Chính trị

 Căn cứ thống báo số 12/TB-MTTQ-BTT, ngày 22/2/2021 của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lương Sơn về việc phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 và các văn bản hướng dẫn quy trình  hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 1/3/2021, cơ quan Thường trực HĐND, UBND huyện và Văn phòng HĐND và UBND huyện đã tổ chức hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

HN TT UBND giới thiệu

Hội nghị Ban lãnh đạo UBND huyện giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Theo đó, cơ quan Thường trực HĐND huyện được giới thiệu 1 người là đồng chí Bùi Hữu Điền – UVTV Huyện ủy, Phó chủ tịch TT HĐND huyện; Thường trực UBND huyện được giới thiệu 2 người gồm: đồng chí Nguyễn Văn Danh – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Anh Đức – Phó chủ tịch UBND huyện; Ban inh tế - xã hội, HĐND huyện được giới thiệu 1 người là ông Nguyễn Quang Nam – Phó trưởng ban chuyên trách Ban KT-XH, HĐND huyện; cơ quan Văn phòng HĐND và UBND huyện được giới thiệu 1 người là bà Hoàng Thị Thanh Huyền – Chuyên viên tổng hợp văn phòng.

HN TT HĐND giới thiệu

Hội nghị Ban lãnh đạo Thường trực HĐND huyện giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Tại hội nghị họp Ban lãnh đạo các cơ quan, Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác và Hội nghị ban lãnh đạo mở rộng, đại diện cử tri, đại diện đơn vị có người ứng cử đã đồng ý thống nhất với danh sách mà Chủ tọa hội nghị đã thông qua.

HN CTR giới thiệu

Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác

Đại diện các đồng chí được dự kiến giới thiệu ứng cử, đồng chí Nguyễn Văn Danh, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã phát biểu cảm ơn sự tín nhiệm giới thiệu của cử tri trong cơ quan và hứa nếu được tiếp tục được giới thiệu để hiệp thương đến bước cuối và được bầu trúng cử Đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của người Đại biểu HĐND, luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, quyết tâm xây dựng huyện Lương Sơn ngày càng phát triển, phấn đấu trước năm 2025 đưa huyện Lương Sơn trở thành đơn vị hành chính cấp thị xã.

HN BLĐUB mở rộng

Hội lãnh đạo UBND huyện mở rộng lấy ý kiến giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX

Trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, Chủ tọa hội nghị đã lấy ý kiến tín nhiệm với 5 ông, bà được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, kết quả 100% cử tri tham gia hội nghị nhất trí với danh sách những người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện đã thông qua tại hội nghị./.

Thanh Hoàn

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị