DICHVUCONG

NOGTHONMOI

Chương trình hành động tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII Đơn vị bầu cử số 8 huyện Lương Sơn

Ứng cử viên Trần Trung Đức, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc HTX Chuối Viba

UCV đức

Tôi vinh dự và phấn khởi được ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. Nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh tôi luôn bám sát nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND tỉnh. Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu:
 
1. Gần gũi, giữ mối liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân; lắng nghe, thường xuyên nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của Nhân dân; tiếp thu, phản ánh trung thực với HĐND, mạnh dạn đề đạt các ý kiến tại các diễn đàn kỳ họp về những vấn đề cử tri quan tâm, đề đạt với cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và đôn đốc, theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri theo trách nhiệm giám sát của người đại biểu HĐND.
 
2. Là một nông dân và cũng là người đứng đầu một HTX tôi hiểu rõ những khó khăn mà bà con nông dân đang gặp phải cũng như những gì mà HTX của tôi đang đối mặt. Các khó khăn của bà con nông dân sẽ ngày một lớn hơn do tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu và do xu hướng hội nhập quốc tế. Nông dân không phải như trước đây làm ra sản phẩm để tự cung tự cấp, mà hiện nay chúng ta làm ra sản phẩm để đưa ra thị trường hay xuất khẩu ra nước ngoài, chính vì thế mà sự cạnh tranh là rất lớn.
 
Nếu đơn thuần chỉ để bà con tự làm, tự trồng, tự chăn nuôi tự phát thì sẽ rất khó cạnh tranh. Điều này đòi hỏi phải có một sự định hướng rõ rệt từ chính quyền, từ các chuỗi liên kết, các doanh nghiệp lớn và quan trọng là sự vào cuộc của các viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu, các nhà khoa học để đồng hành cùng nông dân như vấn đề về cây giống, phương pháp canh tác, công nghệ sơ chế bảo quản chế biến, kết nối thị trường bằng cách liên kết với các doanh nghiệp lớn. Nếu tôi trúng cử, tôi sẽ tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể sau:
 
Tôi sẽ đề đạt trong các cuộc họp, các hội nghị diễn đàn để các sở, ban, ngành có chương trình cụ thể để đưa các nhà khoa học, trung tâm nghiên cứu, viện nghiên cứu để thử nghiệm tìm ra các giống cây trồng vật nuôi tốt ở trong, ngoài nước và là các loại có năng suất, chất lượng tốt đang được thị trường ưu chuộng. Trước khi các giống cây trồng, vật nuôi này được phổ biến rộng rãi phải được tập trung nghiên cứu hoàn chỉnh, hoàn thiện về phương pháp canh tác và phù hợp điều kiện thổ nhưỡng.
 
Tôi sẽ làm cầu nối để kết nối các hộ nông dân với các doanh nghiệp để tạo ra chuỗi liên kết. Khi đó các sản phẩm nông nghiệp sẽ được sơ chế, bảo quản, chế biến một cách bài bản, điều này sẽ cần sự kết nối rất chặt chẽ giữa các doanh nghiệp với người nông dân, để làm được điều này thì khâu giống ban đầu mang yếu tố quyết định. Các trung tâm nghiên cứu và cao hơn là các viện nghiên cứu có đủ năng lực để nghiên cứu chuyên sâu các loại cây trồng cho người dân, tuy nhiên chúng ta cần phải chủ động hiểu rõ các vấn đề hiện tại của mình. Để giải quyết vấn đề này tôi sẽ đề đạt nguyện vọng với chính quyền địa phương có sự kết nối giữa nông dân và nhà khoa học, các chương trình nghiên cứu theo nhu cầu của người dân. Tất cả các kết quả của các chương trình hợp tác sẽ được đánh giá bằng sự ưa chuộng của thị trường chứ không phải là đánh giá chủ quan.
 
Tôi cũng sẽ đề đạt về vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ cần được thực hiện trên diện rộng thực hiện quyết liệt để tạo sự yên tâm cho bà con đầu tư sản xuất.
 
3.  Đối với bản thân, tôi và gia đình chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không ngừng học tập, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhân dân giao phó. Là người con quê hương Lương Sơn nếu được cử tri quê nhà tín nhiệm bầu tôi vào HĐND tỉnh tôi sẽ cống hiến hết mình vì sự phát triển chung của quê nhà.
 
Ứng cử viên Quách Thị Hải, Phó Giám đốc Công ty CP khai khoáng Long Đạt
UCV q
Là một doanh nhân hoạt động trên địa bàn huyện Lương Sơn, trong những năm qua, doanh nghiệp tôi luôn  được các đồng chí lãnh đạo địa phương và bà con cử tri trong địa phương ủng hộ.
Nếu được cử tri tín nhiệm lựa chọn bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ cố gắng làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Phát huy tốt khả năng, sở trường công tác làm thật tốt vai trò của người đại biểu nhân dân, dành nhiều thời gian hơn để gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, để hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của cử tri và Nhân dân. Lắng nghe và tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để đề xuất với các cấp chính quyền về những yêu cầu mà cử tri và Nhân dân mong đợi trên các lĩnh vực như chính sách trực tiếp liên quan đến việc chăm lo cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân… thông qua các hoạt động giám sát và phản ánh ý kiến tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân trong các kỳ họp HĐND tỉnh.
2. Tham mưu với doanh nghiệp quan tâm đến đời sống của người lao động, thúc đẩy việc sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho người lao động trong và ngoài địa phương.
3. Vận động các doanh nghiệp cùng chung tay góp quỹ vì người nghèo, tích cực tham gia phát triển hình kinh tế địa phương, ủng hộ, giúp đỡ các hộ nghèo trong huyện, như xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết,… 
4. Tham mưu với doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh luôn đảm bảo tốt vấn đề vệ sinh môi trường và an ninh trật tự trên địa bàn, không gây ảnh hưởng tới đời sống của Nhân dân...
5. Là một ƯCV nữ tôi rất quan tâm đên Luật bình đẳng giới, quyền lợi của phụ nữ. Tôi sẽ tham mưu với các cấp, các ngành mở các lớp tập huấn, dạy nghề cho các chị em phụ nữ, nhằm mục đích tăng thêm thu nhập cho gia đình.
6. Đối với bản thân, tôi luôn phấn đấu rèn luyện, gương mẫu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tiếp tục nâng cao hơn nữa ý thức tự học và sáng tạo, vận dụng linh hoạt những kiến thức, hiểu biết vào công việc thực tiễn. Xây dựng mô hình phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho doanh nghiệp cũng như người lao động, vận động Nhân dân, gia đình nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước.
 
Ứng cử viên Quách Đình Minh, Phó Chủ tịch TT Hội Luật gia tỉnh
UCV ư
Đại biểu HĐND tỉnh là rất quan trọng, HĐND tỉnh là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan Nhà nước cấp trên. Quyết định các vấn đề địa phương do Luật định; giám sát việc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật ở địa phương và thực hiện Nghị quyết HĐND.
Tham gia ứng cử HĐND nhiệm kỳ này đối với bản thân tôi là một vinh dự nhưng cũng là một thách thức lớn, cho nên dù trúng cử hay không trúng cử thì với trách nhiệm của người đảng viên tôi cũng sẽ cố gắng hết khả năng cuả mình cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.
Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm, bầu tôi là đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, với tư cách là người đại diện cho gần 800 hội viên Hội Luật gia tỉnh, là những người trực tiếp tham gia công tác xây dựng và bảo vệ pháp luật, truyên truyền, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý vừa là người đại biểu dân cử tôi sẽ có điều kiện thuận lợi hơn trong việc thực hiện vai trò, trách nhiệm của mình nhất là đề xuất, kiến nghị những vấn đề, lĩnh vực mà bà con cử tri quan tâm như: Xây dựng NTM, đô thị văn minh; cải cách thủ tục hành chính; chế độ chính sách cho người có công, cho đồng bào dân tộc thiểu số; xử lý một số vấn đề về lĩnh vực đất đai, môi trường; khai thác khoáng sản trái phép; phòng, chống tham những, tham ô, lãng phí…
Tôi xin hứa sẽ thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:
1. Làm tốt vai trò của người đại biểu dân cử, lắng nghe, tập hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân để đề xuất với cấp ủy đảng, chính quyền về những yêu cầu mà cử tri và Nhân dân quan tâm, thông qua các hoạt đọng giám sát và chất vất tại các kỳ họp.
 2. Không ngừng rèn luyện đạo đức, phẩm chất, lối sống trong sạch; thực hành tiết kiệm, kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền. Luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết, thống nhất nội bộ, gắn bó mật thiết với Nhân dân; nâng cao tính tiên phong, gương mẫu; tích cực vận động Nhân dân, gia đình thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị địa phương.
3. Đại điện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận trong xã hội. Tích cực tham gia đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhằm góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ.
4. Tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND tỉnh, thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri để được lắng nghe nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri; thực hiện việc tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn bản pháp luật và tiếp công dân hàng tháng theo kế hoạch giữa đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và Hội Luật gia tỉnh đã ký kết. Cùng các cấp, các ngành ở địa phương trao đổi, bàn bạc rõ các vấn đề mà cử tri quan tâm. Phát huy thế mạnh của huyện Lương Sơn để nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành những chính sách phù hợp trực tiếp cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, góp phần xây dụng huyện Lương Sơn nói riêng của tỉnh ta nói chung ngày càng giàu đẹp và văn minh.
 
Ứng cử viên Trần Thị Khánh Vân, Phó Giám đốc điều hành Công ty TNHH vệ sinh môi trường đô thị Lương Sơn
UCV Vân
Tôi vô cùng vinh dự khi được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND tỉnh tôi sẽ cùng cùng sát cánh với Ban giám đốc Công ty liên hệ chặt chẽ, thường xuyên với các cấp lãnh đạo, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể để đưa ra những giải pháp cụ thể. Đặc biệt về vấn đề vệ sinh môi trường. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hiện nay đang càn quét thế giới thì Việt Nam ta không nằm trong vòng ngoại lệ. Vấn đề vệ sinh môi trường được đặt lên hàng đầu. Chưa bao giờ việc hít thở không thôi mà lại trở lên khó khăn như vậy. Trong đại dịch này chúng ta thấy rằng việc vệ sinh, và an toàn vệ sinh nó quan trọng đến thế nào.
Là 1 doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn tôi xin hứa duy trì và phát triển doanh nghiệp năm sau tăng trưởng hơn năm trước nhằm đóng góp một phần nhỏ vào ngân sách địa phương thông qua chính sách thuế và giải quyết 1 phần công ăn việc làm cho người địa phương.
Thực hiện thật tốt công việc VSMT của mình giúp môi trường sống, cây xanh cảnh quan của cử tri tại nơi ứng cử đẹp về mỹ quan, mỗi đường phố, ngõ nhỏ, dòng sông, ngọn núi được xanh sạch. Đó cũng là mong muốn nguyện vọng của tôi nói riêng và Công ty nói chung được đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào sự phát triển của huyện Lương Sơn.Tôi luôn nhận thức sâu sắc rằng được trở thành đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là trở thành người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan Nhà nước cấp trên. Được mang tiếng nói của minh đại diện cho Nhân dân xây dựng bộ máy chính quyền, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội văn minh và giầu đẹp, đảm bảo công tác an ninh, công tác quân sự địa phương.
 Mong cử tri quan tâm, nghiên cứu tìm hiểu về các ứng cử viên và thực hiện quyền, nghĩa vụ bầu cử của mình. Nếu trúng cử, tôi xin hứa, bằng hết khả năng, tuổi trẻ, lòng nhiệt huyết, trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ người đại biểu của nhân dân, xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri.
baohoabinh.com.vn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3604777
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
257
1973
13203
1930353
76765
54375
3604777

Your IP: 44.201.94.72
2022-06-25 04:52
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction