DICHVUCONG

NOGTHONMOI

Sáng 3/2, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên toàn quốc tháng 1/2021 đến 2.260 điểm cầu trong cả nước. Dự hội nghị tại điểm cầu Huyện ủy Lương Sơn có các đồng chí lãnh đạo TT Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện và đội ngũ báo cáo viên cấp huyện.

HNBCV t1.2021

Các đại biểu tại điểm cầu Huyện ủy Lương Sơn

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, Đại hội diễn ra từ ngày 26/1 đến 1/2/2021, có nhiệm vụ đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nhìn lại chặng đường 35 năm đổi mới đất nước; thảo luận, thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; các báo cáo: Tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm 2011- 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm 2021 - 2030; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016- 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2021- 2025; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Công tác xây dựng các văn kiện được chuẩn bị sớm, chủ động, công phu, các tiểu ban tự xây dựng đề cương, khảo sát thực tiễn, lấy ý kiến chuyên gia, gửi xin ý kiến của đại hội đảng bộ các cấp... nên nhận được những ý kiến rất hay, giúp những người làm công tác biên tập có dư địa để hoàn thiện, chuẩn hóa các từ ngữ, nội dung... Bên cạnh đó, quá trình chuẩn bị văn kiện luôn nhận được ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, của BCH Trung ương, qua nhiều vòng, nhiều khâu, cô đọng thành báo cáo gần 200 trang trình đại hội. 

Về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ không chỉ đề ra cho 5 năm, mà còn xác định cho 10 năm tới và tầm nhìn 25 năm sau, gắn với kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, 100 năm Nhà nước ta ra đời; phấn đấu đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Về công tác nhân sự, được thực hiện chu đáo, thận trọng, công tâm, khách quan, làm từng bước theo đúng quy trình, quy định. Đại hội bầu một lần đủ số lượng Ủy viên Trung ương chính thức và dự khuyết đủ đức, đủ tài để lãnh đạo đất nước.

Về công tác tổ chức, hậu cần, an ninh được đảm bảo, các đoàn đại biểu được ghi nhận thực hiện nghiêm quy chế của đại hội, tham dự trong không khí vui tươi, tâm thế thoải mái, hồ hởi, phấn khởi.

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Hoàng Bình Quân báo cáo tổng quan tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng năm 2020; dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác thông tin đối ngoại năm 2021.

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban, Ban Tuyên giáo Trung ương định hướng công tác tuyên truyền tháng 2/2021 và thời gian tới. Theo đó, cơ quan Tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên các cấp tiếp tục đẩy mạnh thông tin, nắm bắt kịp thời tư tưởng, dư luận cán bộ, đảng viên, nhân dân, tham mưu kịp thời với cấp ủy thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền, giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở, triển khai công tác tuyên truyền bằng hình thức phù hợp. Đặc biệt, tiếp tục tuyền truyền về kết quả thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII cùng với những thành tích nổi bật của đất nước sau 30 năm đổi mới; những điển hình góp phần vào thành công Đại hội XIII của Đảng; tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Đẩy mạnh tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động thông tin, đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Cùng đó, tăng cường tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; Tập trung tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Mặt khác, tiếp tục tuyên truyền về hoạt động đón tết cổ truyền đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo phòng chống dịch bệnh; hoạt động chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng và những sự kiện lịch sử của đất nước, của địa phương.

TH

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3630433
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
473
5551
12284
1972018
14648
87773
3630433

Your IP: 18.206.14.36
2022-07-07 03:00
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction