DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 17/6, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến chuyên đề quý II về "Thực trạng và giải pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư; giải pháp hoàn thành nhiệm vụ thu tiền sử dụng đất (SDĐ) năm 2021 và các năm tiếp theo". Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Huyện ủy Lương Sơn có các đồng chí Bùi Quang Toàn – TUV, Bí thư Huyện ủy; Hoàng Đức Minh – Phó bí thư TT Huyện ủy; Nguyễn Văn Danh – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy và lãnh đạo một số phòng chức năng của huyện.

HNTT 17.6

Lãnh đạo huyện Lương Sơn phát biểu tham luận tại điểm cầu Huyện ủy Lương Sơn

Trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh có 5 dự án đầu tư được cấp mới, với tổng số vốn đăng kí 154,7 tỷ đồng. Có 19 dự án được điều chỉnh chủ trương đầu tư, gia hạn hợp đồng thực hiện và 26 dự án bị thu hồi quyết định đầu tư. Lũy kế đến 15/6/2021, trên địa bàn tỉnh có 629 dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước (40 dự án đầu tư nước ngoài và 589 dự án đầu tư trong nước). Trong đó có 345 dự án đã hoàn thành, đi vào hoạt động SXKD, còn 296 dự án chưa hoàn thành đang trong giai đoạn thực hiện các thủ tục về đất đai, đầu tư xây dựng và các thủ tục pháp lí khác.

Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, tính đến 31/5, đã có 14 dự án đã hoàn thành, 40 dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành trong năm 2021, 28 dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2021, 22 dự án đối ứng ODA, 9 dự án đối ứng ngân sách trung ương, 5 dự án chuẩn bị đầu tư, 56 dự án sử dụng vốn bổ sung có mục tiêu cho huyện, thành phố.

Công tác bồi thường GPMB, có 211 dự án đang thực hiện thủ tục về đất đai, có 98 dự án chậm triển khai chủ yếu vướng mắc trong công tác GPMB.

Công tác giải ngân vốn đầu tư công, tính đến 31/5 đã giải ngân 739,3 tỷ đồng đạt 19,6% so với KH Thủ tướng giao và đạt 29,7% so với KH vốn được giao. Trong đó, vốn đầu tư trong cân đối ngân sách tỉnh giải ngân đạt 45,6% KH vốn giao; vốn ngân sách trung ương giải ngân đạt 18,2%; vốn nước ngoài ODA giải ngân đạt 6,5%.

Về thu tiền SDĐ, đến 31/5 mới thực hiện khoảng 220,5 tỷ đồng, đạt khoảng 12,97% chỉ tiêu được giao.

Tại hội nghị, đại diện các huyện, thành phố đã nêu lên những khó khăn trong công tác GPMB, các dự án kéo dài gây lãng phí tài nguyên đất; việc đấu giá quyền SDĐ còn chậm, làm chậm tiến độ thu tiền SDĐ...

Phát biểu tham luận tại điểm cầu huyện Lương Sơn, đồng chí Nguyễn Văn Danh – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã bày tỏ sự đồng tình với những đánh giá của tỉnh về công tác thực hiện các dự án đầu tư và những giải pháp đưa ra. Đồng thời nêu lên một số khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án đầu tư, kết quả giải ngân vốn đầu tư công và tình hình thực hiện thu tiền sử dụng đất trên địa bàn huyện. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã đề suất UBND tỉnh sớm có quy định về việc xây thô, bán nền trong đấu giá QSDĐ, có sổ tay hướng dẫn về danh mục đầu tư công, cho phép huyện sử dụng phần mềm trong quản lí đất đai và cho phép huyện thành lập thêm 4 cụm công nghiệp.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng: Hiện vẫn còn nhiều dự án triển khai chậm, trách nhiệm thuộc về ai?, đồng chí yêu cầu cần xem lại và quy trách nhiệm cho từng tổ chức, cá nhân được phân công phụ trách và phải có báo cáo kiểm điểm, đánh giá vào cuối năm. Cần xử lí nghiêm những cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ. Bên cạnh đó, cần tăng cường tuyên truyền, vận động, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ gắn với cơ chế thanh tra, kiểm tra. Các sở, ngành, địa phương tập trung làm tốt công tác quy hoạch, sớm xây dựng kế hoạch SDĐ để HĐND tỉnh thông qua, tạo thuận lợi thu hút đầu tư. Thực hiện công khai chính sách đền bù, GPMB, tái định cư, quan tâm bảo đảm sinh kế bền vững của người dân. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Quản lý chặt chẽ đất đai, tài nguyên, khoáng sản. Tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, GPMB, thu tiền SDĐ./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3616455
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
142
528
8921
1956058
670
87773
3616455

Your IP: 44.201.94.72
2022-07-02 02:29
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction