DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 15/9, tại Cung văn hóa tỉnh, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã khai mạc trọng thể với chủ đề “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; phấn đấu sớm đưa kinh tế tỉnh Hòa Bình đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước”.

94016 94002 IMG 9913

Toàn cảnh đại hội

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Trung ương, các Bộ, ngành, lãnh đạo Đảng ủy Quân khu III; đại diện lãnh đạo Thành phố Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình; các vị lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lao động; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV; lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể, MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức hội, hiệp hội quần chúng, lãnh đạo các doanh nghiệp tiêu biểu của TW và địa phương đóng chân trên địa bàn cùng 343 đại biểu tiêu biểu đại diện cho gần 60.000 đảng viên đến từ các đảng bộ, chi bộ trong toàn tỉnh.

dt 1592015855 1

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh: Trong 30 năm đổi mới đất nước và sau 25 năm tái lập tỉnh Hòa Bình; đặc biệt trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã đoàn kết, phấn đấu giành được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố vững chắc, lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ được nâng cao, tạo thế và lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững. Tại Đại hội này, cùng với việc thảo luận và thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng; Đại hội sẽ lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, trí tuệ, đạo đức, có khả năng đoàn kết, quy tụ; có năng lực thực tiễn, bảo đảm tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI. Đồng thời lựa chọn những đồng chí tiêu biểu cho trí tuệ của Đảng bộ, đại biểu cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, để bầu vào Đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

dt 1592015844 2

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND trình bày Báo cáo chính trị (tóm tắt) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, trình Đại hội

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND trình bày Báo cáo chính trị (tóm tắt) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, trình Đại hội. Nhiệm kỳ 2010-2015Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực cho phát triển, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, giành được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, có 12/15 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội đề ra(3/15 chỉ tiêu không so sánh được do Trung ương thay đổi tiêu chí đánh giá)Về kinh tế, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh bình quân hằng năm đạt 9,1%, cao hơn 0,2% so với mục tiêu đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướngtăng dần tỷ trọng ngành dịch vụ, CN-XD; đến hết năm 2015, tỷ trọng ngành nông nghiệp chiếm 19,4%, CN-XD chiếm 54%, dịch vụ chiếm 26,6%. GRDP bình quân đầu người năm 2015 đạt khoảng36,5 triệu đồng, cao hơn 1,5 triệu đồng so với mục tiêu đề ra. Thu NSNN đạt kết quả quan trọng, bình quân hằng năm tăng 13,9% vượt 1,4% so với chỉ tiêu Nghị quyết; chi thường xuyên bình quân hằng năm tăng 33,4%. Kim ngạch xuất khẩu bình quân hằng năm tăng 30,5%, nhập khẩu tăng 24,6%. Lĩnh vực văn hoá - xã hội ngày càng tiến bộ và có bước phát triển mới. Các chỉ tiêu xã hội đạt được kết quả tích cực, lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao tiếp tục phát triển, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể không ngừng được quan tâm, tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.

Cùng với những thành tựu đã đạt được cũng còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Quy mô kinh tế của tỉnh còn nhỏ, chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh còn thấpSản xuất nông nghiệp còn manh mún, năng suất, chất lượng hiệu quả còn thấp, không đồng đều giữa các vùng. Quy mô sản phẩm công nghiệp còn nhỏ. Cải cách thủ tục hành chính còn thiếu quyết liệt, môi trường đầu tư chưa hấp dẫnChất lượng Giáo dục và Đào tạo giữa các vùng chưa đồng đều; thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế đối với người lao động ở một số đơn vị sử dụng lao động chưa đảm bảo. Nguồn lực để thực hiện an sinh xã hội còn hạn chế, giảm nghèo chưa bền vững...

dt 1592015939 4

Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy trình bày Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV trình Đại hội

Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy trình bày Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV trình Đại hội. Báo cáo đã chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế trong kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy; ưu điểm, hạn chế về đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc; đánh giá kết quả thực hiện chủ trương xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tự phê bình và phê bình đồng thời rút ra một số bài học kinh nghiệm, những vấn đề cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ 2015-2020.

dt 15920151111 9

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại Đại hội

 Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định, hoan nghênh và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hòa Bình đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Tuy nhiên, thắng thắn đánh giá những mặt hạn chế, yếu kém, tỉnh Hòa Bình vẫn còn là tỉnh nghèo, quy mô kinh tế còn nhỏ, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh còn thấp. Dù có nhiều cố gắng nhưng sẽ gặp khó khăn khi hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới vì vậy Đại hội cần tiến hành thảo luận sâu về những hạn chế, yếu kém, phân tích rõ nguyên nhân nhất là nguyên nhân chủ quan để có biện pháp khắc phục có hiệu quả. Trong 5 năm của nhiệm kỳ tới, tỉnh Hòa Bình cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, tái cơ cấu, đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế. Tỉnh cần ưu tiên đầu tư thích đáng cho việc cải tạo, xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, cải tạo và nâng cấp các tuyến đường giao thông, hệ thống lưới điện, các công trình thủy lợi đảm bảo đủ nước cho sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân, đặc biệt là hạ tầng giao thông kết nối với thành phố Hà Nội và các tỉnh đồng bằng sông Hồng, để mở rộng liên kết vùng, thu hút đầu tư, tiêu thụ hàng hóa và phát triển du lịch. Đồng thời, quan tâm phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nhất là đào tạo nghề; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút nguồn vốn trong và ngoài tỉnh, vốn đầu tư nước ngoài. Cùng với kinh tế, Đảng bộ tỉnh Hòa Bình cũng cần quan tâm đến các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc. Tiếp tục củng cố tăng cường QP - AN, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

 Chủ tịch nước nhấn mạnh: Yếu tố có ý nghĩa then chốt, quyết định để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kể trên là phải chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng bộ. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Đấu tranh phòng chống lãng phí, tham nhũng, cải cách hành chính, nâng cao năng lực và hiệu quả bộ máy QLNN; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức liêm chính, tinh thông về chuyên môn nghiệp vụ, tận tụy với công việc, có tinh thần trách nhiệm cao, kính trọng nhân dân... Chủ tịch nước đề nghị Đại hội thảo luận kỹ, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, đúng tầm, góp phần nâng cao chất lượng các văn kiện trình Đại hội.

 * Buổi chiều cùng ngày, Đại hội sẽ thông qua Đề án nhân sự BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI; thảo luận và biểu quyết số lượng BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI; báo cáo danh sách đề cử BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI do BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV chuẩn bị; tiến hành thảo luận Tổ Đề án nhân sự và tiến hành ứng cử, đề cử vào BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI; Tham luận tại Hội trường về các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI./.

Nguồn:http://www.hoabinh.gov.vn/

 

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3630415
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
455
5551
12266
1972018
14630
87773
3630415

Your IP: 18.206.14.36
2022-07-07 02:53
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction