DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh ký ban hành Nghị quyết số 149/NQ-UBBC, ngày 27/5/2021 của UBBC tỉnh về việc công bố kết quả và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Báo Hòa Bình đăng tải nội dung chính của nghị quyết và danh sách những người trúng cử. 

Công bố kết quả bầu cử và danh sách 58 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại 15 đơn vị bầu cử (họ và tên người trúng cử xếp theo vần chữ cái A, B, C) như sau:
1. Đơn vị bầu cử số 1: Gồm 6 đơn vị hành chính cấp xã thuộc TP Hòa Bình (các phường: Dân Chủ, Đồng Tiến, Phương Lâm, Quỳnh Lâm, Thái Bình, Thống Nhất). Có 3 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, gồm các ông, bà: Ngô Ngọc Đức, Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Thị Hương.
2. Đơn vị bầu cử số 2: Gồm 6 đơn vị hành chính cấp xã thuộc TP Hòa Bình (2 xã: Hòa Bình, Yên Mông; 4 phường: Hữu Nghị, Tân Hòa, Tân Thịnh, Thịnh Lang). Có 3 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, gồm các ông, bà: Quách Thanh Hải, Võ Ngọc Kiên, Nguyễn Thị Ngọc Vân.
3. Đơn vị bầu cử số 3: Gồm 7 đơn vị hành chính cấp xã thuộc TP Hòa Bình (5 xã: Độc Lập, Hợp Thành, Mông Hóa, Quang Tiến, Thịnh Minh; 2 phường: Kỳ Sơn, Trung Minh). Có 3 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Dung, Quách Tất Liêm, Nguyễn Đức Thuận.
4. Đơn vị bầu cử số 4: Gồm 12 đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Lạc Sơn (12 xã: Chí Đạo, Miền Đồi, Mỹ Thành, Nhân Nghĩa, Quý Hoà, Quyết Thắng, Tân Lập, Thượng Cốc, Tuân Đạo, Văn Nghĩa, Văn Sơn, Xuất Hoá). Có 4 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, gồm các ông, bà: Nguyễn Ngọc Điệp, Bùi Thị Minh, Vũ Quốc Tam, Bùi Thị Thủy.
5. Đơn vị bầu cử số 5: Gồm 12 đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Lạc Sơn (thị trấn Vụ Bản và 11 xã: Ân Nghĩa, Bình Hẻm, Định Cư, Hương Nhượng, Ngọc Lâu, Ngọc Sơn, Tân Mỹ, Tự Do, Vũ Bình, Yên Nghiệp, Yên Phú). Có 3 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, gồm các ông: Nguyễn Văn Gia, Nguyễn Văn Hùng, Bùi Văn Khánh.
6. Đơn vị bầu cử số 6: Gồm 9 đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Kim Bôi (9 xã: Bình Sơn, Đông Bắc, Đú Sáng, Hợp Tiến, Hùng Sơn, Tú Sơn, Vĩnh Đồng, Vĩnh Tiến, Xuân Thủy). Có 3 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, gồm các ông: Phạm Thanh Bình, Hoàng Xuân Giao, Nguyễn Hoàng Thư.
7. Đơn vị bầu cử số 7: Gồm 8 đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Kim Bôi (thị trấn Bo và 7 xã: Cuối Hạ, Kim Bôi, Kim Lập, Mỵ Hòa, Nam Thượng, Nuông Dăm, Sào Báy). Có 3 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, gồm các ông: Nguyễn Đồng, Bạch Công Luyện, Nguyễn Ngọc Thủy.
8. Đơn vị bầu cử số 8: Gồm 7 đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Lương Sơn (thị trấn Lương Sơn và 6 xã: Cao Sơn, Cư Yên, Hòa Sơn, Lâm Sơn, Nhuận Trạch, Tân Vinh). Có 3 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, gồm các ông: Trần Trung Đức, Quách Đình Minh, Nguyễn Văn Thắng.
9. Đơn vị bầu cử số 9: Gồm 4 đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Lương Sơn (4 xã: Cao Dương, Liên Sơn, Thanh Cao, Thanh Sơn). Có 3 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Cẩm Phương, Nguyễn Thể Thao, Bùi Quang Toàn.
10. Đơn vị bầu cử số 10: Gồm toàn bộ 16 xã, thị trấn thuộc huyện Tân Lạc. Có 5 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, gồm các ông, bà: Hoàng Thị Duyên, Bùi Đức Hinh, Quách Thế Ngọc, Bùi Văn Thượng, Đinh Anh Tuấn.
11. Đơn vị bầu cử số 11: Gồm toàn bộ 10 xã, thị trấn thuộc huyện Lạc Thuỷ. Có 5 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, gồm các ông, bà: Trần Ánh Dương, Nguyễn Thu Hằng, Bùi Trung Kiên, Bùi Tiến Lực, Bùi Văn Thắng.
12. Đơn vị bầu cử số 12: Gồm toàn bộ 11 xã, thị trấn thuộc huyện Yên Thuỷ. Có 5 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, gồm các ông, bà: Nguyễn Tiến Sinh, Lê Văn Thạch, Bùi Thị Thư, Ngô Minh Trọng, Bùi Văn Trường.
13. Đơn vị bầu cử số 13: Gồm toàn bộ 16 xã, thị trấn thuộc huyện Mai Châu. Có 5 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, gồm các ông: Sùng A Chênh, Nguyễn Hữu Chương, Đinh Đức Lân, Lê Xuân Minh, Đặng Mai Sơn.
14. Đơn vị bầu cử số 14: Gồm toàn bộ 17 xã, thị trấn thuộc huyện Đà Bắc. Có 5 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, gồm các ông, bà: Nguyễn Đức Dũng, Dương Thị Giang, Bùi Văn Luyến, Đinh Thị Thảo, Nguyễn Văn Toàn.
15. Đơn vị bầu cử số 15: Gồm toàn bộ 10 xã, thị trấn thuộc huyện Cao Phong. Có 5 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, gồm các ông: Hà Văn Di, Bùi Đức Hậu, Triệu Kim Thắng, Xa Đức Thọ, Lưu Văn Trường.
Danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 kèm theo
DS
DS 2
DS 3
DS 4
DS 5
DS 6
DS 7
DS 8
DS 9
dt 1620211035 10DS 10
Nguồn: Báo Hòa Bình

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3618760
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
611
1836
611
1972018
2975
87773
3618760

Your IP: 18.207.133.27
2022-07-03 07:08
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction