DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 2/6/2021, đồng chí Nguyễn Văn Danh - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện đã ký ban hành Nghị quyết số 01/NQ-UBBC, ngày 2/6/2021 của UBBC huyện về việc công bố kết quả và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện Lương Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trang thông tin điện tử huyện đăng tải nội dung chính của nghị quyết và danh sách những người trúng cử.

Công bố kết quả bầu cử và danh sách 35 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Lương Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại 07 đơn vị bầu cử (họ và tên người trúng cử xếp theo vần chữ cái A,B,C), như sau:

  1. Đơn vị bầu cử số 1: Gồm thị trấn Lương Sơn, xã Hòa Sơn. Có 5 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, gồm:

- Ông Nguyễn Đình Cương, Cán bộ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Hòa Sơn.

- Ông Nguyễn Văn Danh, Công chức, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn.

- Ông Bùi Hữu Điền, Công chức, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Lương Sơn.

- Ông Hoàng Việt Hải, Công chức, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy thị trấn Lương Sơn.

- Ông Nguyễn Văn Nghị, Cán bộ, Chủ tịch  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Lương Sơn.

  1. Đơn vị bầu cử số 2: Gồm xã Lâm Sơn, xã Cao Sơn. Có 5 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, gồm:

- Ông Hoàng Văn Dân, Cán bộ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cao Sơn.

- Ông Bùi Văn Điệp, Cán bộ, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Cao Sơn.

- Ông Đinh Văn Đức, Công chức, Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện Lương Sơn.

- Ông Nguyễn Thế Hùng, Công chức, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Lâm Sơn.

- Ông Hoàng Đức Minh, Công chức, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.

  1. Đơn vị bầu cử số 3: Gồm xã Tân Vinh, xã Nhuận Trạch, xã Cư Yên. Có 5 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, gồm:

- Ông Nguyễn Thanh Bình, Công chức, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy huyện Lương Sơn.

- Bà Hoàng Thị Thanh Huyền, Công chức Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn.

- Ông Đinh Văn Lợi, Cán bộ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Vinh.

- Ông Phùng Thanh Sơn, Cán bộ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Nhuận Trạch.

- Ông Nguyễn Đức Thân, Cán bộ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cư Yên.

  1. Đơn vị bầu cử số 4: Xã Liên Sơn. Có 5 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, gồm:

- Ông Cao Xuân Hùng, Công chức, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lương Sơn.

- Ông Nguyễn Quang Nam, Công chức, Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện .

- Bà Bùi Thị Nhật Tạo, Cán bộ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Liên Sơn.

- Bà Hoàng Thị Thúy, Cán bộ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Liên Sơn.

- Ông Bùi Viết Thường, Cán bộ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Liên Sơn.

  1. Đơn vị bầu cử số 5: Xã Cao Dương. Có 5 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, gồm:

- Ông Nguyễn Quốc Bảo, Cán bộ, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Cao Dương.

- Bà Nguyễn Thị Kim Cúc, Công chức, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy.

- Ông Nguyễn Phùng Chinh, Công chức, Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Lương Sơn.

- Ông Nguyễn Quốc Quân, Cán bộ, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Cao Dương.

- Ông Nguyễn Văn Thành, Cán bộ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Cao Dương.

  1. Đơn vị bầu cử số 6: Xã Thanh Cao. Có 5 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, gồm:

- Bà Đàm Thị Kim Anh, Cán bộ, Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ nữ xã Thanh Cao.

- Ông Nguyễn Anh Đức, Công chức, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

- Ông Nguyễn Tiến Hà, Công chức, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Cao.

- Bà Hoàng Việt Hồng, Công chức, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện.

- Ông Nguyễn Hữu Hưng, Cán bộ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh Cao.

  1. Đơn vị bầu cử số 7: Xã Thanh Sơn. Có 5 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, gồm:

- Ông Lê Ánh Hồng, Cán bộ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thanh Sơn.

- Ông Nguyễn Văn Mơ, Cán bộ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Thanh Sơn.

- Ông Nguyễn Đắc Thắng, Công chức, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện.

- Ông Bùi Quang Toàn, Cán bộ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Lương Sơn.

- Ông Kiều Huy Toàn, Công an, Phó Trưởng Công an huyện Lương Sơn.

(Xem danh sách kèm theo tại đây)

Trang TTĐT

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3614388
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1306
1845
6854
1956058
86376
54375
3614388

Your IP: 3.215.79.204
2022-06-29 22:43
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction