DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Sáng 16/6, đồng chí Hoàng Đức Minh – Phó bí thư TT Huyện ủy đã chủ trì hội nghị giao ban khối các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

HNGB 16.6

Toàn cảnh hội nghị

Trong  6 tháng đầu năm 2021, các cơ quan khối Đảng-Đoàn thể đã chủ động bám sát chương trình kế hoạch công tác năm 2021 của BTV Huyện ủy và của cấp trên, tổ chức thực hiện đạt được những kết quả tốt. Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy huyện trong việc tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kết quả kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV và kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các phong trào thi đua yêu nước; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước...

Ban Tổ Huyện ủy tham mưu BTV tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, hội nghị chuyên đề về công tác phát triển đảng, công tác cán bộ các đơn vị hành chính cấp xã sau sáp nhập; ban hành quyết định rà soát, bổ sung quy hoạch đối với cấp xã, các phòng ban, ngành, đoàn thể nhiệm kỳ 2020-2025 và 2021-2026; kết nạp mới 32 đảng viên; đề nghị tặng Huy hiệu Đảng cho 120 đồng chí.

Ủy ban Kiểm tra tham mưu cho BTV Huyện ủy thực hiện 18 cuộc kiểm tra, 9 cuộc giám sát; trực tiếp giám sát đối với 2 Đảng ủy về thực hiện Kế hoạch số 335-KH/HU, thực hiện Kết luận sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU của Tỉnh ủy về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh; thực hiện quy trình xử lí kỷ luật đối với 4 đảng viên; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 3 đảng viên.

Ban Dân vận Huyện ủy đã làm tốt công tác tham mưu nắm tình hình hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn; tình hình Nhân dân trước, trong và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19; xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nội dung “Năm Dân vận chính quyền”, “ Dân vận khéo”...

Văn phòng cấp ủy thực hiện tốt công tác tham mưu tổng hợp, giúp việc Huyện ủy, BTV Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy. Phối hợp tổ chức các hội nghị sơ, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết, chương trình, kết luận của Trung ương, của tỉnh, của huyện theo đúng kế hoạch; triển khai chương trình công tác toàn khóa, công tác năm 2021.

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tham mưu làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng LLCT, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, hội viên. Trong 6 tháng đầu năm đã mở 14 lớp với 1.365 học viên.

Uỷ ban MTTQ huyện phối hợp triển khai kế hoạch công tác bầu cử; tổ chức hội nghị hiệp thương, hội nghị tiếp xúc cử tri để những người ứng cử  đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện quyền vận động bầu cử; làm tốt công tác tuyên truyền vận động tham gia ủng hộ phòng, chống Covid-19.

Các tổ chức đoàn thể chính trị -xã hội tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, tham gia xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Tích cực tham gia tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19...

Tại cuộc họp, đại diện các cơ quan, đoàn thể đã tập trung làm rõ hơn những việc làm được và chưa làm được, đưa ra giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Đồng thời đề nghị Huyện ủy quan tâm cấp bổ sung máy tính và các trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác, chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà làm việc khối đoàn thể.../

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3605024
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
504
1973
13450
1930353
77012
54375
3605024

Your IP: 44.201.94.72
2022-06-25 06:27
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction