19, về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổ chức thành công Hội thảo khoa học về “ Lịch sử Đảng bộ huyện Lương Sơn giai đoạn 1930-2020”. Việc nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên, nhân dân được tăng cường, công tác giáo dục lý luận chính trị được đẩy mạnh. Trong năm, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã mở 45 lớp với 4.455 học viên.

Thảo luận tại hội nghị, đại biểu các xã, thị trấn đã nêu lên một số vấn đề cần quan tâm ở các địa phương như: tình trạng ô nhiễm khói bụi tại các mỏ khai thác đá còn nhiều bất cập; việc giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ nghỉ việc do sáp nhập xã còn chậm; người dân đề nghị huyện cần quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân và xây dựng nghĩa trang nhân dân tại thôn Nam Lu (xã Hòa Sơn), quan tâm đến việc nâng cao đời sống cho bà con giáo dân xã Thanh Cao; tập trung tuyên truyền thực hiện việc chỉnh trang đô thị...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó bí thư TT Huyện ủy Hoàng Đức Minh đã biểu dương ghi nhận những kết quả mà ngành Dân vận và Tuyên giáo đã đạt được trong năm 2020, đồng thời cũng chỉ ra tồn tại, hạn chế và giao nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới cho 2 ngành, như:  Tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của cấp trên đảm bảo kịp thời, sát với thực tế của địa phương. Tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đối với Ban dân vận cần tăng cường tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp với người dần về các vấn đề được người dân quan tâm, nhân rộng các mô hình “ Dân vận khéo”. Đối với công tác Tuyên giáo cần thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận, định hướng tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong lĩnh vực Tuyên giáo, đảm bảo các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được triển khai thực hiện nghiêm túc, chất lượng từ cơ sở...

TKDVTG 2020 b

Đồng chí Hoàng Đức Minh – Phó bí thư TT Huyện ủy trao tặng Kỷ niệm chương " Vì sự nghiệp Dân vận" cho các đ/c có nhiều đóng góp cho công tác dân vận ở địa phương

Nhận dịp này, Huyện ủy Lương Sơn đã tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp Dân vận” cho 3 đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền ở cơ sở có nhiều đóng góp trong sự nghiệp, công tác dân vận của Đảng ở địa phương./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3604950
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
430
1973
13376
1930353
76938
54375
3604950

Your IP: 44.201.94.72
2022-06-25 06:03
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction