DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Sáng 16/3, đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh và các thành viên đoàn công tác của tỉnh đã về kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Lương Sơn.

Ktra BC 16.3 a

Đ/c Nguyễn Thị Cẩm Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh kết luận hội nghị

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử huyện Lương Sơn, đến nay huyện đã chủ động thành lập Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử từ huyện đến xã, thị trấn; quán triệt, triển khai đầy đủ các văn bản luật; văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về bầu cử; đồng thời ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn bầu cử. Qua hội nghị hiệp thương lần thứ nhất có 70 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó được bầu 35 đại biểu. Đối với HĐND cấp xã, thị trấn số lượng người được giới thiệu là 570 người, số được bầu là 280 đại biểu. Tính đến 17 giờ ngày 14/3, Ủy ban bầu cử huyện đã tiếp nhận đủ 70 hồ sơ người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện; Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn tiếp nhận đủ 570 hồ sơ người ứng cử HĐND  cấp xã, thị trấn. Huyện đã ấn định số lượng 7 đơn vị bầu cử, 129 khu vực bỏ phiếu và đang chuẩn bị các điều kiện để tổ chức hội nghị hiệp thương lần 2 vào ngày 17/3/2021.

Về việc lập và niêm yết danh sách cử tri. Qua rà soát sơ bộ, trên địa bàn huyện Lương Sơn có 73.000 cử tri ( gồm: 36.799 nam; 36.201 nữ), trong đó, cử tri tạm trú 2.384 người.

Huyện đã chỉ đạo Trung tâm VHTT&TT tăng cường tuyên truyền về bầu cử trên hệ thống thông tin đại chúng, lặp đặt, treo pa nô, áp phích khổ lớn về bầu cử tại các khu vực trung tâm huyện và các điểm dân cư đông người, dọc trên các tuyến đường giao thông chính...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnhPhó chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Hòa Bình Nguyễn Thị Cẩm Phương đánh giá cao công tác chỉ đạo triển khai bầu cử của huyện Lương Sơn. Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra đúng thời gian quy định và trở thành ngày hội lớn của toàn dân, đồng chí đề nghị huyện Lương Sơn cần tiếp tục chỉ đạo triển khai công tác bầu cử một cách toàn diện, kịp thời. Về chuẩn bị nhân sự, danh sách bầu cử phải đảm bảo về số lượng, chất lượng, cơ cấu.

Cùng với đó, huyện cần tiếp tục chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, vận động để cử tri, và Nhân dân hiểu trách nhiệm và nghĩa vụ của mình để tham gia bầu cử một cách đông nhất; thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị; nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên, quan tâm giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất của Nhân dân, không để xảy ra tình trạng đơn, thư khiếu nại vượt cấp; tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội va các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; tổ chức tập huấn cho cán bộ thực hiện công tác bầu cử, chú ý đến mốc thời gian bầu cử theo quy định; bố trí kinh phí đầy đủ, kịp thời, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, hiệu quả, là ngày hội lớn của toàn dân.

Trước đó, đoàn đã đi kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Hòa Sơn và thị trấn Lương Sơn./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3623514
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1814
1824
5365
1972018
7729
87773
3623514

Your IP: 3.238.104.143
2022-07-05 19:25
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction