DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Để ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 được tổ chức vào ngày chủ nhật 23/5 thật trang trọng, ý nghĩa, đúng quy định và thực sự là ngày hội của toàn dân. Trong những ngày này, huyện Lương Sơn đang tích cực triển khai công tác chuẩn bị chu đáo về mọi mặt phục vụ công tác bầu cử theo đúng kế hoạch đề ra.

TTBC cổng UB

Điểm nhấn các hoạt động hướng về ngày hội bầu cử ở huyện Lương Sơn là công tác tuyên truyền được các địa phương, đơn vị hết sức quan tâm. Tại 129 khu vực bỏ phiếu trong toàn huyện và trên các trục đường chính từ huyện đến xã, thị trấn, thôn, xóm, tiểu khu đã được trang trí cờ hoa rực rỡ, băng rôn, khẩu hiệu, pa nô áp phích tuyên truyền cổ động đẹp mắt thu hút sự chú ý, quan tâm của nhân dân hướng đến ngày hội lớn của đất nước.

TTBC cổng TTVH

Trung tâm Văn hóa- Truyền thông huyện đã xây dựng mục Tuyên truyền bầu cử  trên sóng Phát thanh, đăng tải lên Trang Thông tin điện tử huyện và sử dụng các trang mạng xã hội, bằng các bảng panô, cờ khổ lớn để tuyên truyền rộng rãi về cuộc bầu cử đến mọi tầng lớp nhân dân; đăng tải và phát sóng toàn bộ danh sách và tiểu sử của các ứng cử viên để cử tri và nhân dân tiện theo dõi, sáng suốt lựa chọn các đại biểu tiêu biểu bầu vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

TTBC LSon

Thanh niên xã Lâm Sơn tuyên truyền bầu cử bằng xe lưu động đến từng ngõ, xóm trên địa bàn

TTBC xe xóm

Đoàn Thanh niên thị trấn Lương Sơn tuyên truyền cổ động về bầu cử trên các tuyến đường trên địa bàn

Các địa phương đã tổ chức tuyên truyền thông qua nhiều hình thức; trang trí tuyên truyền với hàng trăm băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, bảng tường, tuyên truyền bằng loa lưu động và trên hệ thống truyền thanh cơ sở. Ngoài ra lực lượng đoàn viên, thanh niên còn tổ chức tuyên truyền lưu động theo từng đoàn xe máy có gắn cờ và khẩu hiệu về ngày bầu cử 23/5/2021 đến từng ngõ xóm, đường làng, khu dân cư...

Tại 129 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn huyện Lương Sơn hiện đã niêm yết đầy đủ, đảm bảo quy định về danh sách, tiểu sử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và  ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện và  ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn, cùng với danh sách của 74.068 cử tri sẽ tham gia bỏ phiếu bầu cử trong ngày 23/5.

TTBC DSCT

Tại các điểm bỏ phiếu, danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được niêm yết đầy đủ, thuận lợi cho cử tri tìm hiểu, nghiên cứu

Bên cạnh đó, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 cũng đã được các xã, thị trấn đặc biệt quan tâm. Ủy ban bầu cử huyện đã ban hành văn bản hướng dẫn UBBC các xã, thị trấn xây dựng phương án, kế hoạch tổ chức bầu cử trong điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là tổ chức bầu cử cho các trường hợp phải cách ly phòng chống dịch. UBND huyện cũng đã trang bị và cấp phát về cho 129 khu vực bỏ phiếu thuốc khử trùng, khẩu trang y tế, nước sát khuẩn tay và hướng dẫn cử tri khi đến bỏ phiếu phải thực hiện nghiêm nguyên tắc 5k trong phòng chống dịch Covid-19.

TTBC đường hoa

Nhiều tuyến đường được trang trí cờ, hoa đẹp mắt để đón ngày bầu cử 23/5/2021

Trong nhiệm kỳ này, cử tri huyện Lương Sơn sẽ đi bỏ phiếu để bầu 3 đại biểu Quốc hội trong danh sách 5 ứng cử viên; bầu 6 đại biểu HĐND tỉnh trong danh sách 10 ứng cử viên; bầu 35 đại biểu HĐND huyện trong tổng số 56 ứng cử viên và bầu 279 đại biểu HĐND xã, thị trấn trong tổng số 471 ứng cử viên.

Để chọn đúng người, bầu đủ số lượng theo quy định của Nhà nước ở từng điểm bỏ phiếu theo đơn vị bầu cử vào ngày 23/5 tới, mỗi cử tri cần chấp hành nghiêm chỉnh Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; các quy định, hướng dẫn của Nhà nước và chính quyền các cấp, của Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, tổ bầu cử. Thực hiện tốt nguyên tắc và trình tự bỏ phiếu theo Điều 69 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Tự mình tham gia bầu cử, nghiên cứu kỹ tiêu chuẩn đại biểu; cơ cấu cần thiết của Quốc hội, HĐND các cấp, số lượng ứng cử viên và số đại biểu được bầu tại đơn vị bầu cử. Cân nhắc, lựa chọn những ứng cử viên thật sự tiêu biểu, có kiến thức, năng lực phản ánh được ý chí và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Đi bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, mỗi cử tri sẽ thể hiện quyền làm chủ của mình thông qua lá phiếu bầu, trực tiếp lựa chọn những người có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân bầu vào cơ quan quyền lực Nhà nước các cấp, thiết thực góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân.

Ngày bầu cử đang đến rất gần, mỗi cử tri Lương Sơn cũng đã cầm trên tay thẻ cử tri của mình sẵn sàng đi bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu đã quy định vào 7 giờ ngày Chủ nhật 23/5/2021.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3618347
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
198
1836
198
1972018
2562
87773
3618347

Your IP: 3.238.125.76
2022-07-03 03:03
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction