DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Chiều 24/9, Thường trực Huyện ủy Lương Sơn tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Hoàng Đức Minh, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị.

GB nôi chính 9 t

Toàn cảnh hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm 2021, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác nội chính, phòng chống tham nhũng gắn với phòng chống dịch bệnh Covid-19. Các cơ quan nội chính đã tích cực, chủ động triển khai kế hoạch công tác đề ra. Việc quán triệt, triển khai, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được tăng cường; việc tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm và công tác khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được đẩy mạnh góp phần kiềm chế, làm giảm một số loại tội phạm hình sự; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được tăng cường; tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng ngừa tham nhũng, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, lãng phí.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, BTV Huyện ủy đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo công tác phòng chống dịch, thành lập 499 tổ tự quản Covid cộng đồng với 1.834 thành viên tích cực điều tra, truy vết, giám sát công tác PCD tại khu dân cư. Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội công tác thụ lí, giải quyết án có bị ảnh hưởng do không triệu tập, gọi hỏi được các đối tượng, nhất là các đối tượng ở tỉnh ngoài. Tuy nhiên, kết quả giải quyết tin báo tội phạm trong 9 tháng vẫn đạt 92,4%, trình tự giải quyết án vẫn đảm bảo 100% theo quy định. Công tác xét xử của Tòa án đạt 82,4% vụ việc. Cơ quan Thi hành án dân sự giải quyết 312 việc có điều kiện thi hành đạt 63%, thấp hơn so với chỉ tiêu của ngành 20%. Cùng với việc tăng cường tuần tra, kiểm soát phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT, lực lượng Công an huyện còn tích cực tham gia công tác PCD Covid-19 trên địa bàn; tổ chức ứng trực tại các chốt kiểm soát PCD và tuần tra, xử lí nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về PCD. Chỉ tỉnh riêng trong 3 đợt thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Công an huyện, Công an xã đã xử phạt vi phạm hành chính trên 733 triệu đồng.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan khối nội chính đã thảo luận làm rõ những khó khăn, tồn tại trong công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác đấu tranh phòng chống một số loại tội phạm hiệu quả chưa cao; hoạt động phòng chống tham nhũng ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực sự hiệu quả, tình trạng vi phạm pháp luật về quản lí đất đai vẫn xảy ra ở một số nơi…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Đức Minh, Phó bí thư TT Huyện ủy đề nghị các cơ quan khối nội chính tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của tỉnh về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, công tác cải cách tư pháp đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Chủ động làm tốt việc tham mưu, đề xuất cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ. Tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, không được chủ quan, mất cảnh giác trong tình hình hiện nay; các cơ quan trong khối nội chính tăng cường công tác đảm bảo an ninh, chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, các vi phạm trên mọi lĩnh vực; tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân…/

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3614321
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1239
1845
6787
1956058
86309
54375
3614321

Your IP: 3.215.79.204
2022-06-29 22:08
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction