DICHVUCONG

NOGTHONMOI

Ngày 21/8/2015, UBND  huyện Lương Sơn đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của các ngành: Văn phòng cơ quan hành chính, Tài chính , Tổ chức, Lao động, Tư pháp, Thông tin, Giao thông Vận tải ( 28/8/1945 -28/8/2015).

Về dự lễ kỷ niệm có đồng chí Bùi Văn Dậu – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện cùng lãnh đạo, công chức, viên chức các ngành Văn phòng HĐND và UBND; Tài chính – Kế hoạch; Nội vụ; Lao động – Thương binh và xã hội; Văn hóa - Thông tin ; Kinh tế và Hạ tầng huyện. 

IMG 1135

Đồng chí Bùi Văn Dậu - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Nguyễn Vũ Chi - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện  tặng hoa chúc mừng các ngành

Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Vũ Chi – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống vẻ vang của Văn phòng Ủy ban hành chính và các ngành Tài chính, Tổ chức, Tư pháp, Lao động, Thông tin, Giao thông Vận tải trước đây và tình hình hoạt động hiện nay. Theo đó, ngày 28/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra tuyên cáo trước quốc dân đồng bào cũng như toàn thể thế giới về việc thành lập Chính phủ nước Việt Nam mới và công bố danh sách nội các thống nhất quốc gia gồm các Bộ, ngành để đảm nhiệm sứ mệnh lịch sử của dân tộc. 

IMG 1125Đồng chí Nguyễn Vũ Chi - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đọc diễn văn ôn lại lịch sử hình thành và phát triển của các ngành

Trải qua 70 năm thành lập, xây dựng và phát triển, đến nay các ngành Văn phòngcơ quan hành chính; Tài chính; Tổ chức; Lao động; Tư pháp; Thông tin; Giao thông Vận tải đã đạt được nhiều thành tựu, đóng góp cho sự phát triển chung của huyện nhà.

Dù gặp những khó khăn nhất định trong từng giai đoạn khác nhau, Văn Phòng HĐND và UBND huyện vẫn luôn phát huy truyền thống đoàn kết, trung thành, tận tụy, gương mẫu, sáng tạo, không ngừng nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp, giúp việc và phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của HĐND và UBND huyện đảm bảo tính thống nhất, kịp thời có hiệu lực, hiệu quả.

IMG 1123Các đại biểu về dự lễ kỷ niệm

 

Ngành tài chính huyện luôn phát huy vai trò tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND thực hiện tốt nhiệm vụ tài chính, ngân sách địa phương, góp phần đảm bảo nhiệm vụ chi phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

 

Phòng Nội vụ đã tham mưu triển khai thực hiện nhiều công việc có ý nghĩa quan trọng, đóng vai trò nền tảng trong thiết kế xây dựng và hoàn thiện thiết chế chính quyền ở địa phương: từ việc xây dựng, sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ quan chuyên môn đơn vị sự nghiệp các cấp, các ngành; xây dựng chính quyền từ huyện đến cơ sở; xây dựng, phân bổ, quản lý, sử dụng biên chế; tuyển dụng, lựa chọn, bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước và cán bộ công chức cấp xã; làm tốt công tác tham mưu công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; thực hiện công tác cải cách hành chính, quy chế dân chủ ở cơ sở, quản lý, điều chỉnh địa giới hành chính.Chủ động tham mưu cho huyện kiện toàn, sắp xếp, đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy.

 

Ngành Lao động Thương binh và Xã hội huyện đã từng bước trưởng thành và phát triển, thực hiện tốt chính sách lao động, chính sách người có công và bảo đảm an sinh xã hội, là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: việc làm, dạy nghề, lao động, tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, an toàn lao động, người có công, bảo trợ xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, phòng, chống tệ nạn xã hội... đóng góp một phần không nhỏ vào sự nghiệp phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

 

Cùng với thành tích chung của ngành, ngành Tư pháp huyện Lương Sơn cũng ngày một trưởng thành và phát triển đã đạt được nhiều thành tích rất đáng ghi nhận, biểu dương. Từ ngày đầu thành lập chỉ có 1 CB Tư pháp thuộc Văn phòng UBND huyện, đến nay đã thành lập được Phòng Tư Pháp. Hầu hết cán bộ, công chức, viên chức của ngành được đào tạo cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tư pháp cấp xã cũng được củng cố, kiện toàn, đến nay toàn huyện có 20/20 xã, thị trấn có công chức tư pháp - hộ tịch chuyên trách, từng bước đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ về phân cấp thẩm quyền trong tình hình mới.

 

Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao huyện đã và đang tích cực thực hiện các chương trình hành động, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về phát triển văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình.

 

Ngành GTVT huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện phát động nhiều chương trình, chiến dịch, từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông trên địa bàn, đến nay 100% các xóm đã có đường ô tô đến trung tâm kịp thời đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

IMG 1133

Đồng chí Bùi Văn Dậu - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo

 

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Bí thư Huyện ủy Bùi Văn Dậu đã biểu dương những đóng góp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của 7 ngành trong những năm qua. Đồng chí cho rằng với tư cách là những cơ quan tham mưu, giúp việc trực tiếp cho UBND huyện đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải đoàn kết, sáng tạo, phải là người tiên phong gương mẫu trong xử lý công việc được giao, kịp thời, tham mưu giải quyết những kiến nghị chính đáng của nhân dân, làm trọn nghĩa vụ công bộc của nhân dân, thực sự là cầu nối giữa nhân dân với chính quyền. Trong thời gian tới cần tập trung thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm. Đó là: Tiếp tục đổi mới lề lối, phương pháp làm việc; nhanh chóng khắc phục những hạn chế, chú trọng việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác cho đội ngũ công chức, nhân viên; xây dựng phương pháp làm việc khoa học, kỷ luật, kỷ cương;  thực hiện tốt việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"… góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV đã đề ra./. 

 

                                                                                             Thanh Hoàn

 

 

 

 

 

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3610143
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
830
1779
2609
1956058
82131
54375
3610143

Your IP: 44.192.47.87
2022-06-27 09:36
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction