DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Chiều 7/12/2015, Đoàn công tác BCĐ xây dựng Đảng và đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước  tỉnh Hòa Bình do đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy làm trưởng Đoàn  đã có buổi làm việc với BTV Huyện ủy Lương Sơn về công tác xây dựng Đảng và đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2015, nhiệm vụ, kế hoạch của huyện năm 2016.

IMG 1466

Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy phát biểu kết luận 

Theo báo cáo của Huyện ủy Lương Sơn, tính đến 30/10/2015, trên địa bàn huyện có 441 doanh nghiệp có vốn trong nước và 17 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, số doanh nghiệp đang hoạt động ổn định chiếm 80,13%. Các doanh nghiệp đã thu hút  và giải quyết việc làm cho 8.577 lao động  là người địa phương. Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác xây dựng Đảng và đoàn thể trong các doanh nghiệp còn gặp rất nhiều khó khăn, hiện nay mới chỉ có 5/458 doanh nghiệp có tổ chức cơ sở Đảng, chiếm 1,1%; với tổng số 66 đảng viên. 17/458 doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn, chiếm 3,71%, với tổng số 328 đoàn viên. 2 doanh nghiệp có tổ chức cơ sở Đoàn. Các doanh nghiệp chưa có tổ chức Hội LHTN, Hội phụ nữ và Hội CCB. Những năm qua, công tác xây dựng Đảng và đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước đã được các cấp ủy đảng, các ngành trú trọng, các tổ chức Đảng, đoàn thể được thành lập đều phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ, chấp hành tốt điều lệ. Vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước được thể hiện rõ trong việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và lãnh đạo đổi mới sản xuất kinh doanh. Đa số đảng viên phát huy tốt tính tiền phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Hoạt động của Công đoàn cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực, hàng năm có 40% công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp ngoài Nhà nước đạt vững mạnh. Hoạt động của tổ chức Đoàn đạt được những kết quả bước đầu về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trong đoàn viên thanh niên, thể hiện được vai trò xung kích của tuổi trẻ trong SX-KD và hoạt động tỉnh nguyện.

IMG 1475

Đồng chí Nguyễn Vũ Chi – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phân tích làm rõ nguyên nhân hạn chế và kết quả đạt được  trong thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư T.Ư (khóa X)

Bên cạnh những kết quả đạt được, Huyện ủy Lương Sơn đã phân tích làm rõ nguyên nhân hạn chế, yếu kém trong công tác xây Đảng và đoàn thể trong các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước là do công tác vận động, thuyết phục các chủ doanh nghiệp chưa được thực hiện thường xuyên và tích cực; vẫn còn nhiều chủ doanh nghiệp chưa nhận thức rõ vai trò, vị trí của tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp; một bộ phận công nhân, người lao động chưa giác ngộ về chính trị; vai trò của tổ chức Đảng, đoàn thể còn mờ nhạt, nội dung, hình thức hoạt động còn đơn điệu chưa thu hút được người lao động tham gia...Để khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thời gian tới, Huyện ủy Lương Sơn đã đưa ra 6 giải pháp tiếp tục thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 29/7/2010 của Ban Bí thư T.Ư (khóa X) về “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa VIII) trong tình hình mới”, đồng thời đề xuất với các cơ quan chức năng của tỉnh cần có hướng dẫn cụ thể việc thành lập và phát triển của tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp; doanh nghiệp cần tạo điều kiện về  thời gian, kinh phí, cơ sở vật chất cho tổ chức Đảng, đoàn thể hoạt động; tăng cường học tập, tham quan để nhân rộng mô hình.

IMG 1472

Đồng chí Bùi Văn Dậu – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện giải trình và tiếp thu các ý kiến 

Về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong năm 2015, các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Lương Sơn đã đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm phấn đấu hoàn thành 29/30 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Kinh tế có tốc độ tăng trưởng khá đạt 14%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực và đúng hướng, giá trị sản xuất nông lâm, thủy sản đạt 102,1% so với cùng kỳ năm 2014; giá trị sản xuất CN-TTCN bằng 118% so với cùng kỳ năm trước; hoạt động SX-KD của doanh nghiệp được duy trì và cơ bản ổn định; Tổng thu NSNN ước đạt 108 tỷ đồng, đạt 128,5% kế hoạch tỉnh giao, tăng 12,3% so với năm 2014; đời sống nhân dân được cải thiện và tiếp tục nâng cao, an sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,35%; có 5/19 xã đạt chuẩn xây dựng NTM; QP-AN, TTATXH ổn định và giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm và thực hiện tốt.Trong năm 2016, huyện Lương Sơn đã đề ra 30 chỉ tiêu và 23 nhiệm vụ, giải pháp về phát triển KT-XH, củng cố QP-AN và xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy đã ghi nhận sự cố gắng và những kết quả bước đầu của huyện Lương Sơn trong việc xây dựng Đảng và đoàn thể trong các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước. Đồng thời đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo và những kết quả đã đạt được về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của huyện trong năm 2015. Đồng chí đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, gồm: Tăng cường hoạt động của BCĐ xây dựng Đảng và đoàn thể trong các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước huyện; ban hành các văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn cùng vào cuộc nhất là những xã có nhiều doanh nghiệp để tiếp tục tiếp cận, đôn đốc, hướng dẫn. Phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể và bám sát các quy định của pháp luật để triển khai thực hiện. Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội năm 2015 và chỉ tiêu, kế hoạch 2016, đồng chí Phó bí thư thường trực tỉnh ủy đề nghị huyện Lương Sơn cần nắm chắc tình hình SX-KD trên địa bàn, cần đưa thêm những sản phẩm chủ lực vào báo cáo để năm 2016 có giải pháp chỉ đạo phù hợp, hiệu quả; xây dựng kế hoạch với mục tiêu phát triển cao, bền vững; Cần có định hướng phát triển công nghiệp trong thời gian tới sao cho phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Chú trọng khai thác tiềm năng, thế mạnh về đất đai, nguồn nhân lực để phát triển nông nghiệp đạt hiệu quả cao; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng NTM, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trong cộng đồng./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3609937
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
624
1779
2403
1956058
81925
54375
3609937

Your IP: 44.192.47.87
2022-06-27 08:35
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction