DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Chiều ngày 13/1, Đảng bộ cơ quan Chính quyền huyện Lương Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2021. Đồng chí Bùi Quang Toàn – TUV, Bí thư Huyện ủy dự và chỉ đạo Hội nghị.

TK ĐUCQ 2020

Đ/c Nguyễn Văn Danh - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Đảng ủy cơ quan Chính quyền trao giấy khen cho các chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

Đảng bộ cơ quan Chính quyền có 16 chi bộ cơ sở trực thuộc, với 170 đảng viên. Năm 2020, Đảng bộ đã đoàn kết thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, tích cực tham mưu cho UBND huyện triển khai có hiệu quả cácnhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế- xã hội của huyện, góp phần thực hiện hoàn thành và vượt kế hoạch 15/16 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra. Công tác CCHC được đẩy mạnh, việc giải quyết các thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 chiếm tỷ lệ 27,6%, vượt 130% so với chỉ tiêu tỉnh giao. Thực hiện tốt việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cơ quan Chính quyền lần thứ XVI; chuẩn bị nội dung và các điều kiện cần thiết góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng đã được Đảng ủy cơ quan Chính quyền quan tâm, chú trọng. Trong năm Đảng ủy đã tổ chức 12 kỳ họp thường kỳ; tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan học tập đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên ổn định; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng cao. Trong năm, Đảng bộ đã kết nạp 6 đảng viên mới; đề nghị công nhận đảng viên chính thức cho 6 đảng viên; chuyển sinh hoạt cho 9 đảng viên, cấp thẻ đảng cho 4 đồng chí, cấp lại thẻ đảng cho 1 đồng chí. Kết quả phân loại năm 2020, có 87,5% tổ chức cơ sở đảng95,1% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

TKĐUCQ 2020c

Đồng chí Bùi Quang Toàn – TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Bùi Quang Toàn đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ cơ quan Chính quyền huyện đã đạt được trong năm 2020. Đồng chí cũng chỉ ra một số hạn chế cần khắn phục như: Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII tuy đã được triển khai thực hiện nhưng còn đơn điệu chưa được phong phú; công tác CCHC, cải tiến lề lối làm việc có lúc, có nơi còn chưa thực sự hiệu quả. Để kịp thời khắc phục những hạn chế, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị trong thời gian tới Đảng ủy cơ quan Chính quyền, các chi bộ trực thuộc cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, đảm bảo khoa học, hiệu quả, thiết thực. Phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, vai trò của người đứng đầu, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong năm 2021 đề ra. Trước mắt cần bám sát và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng kế hoạch và tổ chức thành công cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.Tiếp tục đẩy mạnh CCHC, ứng dụng hiệu quả các phầm mềm quản lí điện tử. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát trong đảng, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn để đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên nhằm xây dựng Đảng bộ đoàn kết, đồng thuận, trong sạch và vững mạnh. Tập trung rà soát những mặt còn hạn chế trong công tác quản lí đất đai, tài nguyên, môi trường, quản lí trật tự xây dựng, giải quyết khiếu nại tố cáo; trú trọng công tác lập quy hoạch và quản lí quy hoạch, giải ngân vốn đầu tư công...Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng.

TKĐUCQ 2020 a

TKĐUCQ 2020 b

Lãnh đạo Đảng ủy cơ quan Chính quyền trao giấy khen cho các đảng viên xuất sắc năm 2020

Tại hội nghị, Ban thường vụ Đảng ủy cơ quan Chính quyền đã tặng giấy khen cho 3 Chi bộ và 26 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3605202
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
682
1973
13628
1930353
77190
54375
3605202

Your IP: 44.192.94.86
2022-06-25 11:15
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction