DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 4/11, Đoàn công tác của Ban thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Đồng, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã về kiểm tra việc thực hiện kết luận số 31-KL/TU ngày 31/3/2020 của BTV Tỉnh ủy về sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 30/12/2016 của Tỉnh ủy về tăng cường kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 tại huyện Lương Sơn.

BTVTU kiểm tra môi trường

Đ/c Nguyễn Đồng, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc

Trong những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, cấp ủy, chính quyền huyện Lương Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường trên địa bàn. Công tác quản lí nhà nước về tài nguyên và môi trường đã được các cấp, các ngành triển khai thực hiện quyết liệt. Công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn được duy trì thường xuyên. Bên cạnh đó, huyện cũng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ môi trường nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, người dân. Nhiều doanh nghiệp cũng đã quan tâm đầu tư hơn cho hệ thống hạ tầng phục vụ công tác xử lý ô nhiễm; tập trung giải quyết được cơ bản các điểm bức xúc về ô nhiễm môi trường trên địa bàn. Từ năm 2019 đến nay, Huyện ủy Lương Sơn đã tổ chức 2 cuộc đối thoại trực tiếp với người dân ở các xã có nhiều mỏ khai thác đá hoạt động, bị ảnh hưởng môi trường; tổ chức 2 cuộc kiểm tra, giám sát về lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 11-CT/HU của Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác tài nguyên và môi trường. Đã tổ chức kiểm tra 14 cơ sở, ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với 2 cơ sở với tổng số tiền phạt 160 triệu đồng; đề xuất báo cáo UBND tỉnh xử phạt 2 cơ sở chăn nuôi vi phạm với số tiền phạt 678 triệu đồng. Việc tăng cường nguồn lực tài chính cho công tác bảo vệ môi trường được huyện quan tâm. Từ năm 2015 đến 2020, huyện đã bố trí hơn 38 tỷ cho hoạt động bảo vệ môi trường; mua 225 thùng đựng rác, 62 xe gom rác cấp phát cho các xã, thị trấn. Đến nay, 100% xã, thị trấn đều xây dựng mô hình thu gom rác thải bảo vệ môi trường. Có 6/11 xã, thị trấn xây dựng điểm tập kết rác thải; xây dựng được 75 tuyến đường hoa với tổng chiều dài trên 55 km, diện tích 25.000 m2; tỷ lệ hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh toàn huyện đạt 98,5%; số hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 85%; 100% xã đều đạt tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên, việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của một số doanh nghiệp, nhất là các cơ sở khai thác đá làm vật liệu xây dựng, nhà máy xi măng vẫn còn để xảy ra tình trạng gây ô nhiễm môi trường khói, bụi, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân sống xung quanh khu vực. Qua kiểm tra vẫn còn 22 mỏ chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường.

Tại buổi làm việc, huyện Lương Sơn đã đề nghị UBND tỉnh điều tiết nguồn kinh phí bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản về địa phương; chỉ đạo giải quyết dứt điểm tình trạng gây ô nhiệm môi trường tại Nhà máy xi măng Trung Sơn, Nhà máy xi măng Vĩnh Sơn, Nhà máy xử lí rác thải Hoàng Long;  không xem xét cấp phép đối với các dự án mỏ đá mới trên địa bàn huyện, có biện pháp xử lí đối với các mỏ khai thác đá không đảm bảo khoảng cách an toàn, hoạt động không hiệu quả, chây ỳ thực hiện nghĩa vụ tài chính, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Chỉ đạo Nhà máy xi măng Trung Sơn vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động; Nhà máy xi măng Vĩnh Sơn sớm triển khai xây dựng và vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động để kiểm soát ô nhiễm môi trường. Thường xuyên mở lớp tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác môi trường, nhất là ở cấp xã. Giải quyết các vấn đề về rác thải tồn đọng tại Nhà máy xử lí rác thải Hoàng Long và việc đổ rác thải tại xã Độc Lập, thành phố Hòa Bình có nguy cơ ô nhiễm nguồn nước đầu nguồn tại xóm Chanh, xã Cao Sơn chảy ra sông Bùi huyện Lương Sơn.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đồng, UVTV, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đánh giá cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của huyện Lương Sơn đối với công tác bảo vệ môi trường. Đồng thời chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác quản lí, bảo vệ môi trường ở địa phương. Trong đó, nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cơ sở đối với việc tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Trước sự phát triển mạnh lĩnh vực CN-TTCN trên địa bàn, sẽ có những tác động môi trường không mong muốn và chúng ta không thể đánh đổi sự giàu có về kinh tế để lấy sự ô nhiễm môi trường sống. Vì vậy, trong thời gian tới huyện Lương Sơn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ môi trường; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường đối với tổ chức, cá nhân; kiên quyết xử lý nghiêm những cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động gây ô nhiễm môi trường và buộc phải đầu tư khắc phục ô nhiễm; đẩy mạnh công tác xã hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng các điển hình tiên tiến và nhân rộng thành phong trào toàn dân bảo vệ môi trường. Quy hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật môi trường đô thị, nông thôn, khu công nghiệp; tăng cường thu gom, xử lý rác thải, chất thải; tiến tới xây dựng huyện Lương Sơn trở thành đô thị xanh- sạch- đẹp, là nơi đáng sống của người dân.

Về các đề xuất, kiến nghị của huyện, Đoàn sẽ ghi nhận và tổng hợp vào báo cáo.

Trước đó, Đoàn đã đi kiểm tra thực tế việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tại một số nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn huyện Lương Sơn./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3604898
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
378
1973
13324
1930353
76886
54375
3604898

Your IP: 44.201.94.72
2022-06-25 05:40
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction