DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Sáng ngày 23/6/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Dự tại điểm cầu huyện Lương Sơn có đồng chí Bùi Quang Toàn, TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Hoàng Đức Minh, Phó bí thư TT Huyện ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

TU SK05

Đ/c Bùi Quang Toàn, TUV, Bí thư Huyện ủy đã trao bằng khen của UBND tỉnh cho 2 cá nhân thuộc huyện Lương Sơn có thành tích suất xắc trong thực hiện Chỉ thị 05

Trong 5 năm qua, việc lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh được tiến hành nghiêm túc; các cấp ủy, tổ chức đảng đã đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ; gắn thực hiện Chỉ thị 05 với các cuộc vận động, phong trào thi đua, với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết những bức xúc, nổi cộm ở địa phương, đơn vị. Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05, việc học tập, làm theo Bác ngày càng đi sâu vào đời sống xã hội, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần quan trọng ổn định chính trị, phát triển KT-XH, giữ vững quốc phòng - an ninh. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, đạt kết quả thiết thực. Năng lực lãnh đạo của các cấp ủy được tăng cường; hệ thống chính trị ở cơ sở được củng cố, vững mạnh. Công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền sâu sát, toàn diện. Hoạt động của MTTQ, các đoàn thể có nhiều đổi mới, hiệu quả; nhiều tập thể, cá nhân được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Toàn tỉnh có 1.777 gương tập thể, cá nhân điển hình được khen thưởng trong học và làm theo Bác. Hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân đang thực hiện mô hình, việc làm theo lời Bác đa dạng trên các lĩnh vực tạo nên phong trào học tập và làm theo gương Bác Hồ hết sức sôi nổi. Nhiều mô hình mang lại hiệu quả tốt, thu hút sự hưởng ứng, tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Những việc làm theo Bác đã góp phần xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, cải cách hành chính, giải quyết những bức xúc của nhân dân.

Tại hội nghị, đã có 8 tham luận nêu lên những cách làm hay, làm mới,  sáng tạo, những bài học kinh nghiệm, đồng thời đề ra những giải pháp, phương pháp tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 hiệu quả hơn tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ và nhân dân thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Ngô Văn Tuấn đã biểu dương và trân trọng ghi nhận những cống hiến, đóng góp của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân đã chung sức, đồng lòng, quyết tâm hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh cũng như ở mỗi địa phương, đơn vị trong những năm qua.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất hơn nữa. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các cơ quan đơn vị và cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên thực hiện tốt một số nội dung đó là: Tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, gắn với tuyên truyền kết quả thực hiện các nghị quyết của Đảng và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết T.W 4 (khoá XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định về trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV bằng các giải pháp mạnh mẽ, cụ thể, quyết liệt, đồng bộ, thường xuyên, liên tục để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Thực hiện nghiêm phê bình và tự phê bình trong tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo các cấp và tổ chức đảng; Tích cực tuyên truyền, biểu dương gương người tốt - việc tốt, điển hình, mô hình sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Thực hiện có hiệu quả việc học tập, làm theo Bác theo chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2021: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, từ cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị"; phát động, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục phòng chống dịch bệnh gắn với phát triển sản xuất - kinh doanh, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh; ổn định, nâng cao đời sống nhân dân; mỗi địa phương, đơn vị cần xây dựng, nhân rộng những mô hình cụ thể, có hiệu quả để ngày càng có nhiều việc làm tốt trong xã hội; Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kịp thời phát hiện, tôn vinh các điển hình tiên tiến; lấy kết quả thực hiện Chỉ thị 05 làm tiêu chí đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân hằng năm và làm căn cứ quy hoạch, đào tạo, sử dụng cán bộ.

Kết quả sau 5 năm thực hiện chỉ thị 05 của BCT về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí  Minh, toàn tỉnh đã có 17 tập thể, 25 cá nhân  được khen thưởng vì đã có thành tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

Cũng tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát động Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thừa ủy quyền, tại hội nghị ở điểm cầu huyện Lương Sơn, đồng chí Bùi Quang Toàn, TUV, Bí thư Huyện ủy đã trao bằng khen của UBND tỉnh cho 2 cá nhân trên địa bàn huyện vì có thành tích tiêu biểu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016- 2021./.

Hồng Định ( Trung tâm VHTT&TT)

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3617563
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1250
528
10029
1956058
1778
87773
3617563

Your IP: 3.236.107.249
2022-07-02 16:16
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction