DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 21/10, Huyện ủy Lương Sơn đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI và Nghị quyết Đại  hội  đại biểu Đảng bộ huyện Lương Sơn lần thứ XXV. Dự hội nghị có các đồng chí Huyện ủy viên, trưởng , phó các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy, các phòng, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; Bí thư, phó bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

IMG 1344

Đồng chí Hoàng Đức Minh – Phó bí thư TT Huyện ủy quán triệt nội dung Nghị quyết

 Các đại biểu đã nghe đồng chí Hoàng Đức Minh – Phó bí thư TT Huyện ủy quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.  Với các chỉ tiêu cụ thể như:  về kinh tế trong giai đoạn 2016 - 2020, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt từ 8,5% - 9%, thu ngân sách Nhà nước tăng 17%/năm. Đến năm 2020 tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội dưới 60%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 55% - 60%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt từ 20% - 22%; có 8,5 bác sỹ và 25 giường bệnh/vạn dân; tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế đạt trên 85% dân số; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3,0%/năm. Đến năm 2020 có 95% dân số được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh; 95% chất thải nguy hại, 90% - 100% chất thải y tế được xử lý; tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 50%; hàng năm tỷ lệ số tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh đạt 50%.

IMG 1342

Toàn cảnh hộ nghị

Hội nghị cũng nghe đồng chí Hoàng Việt Hồng - Ủy viên BTV, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015-2020. Dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI ; Nghị quyết Đại  hội đại biểu Đảng bộ huyện Lương Sơn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Để thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra,  Huyện ủy Lương Sơn đã xây dựng Chương trình hành động gồm 6 nội dung đó là: Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh, bền vững trở thành vùng kinh tế động lực năng động của tỉnh Hòa Bình; Xây dựng nông thôn mới; Quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư; đẩy mạnh phát triển vùng trung tâm huyện đạt tiêu chí đô thị loại IV và sớm trở thành thị xã Lương Sơn; Phát triển văn hóa xã hội; Tăng cường lãnh đạo về công tác Quốc phòng – an ninh, công tác nội chính; Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, cùng các giải pháp cụ thể sát thực nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ  Nghị quyết  đã đề ra.

Hội nghị cũng đã nghe thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

IMG 1348

Đồng chí Bùi Văn Dậu, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Dậu, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã  yêu cầu các cấp Ủy đảng, Chính quyền tập trung chỉ đạo việc học tập, quán triệt Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên;  xây dựng chương trình hành động cụ thể ở cấp mình, đơn vị mình, từ đó đề ra các giải pháp đảm bảo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3630515
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
555
5551
12366
1972018
14730
87773
3630515

Your IP: 18.206.14.36
2022-07-07 03:39
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction