DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Sáng ngày 1/4Ban chỉ đạo Bầu cử huyện Lương Sơn tổ chức họp đánh giá tiến độ thực hiện các bước bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện. Đồng chí Bùi Quang Toàn – TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Bầu cử huyện chủ trì hội nghị. Dự có các thành viên BCĐ bầu cử huyện; Tổ giúp việc BCĐ.

BCĐ BC họp 1.4

Toàn cảnh hội nghị

Để thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026thời gian qua, Ban chỉ đạo Bầu cử huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban bầu cử  huyện và Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt các bước bầu cử đảm bảo dân chủ, chất lượng và đúng tiến độ quy định. Uỷ ban bầu cử huyện đã ấn định 7 đơn vị bầu cử HĐND huyện,( trong đó, đơn vị bầu cử số 1 thị trấn Lương Sơn; đơn vị bầu cử số 2 gồm xã Lâm Sơn và Cao Sơn; đơn vị bầu cử số 3 gồm các xã Nhuận Trạch, Cư Yên, Tân Vinh; đơn vị bầu cử số 4 xã Liên Sơn; đơn vị bầu cử số 5 xã Cao Dương; đơn vị bầu cử số 6 xã Thanh Cao; đơn vị bầu cử số 7 xã Thanh Sơn), với số đại biểu được bầu là 35 đại biểu; Ủy ban bầu cử cấp xã, thị trấn ấn định 83 đơn vị bầu cử, với số đại biểu được bầu là 280 đại biểu. Qua công tác hiệp thương lần thứ nhất và lần thứ hai, HĐND cấp huyện đã phân bổ, giới thiệu được 70 người ứng cử; HĐND cấp xã, thị trấn phân bổ giới thiệu 570 đại biểu.

Về việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử, đến nay ( ¼) đã có 8 xã, thị trấn tổ chức được 68 hội nghị, còn lại 3 đơn vị chưa tổ chức, dự kiến sẽ tổ chức xong vào ngày 8/4/2021. Trong công tác thông tin, tuyên truyền: Ban tuyên giáo Huyện ủy đã phối hợp với Ủy ban bầu cử huyện, Tiểu ban tuyên truyền biên soạn 16 bài tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh các cấp; lắp đặt 3 cụm pa nô khổ lớn về công tác bầu cử tại các điểm trung tâm vùng huyện và vùng nam. Tập trung làm tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là những đơn thư có liên quan đến nhân sự ứng cử. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định. Cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ bầu cử được bảo đảm.

Tại hội nghị, các thành viên BCĐ bầu cử huyện đã nêu lên một số khó khăn, vướng mắc trong công tác bẩu cử như: việc lập các điểm bỏ phiếu đối với khu dân cư chưa có nhà văn hóa; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân; việc tuyên truyền làm sao để cử tri hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình khi tham gia bầu cử...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đồng chí Bùi Quang Toàn -  Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Bầu cử huyện đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của Uỷ ban bầu của huyện và các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục như: Chất lượng chỉ đạo công tác bầu cử ở một số địa phương chưa cao còn để xảy ra việc 1 chức danh có hai người ứng cử, còn có đơn thư khiếu nại của công dân về nhân sự ứng cử. Hoạt động của các thành viên BCĐ bầu cử huyện chưa sâu sát, việc giải quyết đơn thư KNTC của công dân chưa thỏa đáng.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Đ/c Bí thư Huyện ủy yêu cầu các thành viên BCĐ bầu cử huyện tăng cường kiểm tra, bám sát cơ sở để chỉ đạo triển khai các bước bầu cử theo quy định nhằm đảm bảo tiến độ, thời gian, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến cuộc Bầu cử; Ủy ban bầu cử huyện và Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng; tổ chức tập huấn, trao đổi kinh nghiệm nâng cao kiến thức cho các thành viên bầu cử; chủ động nắm chắc tình hình dư luận xã hội; tăng cường  tiếp xúc, đối thoại với người dân, giải quyết dứt điểm, kịp thời các vụ việc KNTC của công dân. Về công tác nhân sự, tiếp tục rà soát quy hoạch, kiện toàn các chức danh; chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19; tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thanh Hoàn

 

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3605179
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
659
1973
13605
1930353
77167
54375
3605179

Your IP: 44.192.94.86
2022-06-25 11:07
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction