DICHVUCONG

NOGTHONMOI

  Ngày 28/6, tại hội trường Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và HĐND tỉnh đã diễn ra Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự kỳ họp. Dự kỳ họp có các ĐBQH khóa XV tỉnh; lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, UBMTTQ tỉnh và 58 đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII được Nhân dân bầu chọn tại cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra ngày 23/5 vừa qua. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI chủ tọa kỳ họp.

dt 28620211649 1 img 6269

Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI chào mừng 58 đại biểu được Nhân dân tín nhiệm bầu vào HĐND tỉnh và tin tưởng rằng, HĐND tỉnh khóa XVII sẽ hoàn thành trọng trách cao cả, đáp ứng được sự tin cậy của cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Kỳ họp lần này sẽbỏ phiếu bầu các chức danh quan trọng của HĐND và UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là những nội dung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan chính quyền trong nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo chủ trương của T.Ư và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2020 - 2025. Đồng chí chủ tọa đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, phát huy dân chủ, tích cực đóng góp ý kiến thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc nội dung chương trình kỳ họp, bảo đảm kỳ họp thành công tốt đẹp.

Sau phát biểu khai mạc của đồng chí chủ tọa, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, ngày 23/5, cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã bỏ phiếu bầu ra 58 đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII. Trong đó, có 12 đại biểu nữ (đạt 20,69%); 41 đại biểu người dân tộc thiểu số (đạt 70,69%); 8 đại biểu tuổi trẻ dưới 40 tuổi (đạt 13,79%); 3 đại biểu ngoài Đảng (đạt 5,17%); 22 đại biểu tái cử (đạt 37,93%). 100% đại biểu đủ tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

dt 28620211651 1 dsc 9578c

Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng các đồng chí lãnh đạo HĐND tỉnh.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng các đại biểu đã trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII. Đồng chí nhấn mạnh, kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVII đánh dấu sự khởi đầu quan trọng của HĐND tỉnh khóa mới với nhiều cơ hội phát triển, đan xen với những khó khăn, thách thức, đòi hỏi cá nhân mỗi đại biểu và tập thể HĐND tỉnh phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đồng lòng đưa tỉnh phát triển nhanh, bền vững. Cử tri trong tỉnh kỳ vọng HĐND tỉnh khóa mới sẽ kế thừa, phát huy những thành quả của HĐND các khoá trước, tiếp tục có nhiều giải pháp đột phá, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả, xây dựng chính quyền địa phương ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự và tiến hành bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các Trưởng Ban, Phó trưởng Ban các Ban: Kinh tế - Ngân sách (KT-NS), Pháp chế, Dân tộc, Văn hóa - Xã hội (HĐND tỉnh) khóa XVII. Theo đó, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII với tỷ lệ 58/58 phiếu đồng ý, đạt 100%. Các đồng chí: Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII; Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa khóa XVII. Các đồng chí: Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII được bầu giữ chức Trưởng Ban KT - NS;Nguyễn Đồng, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII được bầu giữ chức Trưởng Ban Pháp chế; Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII được bầu giữ chức Trưởng Ban Dân tộc; Quách Thế Ngọc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII được bầu giữ chức Trưởng Ban Văn hóa - xã hội. Các đại biểu cũng đã biểu quyết thông qua nghị quyết về số lượng ủy viên các Ban của HĐND tỉnh. Theo đó, Ban Pháp chế, Ban Văn hóa - xã hội, Ban Dân tộc có 7 ủy viên hoạt động kiêm nhiệm; Ban KT-NS có 6 ủy viên hoạt động kiêm nhiệm (không bao gồm trưởng ban và các phó trưởng ban).

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, phát biểu nhậm chức, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cảm ơn các đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí nhấn mạnh: Đây là niềm vinh dự, cũng là trách nhiệm to lớn trước cử tri, trước Nhân dân các dân tộc trong tỉnh,nguyện nỗ lực phấn đấu, rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân đã tin tưởng, giao phó.

dt 28620211651 1 dsc 9591a

Các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

Để hoàn thành trọng trách được giao, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh hứa sẽ nỗ lực phấn đấu, nâng cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân; đổi mới phương thức hoạt động, nhất là việc đổi mới,nâng cao chất lượng các kỳ họp, chất lượng hoạt động giám sát, tham vấn của HĐND; không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh khóa XVII.
Tại kỳ họp, thực hiện trách nhiệm của mình, đại biểu đã bỏ phiếu bầu ra các chức danh chủ chốt của UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Quách Tất Liêm, Nguyễn Văn Chương, Đinh Công Sứ được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Các đại biểu cũng đã bỏ phiếu bầu ra thành viên UBND tỉnh khóa XVII gồm 20 đồng chí; bầu hội thẩm Toà án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 25 vị.
Phát biểu nhậm chức, thay mặt Thường trực UBND tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Trong thực thi chức trách, nhiệm vụ, tập thể UBND tỉnh tiếp tục đổi mới, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh. Tập trung bám sát các nghị quyết của T.Ư Đảng, Quốc hội, Chính phủ, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; chủ động sâu sát cơ sở, lắng nghe tiếng nói của người dân và doanh nghiệp để đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; cầu thị sự thống nhất trong nhận thức, ý chí và hành động của các cấp lãnh đạo, của toàn quân, toàn dân trong tỉnh; sự đồng thuận, nhất trí cao trong toàn xã hội để đề ra chương trình hành động, kế hoạch công tác phù hợp, tổ chức thực hiện có hiệu quả.
Sau 1 buổi sáng làm việc, các nội dung Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XVII đã hoàn thành theo đúng kế hoạch. Phát biểu bế mạc, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy,Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Kỳ họp đã thành công tốt đẹp,chất lượng, hiệu quả. HĐND tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, hăng hái thi đua yêu nước và thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và các nghị quyết của HĐND tỉnh, trọng tâm là nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2020 - 2025.

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3614870
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
310
1478
7336
1956058
86858
54375
3614870

Your IP: 3.235.228.219
2022-06-30 05:37
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction