DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 26/2/2021, Huyện ủy Lương Sơn đã tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác phát triển đảng viên. Đồng chí Bùi Quang Toàn – TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Dũng – Phó trưởng ban TT Ban tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy; các đoàn thể chính trị - xã hội huyện và Bí thư, Phó bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc.

CĐ PT Đảng 2

Đồng chí Bùi Quang Toàn – TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Bùi Quang Toàn nhấn mạnh: Công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng đảng, góp phần củng cố nâng cao sức chiến đấu, lãnh đạo của đảng, tạo đội ngũ kế thừa cho đảng. Vì vậy qua hội nghị này đề nghị các đại biểu thẳng thắn thảo luận làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong công tác phát triển đảng viên, từ đó có những giải pháp phù hợp, hiệu quả để nâng cao chất lượng đảng viên trong Đảng bộ.

Trong những năm qua, công tác kết nạp đảng viên được các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đoàn thể các cấp trong huyện quan tâm chỉ đạo và phối hợp tổ chức thực hiện. Nhiều đơn vị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới cụ thể cho các tổ chức đảng trực thuộc ngay từ đầu năm; đồng thời làm tốt việc khảo sát, phát hiện, bồi dưỡng tạo nguồn kết nạp; công tác kết nạp đảng viên bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện và trình tự, thủ tục theo quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Kết quả, trong giai đoạn 2015-2020 toàn Đảng bộ huyện Lương Sơn đã kết nạp được 822 đảng viên, (bình quân mỗi năm kết nạp được 136 đảng viên), trong đó có 6 đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, 53 đảng viên là thanh niên đi làm nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, kết quả kết nạp đảng viên đang có xu hướng giảm dần theo từng năm do thiếu nguồn kết nạp mới; có chiều hướng số đảng viên xin ra khỏi đảng, bị khai trừ, xóa tên tăng lên.

CĐPT đảng 1

Các đại biểu dự hội nghị

Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân trong công tác phát triển đảng hiện nay, như: Công tác tạo nguồn kết nạp đảng chưa thực sự được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm, có một số tổ chức đảng nhiều năm liền không kết nạp được đảng viên, do thanh niên bận đi làm ăn xa hoặc đi làm công nhân tại các khu công nghiệp. Công tác giáo dục chính trị, đạo đức lối sống cho quần chúng nhất là quần chúng trong độ tuổi thanh niên, đảng viên trẻ còn hạn chế; hoạt động, sinh hoạt của tổ chức đoàn thanh niên, các đoàn thể chính trị - xã hội chưa hấp dẫn, chưa thu hút được đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia vào đảng. Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp (KCN) chỉ trú trọng phát triển SXKD, chưa quan tâm đến công tác phát triển đảng dẫn đến việc người lao động không có thời gian tham gia các lớp bồi dưỡng kết nạp đảng và sinh hoạt đảng theo quy định...

Các đại biểu đã đề nghị BTV Huyện ủy thường xuyên mở lớp bồi dưỡng kết nạp đảng, có hướng dẫn cụ thể đối với quần chúng đi làm tại các KCN khi làm hồ sơ vào đảng; đơn giản hóa các thủ tục hồ sơ kết nạp đảng, tạo điều kiện thuận lợi để quần chúng có nguyện vọng được vào đảng...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Quang Toàn – TUV, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Công tác phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng vì vậy Ban thường vụ Huyện ủy đề nghị cấp ủy các cấp cần quyết liệt, có cách làm sáng tạo, để phát hiện nguồn, tạo điều kiện bồi dưỡng nguồn kết nạp đảng, trong đó quan tâm đối tượng kết nạp đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, bộ đội xuất ngũ, học sinh, sinh viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng là công nhân lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Bên cạnh đó, các cấp ủy, tổ chức đoàn thể cần tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, thu hút đoàn viên, hội viên, phát hiện bồi dưỡng nhân tố tích cực, giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, lấy kết quả thực hiện chỉ tiêu kết nạp đảng viên làm căn cứ để đánh giá, xếp loại cuối năm đối với các đảng bộ, chi bộ trực thuộc và tập thể lãnh đạo, cá nhân người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy giao BTV Huyện ủy ban hành ngay Chỉ thị về công tác phát triển đảng viên trong giai đoạn 2020-2025. Củng cố, kiện toàn lại Ban chỉ đạo phát triển đảng trong khối doanh nghiệp, chủ động phối hợp với KCN, các doanh nghiệp thúc đẩy công tác phát triển đảng. Xây dựng quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ công tác phát triển đảng viên; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, thường xuyên mở lớp bồi dưỡng về đảng, to điều kiện thuận lợi để các quần chúng tham gia học tập, nghiên cứu về đảng./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3630338
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
378
5551
12189
1972018
14553
87773
3630338

Your IP: 18.206.14.36
2022-07-07 02:05
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction